Archief publicaties

Archief publicaties bevat artikelen, essays, rapporten, interviews verslagen in PDF, Word of gescand, alsmede e-boeken die onderdeel zijn van blogs die sinds de oprichting van Stichting Beroepseer in 2006 op deze site zijn verschenen.

De site van Stichting Beroepseer wordt sinds maart 2018 door de Koninklijke Bibliotheek (KB) gearchiveerd. De KB heeft een selectie gemaakt van Nederlandse websites om voor de lange termijn te bewaren voor toekomstig onderzoek. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet. Als een van de weinige instituten heeft de KB een operationeel digitaal depot - het e-Depot - waarin digitale publicaties duurzaam kunnen worden bewaard.

Hieronder tref je een overzicht van titels in chronologische volgorde, oplopend van de meest recente tot de oudste.

 
TitelDate addedDownload
Boek 'Beroepszeer. Waarom Nederland niet goed werkt' 01-06-2005 Voorvertoning
Flink de P in uw organisatie 01-03-2004 Voorvertoning
Ruzie is niet erg 30-03-2006 Voorvertoning
De zorgsector voegt leed toe 01-04-2006 Voorvertoning
Stop onteigening beroepseer 06-04-2006 Voorvertoning
Verslag conferentie Van Beroepszeer naar Beroepseer 05-04-2006 Voorvertoning
De opmars van de managers 21-04-2006 Voorvertoning
Werknemer wordt gek van regelzucht managers 28-04-2006 Voorvertoning
Terug naar de beroepseer, door Alexandrien van der Burgt 30-06-2006 Voorvertoning
Brief van GGZ Nederland aan kabinetsinformateur H.H.F. Wijffels 27-12-2006 Voorvertoning
De ethiek van de publieke sector, Den Uyl-lezing door Margo Trappenburg 18-12-2006 Voorvertoning
Geef mensen op de werkvloer de ruimte 01-12-2006 Voorvertoning
Vakmanschap is meesterschap, door Henk Smeijsters, Maandblad voor geestelijke gezondheid 01-11-2006 Voorvertoning
'Vertrouw op uw bestuurder, hij weet wat het beste voor u is...' door mr. Niek van Keulen 22-03-2007 Voorvertoning
Een kwestie van vertrouwen. Over transparantie en verantwoorden in de zorg en het terugdringen van administratieve lasten, VWS-rapport 01-01-2006 Voorvertoning
Over professionalisering in de jeugdzorg 02-10-2006 Voorvertoning
Nobless oblige. Geldt ook voor de huidige elite, door Thijs Jansen 17-02-2007 Voorvertoning
Flyer oproep video-actie ´Adviseer het kabinet over beroepseer´in mei 2007 07-05-2007 Voorvertoning
Samenvatting en bundeling reacties Zorg, ontvangen in het kader van de actie ´Adviseer het kabinet over beroepseer´ in mei en juni 2007 01-05-2007 Voorvertoning
Samenvatting en bundeling reacties Onderwijs, ontvangen in het kader van de actie ´Adviseer het kabinet over beroepseer´ in mei en juni 2007 01-05-2007 Voorvertoning
Minister Klink en staatssecretaris Bussemaker (VWS) reageren op Beroepseer videoreacties 12-06-2007 Voorvertoning
Minister Plasterk en staatssecretaris Van Bijsterveld (OC&W) reageren op Beroepseer videoreacties 19-07-2007 Voorvertoning
Vertrouwen in professionals. Fragmenten regeerakkoord kabinet Balkenende IV 07-02-2007 Voorvertoning
Van Ede-lezing 'Talent in Nederland', door SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan 29-03-2007 Voorvertoning
De spagaat van de verpleegkunde - Ziekenhuizen, door Wilfried van der Bles 15-02-2007 Voorvertoning
Thuiszorg in transitie. Een onderzoek naar de gevolgen van het recente overheidsbeleid voor centrale waarden in de thuiszorg, door Harry Kunneman en Marjan Slob. 01-01-2007 Voorvertoning
Haal (m)eer uit je werk, door Gijs Herderscheé 02-01-2007 Voorvertoning
Pompoenen, hazenschade en het labyrinth der regelingen, door Alexandra Gabrielli 01-01-2007 Voorvertoning
Nieuwe regentenkliek, door Max van Weezel 06-01-2007 Voorvertoning
Verslag Focusgroep Molen de Ster: 'Het echte werk', door Alexandra Gabrielli 07-12-2006 Voorvertoning
Ken je dat land achter de regels, standaarden en protocollen? Door Hans van der Schaaf en Jacques van der Palen 03-02-2008 Voorvertoning
Goede en kwade trouw in het openbaar bestuur. Lezing door Dorien Pessers 12-09-2006 Voorvertoning
Van marktwerking, zorgkavels en mededogen, door Jan Blijker in Interunit 01-09-2006 Voorvertoning
Profilering wijkverpleegkundigen binnen Carint, door Patricia ten Brinke 24-10-2006 Voorvertoning
Nieuwsbrief Beroepseer, nummer 1 26-10-2006 Voorvertoning
GGZ-manifest Macht & Tegenmacht - Genoeg is genoeg 25-10-2006 Voorvertoning
Verslag Debat 'Genoeg is genoeg' tegen controlezucht in de zorg, door Alexandra Gabrielli 10-11-2006 Voorvertoning
Beroepseer met terugkomen, door Monique Harmsen 25-11-2006 Voorvertoning
Interview Tiny Tulner, regiobestuurder Abvakabo FNV 29-05-2007 Voorvertoning
Verslag 'De gekooide professie', door Michael Amsman 21-05-2007 Voorvertoning
Verslag symposium 'De gekooide professie? door Alexandra Gabrielli 21-05-2007 Voorvertoning
Gekooide professie? Samen werken aan beroepseer, door Hein Dijkstra 21-05-2007 Voorvertoning
Dag van de Arbeid en van de Beroepseer. Verslag van een 1 mei-viering, door Alexandra Gabrielli 01-05-2007 Voorvertoning
GoodWork: Theory and Practice, door Howard Gardner, editor 01-01-2010 Voorvertoning
Verslag van presentatie 'Actieplan AWBZ' van Ministerie van Volksgezondheid, door Alexandra Gabrielli 28-08-2007 Voorvertoning
Van beroepszeer naar beroepseer, door Alex van Schooten, Staatscourant 07-11-2007 Voorvertoning
Verslag manifestatie 'Stop Uitverkoop Thuiszorg', door Alexandra Gabrielli 03-10-2007 Voorvertoning
Nieuwsbrief Beroepseer no 2 19-12-2007 Voorvertoning
Burgerschap verzilverd. Verslag Nationale Ombudsman 2007 01-03-2008 Voorvertoning
Kwijnende trots, door Henk Vlaming, Binnenlands Bestuur 01-02-2008 Voorvertoning
Oratie 'Professioneel bestuur'. De tegenstelling tussen publieke managers en professionals als ‘strijd om professionaliteit’, door Mirko Noordegraaf 04-02-2008 Voorvertoning
Rapport Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen 'Tijd voor onderwijs' (Rapport Dijsselbloem) 13-02-2008 Voorvertoning
Samenvatting eindrapport Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (rapport Dijsselbloem) 13-02-2008 Voorvertoning
Stop de transparantieterreur– we werken tochniet met mensen die we niet vertrouwen? door Jos van der Lans 01-03-2008 Voorvertoning
Bespreking proefschrift van Yolande Witman, door Paul Schnabel: 'Het wijze afdelingshoofd' (NRC) 23-02-2008 Voorvertoning
Iedereen heet professional maar bijna niemand is het, door Johan Schaberg (in NRC) 29-03-2008 Voorvertoning
Socioloog Gabriël van den Brink over onrust bij professionals: ‘Het gaat niet om geld’ (in NRC) 29-03-2008 Voorvertoning
Geef de vakman ook verantwoordelijkheid, door Thijs Jansen en Ad Standaart (in NRC) 29-03-2008 Voorvertoning
Je ziel op straat. Psychische diagnose openbaar, door Rudie Kagie 12-04-2008 Voorvertoning
Verslag bijeenkomst Stichting Beroepseer – CAOP – Parmentier in Den Haag, door Alexandra Gabrielli 04-04-2008 Voorvertoning
Evaluatie eindrapport klokkenluidersregelingen publieke sector, i.o.v. ministerie van BZK 01-04-2008 Voorvertoning
ADHD-bestuur met zijn voortdurende vernieuwing laat de publieke sector ontsporen, door Jos de Beus (in NRC) 28-06-2008 Voorvertoning
Gereguleerde marktwerking in de GGZ, door Frans van de Pol 01-11-2005 Voorvertoning
Bezieling en beheersing, door Detlef Petry 01-09-2007 Voorvertoning
Psychiatrie:Elitezorg gevolg nieuwe regels 10-07-2008 Voorvertoning
Wat is een diagnosebehandelcombinatie (dbd)? 10-07-2008 Voorvertoning
‘Beroepseed niet gewaarborgd’, door Sara Berkeljon 10-07-2008 Voorvertoning
HET WERK, gedicht van Robert Anker 19-07-2008 Voorvertoning
Manifest 'Nieuwe koers voor het ROC'. Koning Willem I College gooit het MBO-roer volledig om 22-08-2008 Voorvertoning
De docent in het hoger onderwijs. Toespraak 0pening Haagse Hogeschooljaar 2008/2009, door Pim Breebaart 01-09-2008 Voorvertoning
Het nut van ‘de’ crisis voor herstel van de beroepstrots, door Marc Chavannes 01-10-2008 Voorvertoning
Verslag Werkconferentie Publieke Beroepstrots, door A. Gabrielli 01-10-2008 Voorvertoning
Verslag manifestatie 'De GGZ spreekt!', door Alexandra Gabrielli 26-10-2008 Voorvertoning
Nieuwsbrief Beroepseer no 3 01-09-2008 Voorvertoning
Essay Publieke beroepstrots - een onbenutte kracht, door Thijs Jansen 01-09-2008 Voorvertoning
Bespreking boek 'Zorg over de zorgverlening' door Binjamin Heyl 01-11-2008 Voorvertoning
Nieuwsbrief Beroepseer no 4 01-05-2008 Voorvertoning
Presentatie boek ‘Beroepstrots, een ongekende kracht’ in Koninklijke Schouwburg, Den Haag 04-06-2009 Voorvertoning
Leerlingen moeten trots zijn op vmbo-diploma, door Hans Brok 30-05-2009 Voorvertoning
Laat de kracht van beroepstrots spreken, door Thijs Jansen, Gabriël van den Brink en Jos Kole 06-06-2009 Voorvertoning
Beroepstrots en professionals, powerpoint presentatie door prof.dr. Geert H. Blijham 04-06-2004 Voorvertoning
Speech staatssecretaris Ank Bijleveld tijdens presentatie boek 'Beroepstrots' 04-06-2009 Voorvertoning
Trotse ambtenaren denken, durven en doen! Verslag bijeenkomst Denken, durven, doen n.a.v. presentatie boek 'Beroepstrots' 04-06-2009 Voorvertoning
‘Professionals, claim je eigen domein!’, interview met Jos Lamé, door Bas Levering, 01-06-2009 Voorvertoning
Ethiek voor managers. Lezing door Margo Trappenburg voor jubileumcongres van Divosa 12-06-2009 Voorvertoning
Brief Minister A. Klink van VWS over Voortgang vermindering regeldruk 02-09-2009 Voorvertoning
Brief Stichting Beroepseer aan Vaste Kamercommissie VWS over Voortgang administratieve lastenverlichting in de zorg 09-10-2009 Voorvertoning
Bundeling reacties peiling zorgnetwerk Stichting Beroepseer op brief minister A. Klink aan Tweede Kamer over vermindering administratieve lasten 02-10-2009 Voorvertoning
Vervreemding of vrienden? Een reflectie op bureaucratie en administratieve lasten in de zorg, door dr. Gablriël Anthonio 05-11-2009 Voorvertoning
De jeugdhulpverlener aam jet woord - voor beter jeugdbeleid, door Marianne Langkamp 01-11-2009 Voorvertoning
Marktwerking bedreigt het artsenvak, door W.J. Jongejan 04-02-2010 Voorvertoning
Verkeerde strategiekeuze in de zorg, door W.J. Jongejan 01-02-2010 Voorvertoning
Vakmanschap - Onderzoeksresultaten, in opdracht van FNV 01-03-2010 Voorvertoning
Het gezag heeft zijn glans verloren, door Ap van den Berg 03-07-2010 Voorvertoning
Uitspraak College van Beroep over DBC, Stichting Koepel van DBC- vrije Praktijken 03-08-2010 Voorvertoning
Managers remmen organisaties af. De managementmythe, door Angéle Steentjes en Sipke Baarsma 17-09-2010 Voorvertoning
De juiste leerling op de juiste plek, door Evelien Hoekstra en Frank Hylkema 01-06-2010 Voorvertoning
‘Maak mensen medeverantwoordelijk voor het vinden van de oplossing'. Geprek met Alexandrien van der Burgt-Franken, door Jan Prij 01-09-2010 Voorvertoning
Beroepstrots in uitvoering. MBA eindscriptie door Joyce Margaret Kühnen 08-12-2009 Voorvertoning
Probophilia – a disease of our time, door Adrian Kenny and Peter Davies 18-08-2010 Voorvertoning
1 2 3 5

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer