Archief publicaties

Archief publicaties bevat artikelen, essays, rapporten, interviews verslagen in PDF, Word of gescand, alsmede e-boeken die onderdeel zijn van blogs die sinds de oprichting van Stichting Beroepseer in 2006 op deze site zijn verschenen.

De site van Stichting Beroepseer wordt sinds maart 2018 door de Koninklijke Bibliotheek (KB) gearchiveerd. De KB heeft een selectie gemaakt van Nederlandse websites om voor de lange termijn te bewaren voor toekomstig onderzoek. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet. Als een van de weinige instituten heeft de KB een operationeel digitaal depot - het e-Depot - waarin digitale publicaties duurzaam kunnen worden bewaard.

Hieronder tref je een overzicht van titels in chronologische volgorde, oplopend van de meest recente tot de oudste.

 
TitelDate addedDownload
Kohnstammlezing 2024, door Merel van Vroonhoven: 'Wie van leraren uitvoerders maakt, creëert een samenleving zonder toekomst' 24-03-2024 Voorvertoning
Het recht op ambtelijk vakmanschap, door Thijs Jansen, Hans Wilmink en anderen 06-10-2022 Voorvertoning
Reactie op de hervormingsplannen van staatssecretaris Van Ooijen, vanuit het manifest van Denktank Jeugdsprong, door dr. Steven P.M. de Waal, Thijs Jansen en Maaike van der Aar 18-05-2022 Voorvertoning
Het geheim van de lange relatie - Continuïteit als voorwaarde voor een effectief sociaal domein, essay door Radboud Engbersen, Thijs Jansen, Rienk Janssens 17-05-2022 Voorvertoning
Brede verkenning zorglandschap, door VvAA en Stichting Beroepseer 27-02-2022 Voorvertoning
The Dutch auditing and lunch tradition explained, door Margreeth Kloppenburg Corné van der Meulen (eds.) 26-01-2022 Voorvertoning
Het gezag van de gemeenteraad, eindrapportage, door Gerard van Nunen en Maurits Hoenders 01-09-2021 Voorvertoning
Witboek over de problemen en oplossingen van de medewerkers in de publieke sector 22-06-2021 Voorvertoning
Waarom ons zorgverzekeringsstelsel onnodig duur is, door Hans van der Schaaf 28-05-2021 Voorvertoning
Manifest De Jeugdsprong, FNV Zorg & Welzijn, Stichting Beroepseer 17-05-2021 Voorvertoning
Verslag Nationaal Alternatieven-lab 'Écht doen wat nodig is' op 28 januari 2021 15-03-2021 Voorvertoning
Tijd voor focus, adviesrapport van de Onderwijsraad 01-03-2021 Voorvertoning
Mensen die een verschil maken, door Merlijn van Hulst en Maaike Matelski 01-03-2021 Voorvertoning
Achilleshiel van het sociaal werk, door Neeltje Spit, Thijs Jansen en Radboud Engbersen 22-12-2020 Voorvertoning
Het gezag van de raadsgriffier, door Corné van der Meulen, Gerard van Nunen, Thijs Jansen & Niels Karsten 03-12-2020 Voorvertoning
Denktank Jeugdsprong: FNV Zorg en Welzijn en Stichting Beroepseer slaan de handen ineen voor de uitwerking van een ander jeugdzorgstelsel 02-12-2020 Voorvertoning
Nut en noodzaak van ambtelijke gedragscode, door mr.drs. L.H. Janssen en drs.G.P.M.van Nunen 11-11-2020 Voorvertoning
Wij willen de jeugdzorg #drastisch versimpelen, door FNV Zorg & Welzijn 01-09-2020 Voorvertoning
Het dogma aanbesteden, door Jos van der Lans 09-06-2020 Voorvertoning
Toekomstvisie: Wij willen de jeugdzorg drastisch versimpelen, door FNV Zorg & Welzijn 31-03-2020 Voorvertoning
"Zu viele Regeln killen die Motivation", door Mathias Morgenthaler 09-03-2020 Voorvertoning
Toekomstvisie: Van Huis voor Klokkenluiders naar een autoriteit voor Integriteit en klokkenluiden 01-02-2020 Voorvertoning
