Skip to main content

Boekenreeks

In 2005 verscheen Beroeps(z)eer. Waarom Nederland niet goed werkt, het eerste boek in de reeks Beroepseer. 16 jaar na het verschijnen van Beroeps(z)eer is de serie uitgebouwd tot een indrukwekkend palet aan publicaties over het thema beroepseer. Waar in de eerste jaren de boeken voornamelijk gericht was op het thema Beroepseer in brede zin, zijn in de afgelopen jaren voor verschillende beroepsgroepen boeken uitgebracht. 

Sinds 2016 beschikt Stichting Beroepseer over een eigen uitgeverij waarin professioneel vormgegeven boeken worden uitgegeven.

 
 

Gezaghebbend heffen, innen, toekennen en controleren
(2023)

Het recht op ambtelijk vakmanschap
(2022)

De SAM-professional als gezagsdrager
(2021)

Het gezag van de raadsgriffier
(2020)

Voorbij boos en achteloos
(2020)

Het gezag van de gemeentesecretaris
(2019)

Help, de psycholoog verzuipt!
(2019)

Écht doen wat nodig is
(2018)

Het gezag van de wethouder
(2018)

Artikel 5
(2017)

Tien jaar Stichting Beroepseer

Goed Werk voor Academici
(2016)

Ambtelijk vakmanschap en moreel gezag
(2016)

Moraliteit in actie
(2016)

Het kleine alternatief voor de zorg
(2016)

Het alternatief II
(2015)

Flip the system
(2015)

Loonfatsoen
(2014)

Het alternatief
(2013)

Gezagsdragers
(2012)

De beroepstrots van verpleegkundigen en verzorgenden
(2012)

Professional Pride
(2010)

Sturen op vertrouwen
(2010)

Beroepstrots
(2009)

Beroepszeer. Waarom Nederland niet goed werkt
(2005)