The dutch auditing and lunch tradition explained, door Margreeth Kloppenburg en Corné van der Meulen (eds.) 28-01-2020 Voorvertoning
When Policy meets Practice – Professional Identity in a context of Public Management Reform, proefschrift Wiljan Hendrikx 11-12-2019 Voorvertoning
Het gezag van de gemeentesecretaris - Een ambachtelijke uitdaging, door Corné van der Meulen, Thijs Jansen & Niels Karsten 03-09-2019 Voorvertoning
Manifest voor het kind, opgesteld door 23 maatschappelijke organisaties 01-06-2019 Voorvertoning
Verslag symposium ‘Waarheidsvinding als ambacht’ - De feitenvrije wereld en het alternatief van beroepseer 01-12-2018 Voorvertoning
Nieuwsbrief Natuurlijk in beweging, jaargang 7, nummer 2-1 01-06-2018 Voorvertoning
'Repressie in plaats van hulp'; 'Afwijken van de veiligheid', twee columns van Jason Bhugwandass. 31-05-2018 Voorvertoning
Previews lezingen – Symposium Waarheidsvinding als ambacht 18-04-2018 Voorvertoning
Freebook 'Flipping the system', delen uit Flip the System (UK) 06-04-2018 Voorvertoning
Schrappunten van beroepsgroepen 'Ontregel de zorg' 27-03-2018 Voorvertoning
Bundel 'Goed werk voor academici' 21-03-2018 Voorvertoning
Bouw aan wederkerig vertrouwen! Vernieuw samen met ons de lokale democratie 21-03-2018 Voorvertoning
Manifest Rotterdam schuldvrij 14-03-2018 Voorvertoning
Interview met Margreeth Kloppenburg en Thijs Jansen n.a.v. publicatie bundel 'De beroepseer van de accountant' 01-03-2018 Voorvertoning
Nieuwsbrief Natuurlijk in beweging, jaargang 7, nummer 1 01-03-2018 Voorvertoning
Omooc brochure over 'Vernieuwing lokale democratie' 13-02-2018 Voorvertoning
Interview: 'Accountants hebben hun ei van Columbus allang: beroepseer' 15-01-2018 Voorvertoning
TrendsVerwachting 2018: Het jaar van hergroeperen 28-12-2017 Voorvertoning
Inhoudsopgave 'Artikel 5 - De beroepseer van de accountant' 15-12-2017 Voorvertoning
Kort verhaal 'Reddingswerker', door Jordi Lammers 13-12-2017 Voorvertoning
De droom, het land en het tekort, door dr. Ton Baetens, drs. Arnout Ponsioen en dr. Menno Jacobs, met co-referaat van Guido Rijnja 12-12-2017 Voorvertoning
Interview met Steven de Waal 01-12-2017 Voorvertoning
Nieuwsbrief natuurlijk in beweging, jaarganhg 6, nummer 4 01-12-2017 Voorvertoning
Good work, wellbeing and changes in performance outcomes 01-12-2017 Voorvertoning
Bijdragen sprekers Vijfde Els Borstlezing 14-11-2017 Voorvertoning
Corine Korrel: Mijn reactie op het Regeerakkoord 06-11-2017 Voorvertoning
Zorgverzekeraars fingeren geldgebrek 02-11-2017 Voorvertoning
Ruimte in regels. Papieren rompslomp of kan het anders? 01-11-2017 Voorvertoning
Uitnodiging boekpresentatie: 'Opslaan en vernietigen – Muziekarchieven bedreigd' 27-10-2017 Voorvertoning
Vakmanschap cruciaal om om ambities in sociaal domein waar te maken 01-10-2017 Voorvertoning
Nieuwsbrief Natuurlijk in beweging, jaargang 6, nummer 3 01-10-2017 Voorvertoning
Brief van Leraren in Actie aan Onderwijscoöperatie 20-09-2017 Voorvertoning
Kort verhaal 'In de tussentijd', door Jordi Lammers 19-09-2017 Voorvertoning
Onderwijsfilosofen in actie. Zeven lessen over visies en idealen in en voor de klas 12-09-2017 Voorvertoning
Interview met Arre Zuurmond, ombudsman voor de metropool Amsterdam 01-09-2017 Voorvertoning
Verkenning: Het beroep in de CAO 01-09-2017 Voorvertoning
Een brutaal mens heeft de halve wereld. Over fenomeen 'defensive medicine' 18-08-2017 Voorvertoning
Interview met Rik Peters over de methode leergeschiedenis 01-08-2017 Voorvertoning
Academisch gevormde leraren in het voortgezet onderwijs 01-08-2017 Voorvertoning
Een mooie boom, kort verhaal door Jordi Lammers 07-07-2017 Voorvertoning
Minder rechtspositie en meer beroepstrots 01-07-2017 Voorvertoning
Dossier Ervaringsdeskundigheid - Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken 01-07-2017 Voorvertoning
Summary of figures since 'the controlled coup' in Turkey in July 2016. A year later: 2017 01-07-2017 Voorvertoning
Kom niet aan mijn taal. Kom niet aan mijn leerlingen 25-06-2017 Voorvertoning
Brief aan de Inspectie van het Onderwijs bij blog van Charlotte Goulmy over fouten in examen Frans 10-06-2017 Voorvertoning
Flyer 'Goed Werk Maatschappij' 06-06-2017 Voorvertoning
Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt. De focus op ongelijkheid 01-06-2017 Voorvertoning
Meewerken of tegenspreken? Lezing voor de Artevelde hogeschool Gent 01-06-2017 Voorvertoning
Staat van werk. Loon naar werken? 01-06-2017 Voorvertoning
Gezagsdrager in crisistijd 04-05-2017 Voorvertoning
Interview met Jaap Versfelt van stichting LeerKRACHT 01-05-2017 Voorvertoning
Dilemma's van gezagsdragers in zware tijden 01-05-2017 Voorvertoning
Jaarverslag 2016 'Kracht' van Jeugdbescherming Regio Amsterdam 25-04-2017 Voorvertoning
Project 'De beroepseer van de accountant' 21-04-2017 Voorvertoning
Kort verhaal 'Een prachtige pallia, door Jordi Lammers 13-04-2017 Voorvertoning
Normalisatie van de ambtenarenstatus: werken bij de overheid doodnormaal? 01-04-2017 Voorvertoning
Munich Security Report 2017 27-03-2017 Voorvertoning
Kamerbrief van minister E.I. Schippers over protesten tegen verplicht invullen en aanleveren ROM-gegevens in GGZ 23-03-2017 Voorvertoning
Binding genoeg. De stad en het geheim van aangenaam samenleven 08-03-2017 Voorvertoning
Stichting Beroepseer: het betere antwoord op onbehagen 07-03-2017 Voorvertoning
Nieuwsbrief Natuurlijk in beweging, jaargang 6, nummer 1 01-03-2017 Voorvertoning
'Het achterhoofd', kort verhaal door Jordi Lammers, 23-02-2017 Voorvertoning
Koester de huisarts als rustpunt, MedZ no 1, februari 2017 01-02-2017 Voorvertoning
Tips voor vertrouwelijke internetcommunicatie 18-01-2017 Voorvertoning
Rapport 'Onderzoek naar regeldruk transparantieverplichtingen' 10-01-2017 Voorvertoning
Verslag bijeenkomst 'Twintig jaar Nederlands onbehagen', met Bas Heijne en Gabriël van den Brink 29-11-2016 Voorvertoning
'Ziekenhuiskunst', kort verhaal Jordi Lammers 27-11-2016 Voorvertoning
Verslag Delegatie Stichting Beroepseer naar Harvard 13-11-2016 Voorvertoning
Interview met leraar René Kneyber 10-11-2016 Voorvertoning
Impressie symposium 'Goed werk voor academici'. Over de beroepseer van wetenschappers 10-11-2016 Voorvertoning
Interview met psychiater Alan Ralston 01-11-2016 Voorvertoning
Resultaten van peiling Medisch Beroepsgeheim onder VvAA-leden 28-10-2016 Voorvertoning
Brief aan EK van VvAA over wijziging Wet marktordening gezondheidszorg 28-10-2016 Voorvertoning
Het medisch beroepsgeheim als mensenrecht 28-10-2016 Voorvertoning
Kort verhaal 'De achterkant van de zon', door Jordi Lammers 26-10-2016 Voorvertoning
Interview met politieman Bennie Beuvink 25-10-2016 Voorvertoning
Interview met Leendert Verheij, president Gerechtshof Den Haag 17-10-2016 Voorvertoning
Interview met Jos de Blok van Buurtzorg Nederland 01-10-2016 Voorvertoning
1 2 3 5

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer