Publicaties

Stichting Beroepseer publiceert boeken, essays en artikelen over professionaliteit beroepseer en goed werk. Wij werken hiervoor samen met de beroepspraktijk en de wetenschap. De publicaties van de Stichting Beroepseer hebben als doel om professionaliteit, beroepseer en Goed Werk in de praktijk te versterken door invloed uit te oefenen op het politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en sectorspecifieke debat. De publicaties gaan niet enkel over factoren die beroepseer en goed werk belemmeren maar dragen vooral ook concrete verbeteringen en alternatieven aan. Recent verschenen Artikel 5: De beroepseer van de accountant, Goed werk voor Academici, Ambtelijk vakmanschap en moreel gezag en Het kleine alternatief voor de zorg.  De volledige reeks beroepseer is hier te vinden.

 
 

Instituut voor Publieke Waarden: een kijkje achter de schermen

Interview met Nienke Schlette en Sophie Albers, door Maurits Hoenders, mei 2018

Goed werk voor academici per vakgebied II.

Een kwantitatief onderzoek op basis van een survey, door Gabriël van den Brink & Bas Mali, 2016

TrendsVerwachting 2018+

Richard en Lieke Lamb, december 2017

Reddingswerker.

kort verhaal door Jordi Lammers, 12 december 2017

Interview met Steven de Waal

door Maurits Hoenders, december 2017

Interview met Arre Zuurmond

door Maurits Hoenders, september 2017

Interview met Rik Peters

door Maurits Hoenders, augustus 2017

In de tussentijd.

kort verhaal door Jordi Lammers, 19 september 2017

Minder rechtspositie en meer beroepstrots

door Jaco van Hoorn en Thijs Jansen, Tijdschrift voor de Politie, juli 2017

Een mooie boom

kort verhaal door Jordi Lammers, 7 juli 2017

Meewerken of tegenspreken?

Lezing van Margo Trappenburg, 1 juni 2017

Interview met Jaap Versfelt van Stichting LeerKRACHT

door Maurits Hoenders, mei 2017

Dilemma’s van gezagsdragers in zware tijden

door Peter Romijn, mei 2017

De collectieve kracht van de beroepseer

door Margreeth Kloppenburg, Accountant, april 2015

Een prachtige pallia

kort verhaal door Jordi Lammers, 13 april 2017

Jubileumbundel Tien jaar Stichting Beroepseer 2006 - 2016.

Redactie Alexandra Gabrielli en Maurits Hoenders, februari 2017

Trendrede 2017

11 januari 2017

Boek Beroepszeer - Waarom Nederland niet goed werkt

zomer 2005

Verslag bijeenkomst Twintig jaar Nederlands onbehagen met Bas Heijne en Gabriël van den Brink

december 2016

De achterkant van de zon

kort verhaal door Jordi Lammers, 26 oktober 2016

Handen en voeten

kort verhaal door Jordi Lammers, 28 september 2016

Nieuwsflits Beroepseer no 22

november 2016

Delegatie Stichting Beroepseer naar Harvard

door Thijs Jansen, 13 november 2016

Impressie symposium Goed werk voor academici - Over de beroepseer van wetenschappers

10 november 2016

Interview met leraar René Kneyber

over 10 jaar stichting Beroepseer, en de toekomst. Herfst 2016

Onbehagen in de politiek.

Een verkenning van de tijdgeest tegen het einde van de eeuw, door Gabriël van den Brink, 1996.

Interview met politieman Bennie Beuvink

over 10 jaar stichting Beroepseer, en de toekomst. Herfst 2016

Interview met Leendert Verheij

president Gerechtshof Den Haag, over 10 jaar stichting Beroepseer, en de toekomst. Herfst 2016

Interview met Gabriël van den Brink,

hoogleraar Vrije Universiteit, over 10 jaar stichting Beroepseer, en de toekomst. Zomer 2016

Interview met hoogleraar Dorien Pessers

over 10 jaar stichting Beroepseer, en de toekomst. Zomer 2016

De lessen en inzichten van het Professioneel Activisme Lab,

oor Stichting Beroepseer. Augustus 2016

Gezag en veiligheid in het openbaar bestuur.

Essays over het gezag en de veiligheid van overheidsmedewerkers en politieke ambtsdragers, september 2014

Nieuwsbrief Vitale lokale samenlevingen met terugblik op evenement Van kramp naar kracht

juli 2016.

Impressie evenement Vitale lokale samenlevingen: Van kramp naar kracht,

16 juni 2015

Indicatoren? Gewoon opnieuw beginnen, maar nu ‘van binnen naar buiten’

door Wim Schellekens

Interview met Barend Rombout van Bureau Frontlijn

Interview met Barend Rombout van Bureau Frontlijn

De morele dimensie van ambtelijke vakmanschap

door Dave van Ooijen, 14 juli 2016

Over de verantwoordelijkheid van leraren

door Hester IJsseling.

Interview met politiechef Jaco van Hoorn

over 10 jaar stichting Beroepseer, en de toekomst. Zomer 2016.

Column

uitgesproken op zorgcongres Zelf aan het roer van de VvAA, door Marc Chavannes op 22 juni 2016 in Maarssen.

Moraliteit in actie

Wat sociale voortrekkers gemeenten kunnen leren, juni 2016.

Presentatie Opbrengst Routekaart Goed Werk in het Openbaar Bestuur

september 2015

Interview met Jos de Blok over Buurtzorg: De ondernemer en de instelling

28 januari 2016

News from The Professional Honor Foundation in the Netherlands.

The Good project, nieuwsbrief, februari 2016

Resultaten enquête Tegenlicht - De rechterlijke organisatie tegen het licht

januari 2016.

TrendRede 2016: Bouwgesprek voor de toekomst

januari 2016

Nieuwsflits Beroepseer No 21

januari 2016

Interview met Jaco van Hoorn over goed politiewerk:

Vertrouwen en intermenselijke relaties met burger cruciaal voor goede politie, 26 november 2015

Hoofdstuk 5: Bouwstenen voor een krachtig ambtenarenstatuut,

door Thijs Jansen en Hans Wilmink, in Jaarboek Integriteit 2015, pagina 40, BIOS

Interview met Fred Beekers en Rob Kars over Resto VanHarte:

Aan de slag tegen eenzaamheid en sociaal isolement, oktober 2015

Interview met Barend Rombout over effectieve armoedebestrijding

september 2015

Overzicht Drie jaar Routekaart Goed Werk Openbaar bestuur

presentatie door Thijs Jansen, 7 september 2015

Interview met Stijn Verhagen en Eelco Koot: Sport als motor voor maatschappelijke participatie

Interview met Stijn Verhagen en Eelco Koot: Sport als motor voor maatschappelijke participatie

Er zit nog muziek in de zorgmarkt voor huisartsen

Dialoog tussen Thijs Jansen van Beroepseer en hoogleraar economie van de gezondheidszorg Erik Schut, MedZ no 4, augustus 2015

Interview met Henk Oosterling over Rotterdam Vakmanstad, de netwerksamenleving en meedoen

mei 2015

Verslag bijeenkomst Ambtelijk vakmanschap als morele verantwoordelijkheid?

april 2015

Interview met Rob van Pagée over participatie en samenredzaamheid van burgers

april 2015

Beroepseer: het alternatief voor bemoeizucht

door Thijs Jansen, 26 mei 2015

Interview met gemeentesecretaris Marijke Verstappen over 'Bestuur en politiek'

maart 2015

Interview met sociaal voortrekkers Ramon Schleijpen en Loes Leatemia over 'Werken in en met de buurt'

maart 2015.

Nieuwsflits Beroepseer No 20

maart 2015

Interview met sociaal voortrekker Jan van Opstal over kwetsbaren in de samenleving,

januari 2015

Sociaal en institutioneel vertrouwen in Nederland

Bevolkingstrends 2015, door Judit Arends en Hans Schmeets, Centraal Bureau voor de Statistiek, januari 2015

"Beste Arthur"- Vier brieven aan Arthur Gotlieb

door Hans Wilmink, 2014

WNT-jaarrapportage 2013.

Jaaranalyse en overzicht Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Ministerie van Binnenlandse Zaken, 12 december 2014

Zorgprofessional blijkt best gelukkig

Interview met Maurits Bruel, directeur van de leergang Rendement van Geluk van de Erasmus Universiteit, door Roel Notten, Arts en Auto, december 2014

Rob-lezing 2014: De centralisatie in openbaar besturen

door Wim van de Donk, 12 november 2014

Nieuwsflits Beroepseer No 19

november 2014

Serie Portretten Publiek professionalisme en Goed werk

april 2014

Kop of munt? Twee zijden van zorgfraude - Over onjuiste zorgdeclaratie in de geestelijke gezondheidszorg door middel van DBC's

masterscriptie door Andrea Frankowski, december 2013

De docent: sterk in ontwikkeling

inaugurele rede door Paulien Meijer. Radboud Universiteit Nijmegen, 28 maart 2014

Op weg naar een nieuwe ambtelijke status

masterscriptie door mr. drs. L.H. Janssen, september 2013

Verslag bijeenkomst Jouw rol in een veranderende overheid - Utrecht

met Florus van der Linden en Barend Rombout, 24 april 2014

Verslag bijeenkomst Jouw rol in een veranderende overheid - Eindhoven

met Marcel Appeldoorn en Benjamin van Gelderen, 10 april 2014

Verslag bijeenkomst Jouw rol in een veranderende overheid - Groningen

met Erik van Zuidam en Wybren Jorritsma, 24 maart 2014

Nieuwsflits Beroepseer No 18

maart 2014

Verslag bijeenkomst Slecht werk - Goed werk

met Nicole Bogers, 30 januari 2014

Verslag bijeenkomst Professionaliteit en moraliteit,

23 januari 2014

Autonomie vereist, vertrouwen verplicht.

Een onderzoek naar hoe verpleegkundigen hun motivatie ervaren en hoe dit wordt beïnvloed door het JCI-model, 2013, door Arno van Wijk

Verslag bijeenkomst Jouw rol in een veranderende overheid,

16 december 2013

Kort verslag van rondetafelgesprek over Vakmanschap en onderwijs

op 22 januari 2014 in Den Haag o.l.v. vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Interview met Hester IJsseling, leerkracht en filosoof: 'Voorkom zeker weten'

door Lidy Peters, Beter Begeleiden Magazine, januari 2014

Het publieke belang verdedigen - De dilemma's van gemeenteambtenaar Bas Jansen

Interview, november 2013

Verslag bijeenkomst Vakmanschap en samenwerking,

14 november 2013

Waar sta ik voor op? Jongere & oudere ambtenaren over het productief maken van idealen en een andere overheid

onder redactie van Jan Prij, december 2013.

Verslag bijeenkomst Wat is de functie van de ambtenaar?

23 september 2013

De rem op de projectencarrousel - Geleerde lessen in 2010 en 2011

door Daniël Giltay Veth, Paulien van der Hoeven, Tim Trooster en Yvonne Wijland. Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2012.

Gezag op school - Leiderschap nieuwe stijl

door dr. Frederik Smit, in Mr Magazine, nummer1, januari, 2013

Verslag bijeenkomst Goed Werk in het heetst van de strijd

juni 2013

Van straat - De betekenis van bureauwerk voor de kwaliteit van politiewerk in het vroegere regiokorps Brabant-Noord.

Masterscriptie Bestuurskunde van R. van der Lugt. 12 juli 2013.

Verslag bijeenkomst Echte leiders dienen het openbaar bestuur

14 mei 2013

Verslag bijeenkomst Zelfsturende professionals. Hoe stuur je ze aan?

16 mei 2013

Afscheidsspeech van Hans Wilmink,

dertig jaar werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 15 april 2013

Nieuwsflits Beroepseer no 17

april 2013

Opbrengst bijeenkomst Vakmanschap en lef van rijksambtenaren,

4 maart 2013

Medische professionals over hun kernwaarden - Het belang van praktijkverhalen en intrinsieke motivatie

door Yolande Witman, Peter C.M. van den Kerkhof en Didi D.M. Braat in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 7 maart 2013.

Verslag bijeenkomst Vakmanschap en lef van rijksambtenaren,

4 maart 2013

Vrijwillige slaven

essay door Thijs Jansen. maart 2013

Verslag "Maak vakmanschap zichtbaar"

4 maart 2013.

Verslag bijeenkomst Zelfsturende professionals. Hoe stuur je ze aan?

16 mei 2013

Gezagsdragers: de publieke zaak op zoek naar haar verdedigers

door Suzanne Weusten in de Volkskrant, 12 januari 2013

Gezagsbronnen van burgemeesters en wethouders,

door Niels Karsten en Thijs Jansen. Januari 2013

Verslag bijeenkomst Goed werkende professionals

26 oktober 2012.

Tien lessen voor de toekomst,

Nieuwsbrief no 33 van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI), november 2012.

NIVOZ-lezing

van Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de Kruif. Driebergen, 22 november 2012.

Veiliger jeugdzorg, een eenvoudig recept.

Door Jan Mengde, 8 november 2012

Verslag bijeenkomst Ambtelijk vakmanschap en vertrouwen

8 oktober 2012.

Verslag boekpresentatie De beroepstrots van verpleegkundigen en verzorgenden in Amsterdam,

4 oktober 2012.

Verslag Atelier Beroepstrots Excellente Zorg,

26 september 2012.

Presentatie boek De beroepstrots van verpleegkundigen en verzorgenden

door Alexandra Gabrielli, 2 oktober 2012

Vluchten in bureaucratie. Bureaucratische gehechtheid onder professionals in de jeugdhulpverlening.

Door Daniel van Hassel, Evelien Tonkens en Marc Hoijtink, artikel in tijdschrift Beleid en Maatschappij, maart 2012.

Verslag bijeenkomst Naar een toekomstbestendige zorg voor de jeugd

11 september 2012

Soms kun je het alleen maar fout doen

Hoe de pleegzorg worstelt met vermoedens van seksueel misbruik, door Simen van der Goot, Douwe van den Berg en Mark Mieras, oktober 2012.

Orde houden is te leren

interview met René Kneyber, in Schooljournaal no 14 van 22 september 2012

Boek Gezagsdragers uitgereikt aan minister Spies.

21 juni 2012

Verslag bijeenkomst Ambtelijk vakmanschap.

9 juli 2012.

Verslag bijeenkomst Ruimte voor hulpverleners in de jeugdzorg.

6 juni 2012.

Interview met René Kneyber over boek Gezagsdragers

Wie ben jij helemaal in je apenpakkie? door Peter Giessen, Volkskrant, 7 juli 2012.

Nieuwsflits Beroepseer no 14

juni 2012

Verslag bijeenkomst Professie en ruimte

23 april 2012.

"We zijn vandaag weer eens in arbeidsvreugde uitbetaald"

interview met Wim van de Merwe, docent en sektieleider Metaaltechniek, verschenen in no 4 van Direct Magazine (mei 2012), vakblad voor leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs, uitgegeven door CNV Onderwijs. Wim van de Merwe is voortrekker van Stichting Beroepseer.

Verslag bijeenkomst Professie en verbinding.

12 maart 2012.

Zes lessen uit faillissement Stichting Zonnehuizen.

8 maart 2012.

Verslag bijeenkomst Doorstart na faillissement Stichting Zonnehuizen.

8 maart 2012.

Ontschotting: zoeken naar verbinding tussen mensen in de zorg

Mr. Hans van Mierlo Stichting. December 2011.

Verslag Atelier Beroepstrots "Wat draagt Lean bij aan beroepstrots?

met vertegenwoordigers van het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg en Rijkswaterstaat. 6 februari 2012

Verslag bijeenkomst Arbeidstijdenwet (ATW)

9 februari 2012.

Angst voor de markt.

Lezing voor het mini-symposium over de eerstelijns gezondheidszorg, door Margo Trappenburg, 9 maart 2012.

Verslag bijeenkomst "Professie en humor"

met Guido Rijnja. Zesde in de reeks: De beroepstrots van de rijksambtenaar. Januari 2012.

Goed werk vraagt om goed besturen.

Over professionalisering als hart van besturing van organisaties in de 21e eeuw. Rede uitgesproken door Prof.dr. Gerhard Smid bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar Management aan de Open Universiteit. 1 februari 2012.

Verslag debat "Welk gezag hebben professionals (nog)?",

gehouden in Den Haag op 25 januari 2012. Door Suzanne van Soest.

Prestatieprikkels onderwijs vragen om Dutch approach.

Door Robert Sikkes, hoofdredacteur van het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond. 2011.

Foto-verslag Overhandiging rapport en petities Promotiegroep Ouderenzorg

November 2011.

Verslag Nationaal Eropaf! Laboratorium.

Oktober 2011.

Verslag Atelier Beroepstrots "Presentie in de zorg voor ouderen"

met Ingrid Windmeijer en Jeannette Mulder. November 2011.

Een duwtje geven

Artikel over vmbo-docent Wim van de Merwe door Jessie van den Broek in Didactief no 10, december 2011.

Verslag bijeenkomst "Op de bres voor het lager technisch onderwijs"

met Wim van de Merwe. November 2011.

Organiseren op grond van motivatie in de thuiszorg,

verkorte versie van masterscriptie studie Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg, door Thijs Perenboom. Oktober 2011.

Politie in een kwestbare samenleving

door Jaco van Hoorn. Tijdschrift voor de Politie – jrg. 73, no 9, november 2011.

Verslag bijeenkomst "Professie en religie",

met Afshin Ellian. Vijfde in de reeks: De beroepstrots van de rijksambtenaar. November 2011.

Verslag bijeenkomst "Professie en loyaliteit",

met Hans Wilmink, Rob Kuipers, Charlotte Grezel. Vierde in de reeks: De beroepstrots van de rijksambtenaar. Oktober 2011.

Goed werk is een doel, geen middel

door Gabriël van den Brink, Thijs Jansen en Jos Kole. Artikel verschenen in Socialisme & Democratie, no 9, oktober 2011.

Beroepstrots van leraren in het primair onderwijs.

Verslag van een onderzoek naar factoren die de beroepstrots van leraren in het primair onderwijs belemmeren of bevorderen, door Myriam Lieskamp. Mei 2011.

Verslag Atelier Beroepstrots "Dienend leiderschap" met Inge Nuijten

September 2011.

Lean Thinking en Menslievende Zorg - Naar een efficiënter en moreler ziekenhuis?

Masterscriptie door Joris Hoogbergen. 2011.

Verslag bijeenkomst "Professie en geweten

Derde in de reeks: De beroepstrots van de rijksambtenaar. September 2011.

Verslag Directeurentafel met Jaco van Hoorn

September 2011.

Ontferming voor Dummies-

Zorgverhoudingen in een religieus verleden en een pluriform heden, door prof.dr. Annelies van Heijst. Rede, uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar Zorg, Cultuur en Caritas aan de Tilburg Universiteit op 1 juli 2011.

Verslag bijeenkomst "Professie en politiek"

Eerste in de reeks: De beroepstrots van de rijksambtenaar. Mei 2011.

Verslag bijeenkomst "Professie en imago".

Tweede in de reeks: De beroepstrots van de rijksambtenaar. Juni 2011.

Verslag bijeenkomst over actieplan "Basis voor presteren"

van minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt. Juni 2011.

Verslag Atelier Beroepstrots met Lies Rutten

Mei 2011.

Marktwerking en beroepsethiek

Lezing van MargoTrappenburg, gehouden op 31 mei 2011.

Haal ze hierheen, laat ze lassen.

nterview met Wim van de Merwe, door Hans Brok in dagblad Tubantia, 4 juni 2011.

Uitspraak van de rechtbank over geding Riagg Rijnmond tegen gemeente Rotterdam

1 juni 2011

De werkdag van Joris Hoogbergen

door Katja Kreukels. Binnenlands Bestuur, 14 mei 2011.

Maak mensen medeverantwoordelijk voor het vinden van de oplossing.

Interview met Alexandrien van der Burgt, door Jan Prij in CDV, herfst 2010.

Verslag Atelier Beroepstrots met Hester IJsseling.

April 2011.

Hoeveel vrijheid heeft de ambtenaar?

door Jan Hut, Maurits Hoenders en Ipe van der Deen. Maart 2011.

"Margreet in Nepal".

Verslag van Goed Werk Hub bijeenkomst van 24 februari 2011.

Feestelijke opening Goed Werk Hub in Den Haag op 26 januari 2011

Verslag van Alexandra Gabrielli.

"Zelfsturende teams bij de politie".

Verslag van Wouter ten Have van bijeenkomst van politiekorps Twente in Zenderen op 8 februrari 2011.

Verslag van het Debat Prestatiebeloning van leraren, gehouden in Den Haag

17 december 2010.

De bankiersverklaring.

Verslag Atelier Beroepstrots met Pieter Coppoolse en Robert van der Krogt

December 2010.

De Clara Meijer-Wichmann lezing: "Het recht op privacy",

gehouden door Kaspar Mengelberg op 10 december 2010, de "Dag van de Mensenrechten".

Verslag Eurofedop-congres: Ethiek en werken in de publieke sector

door Alfred Lohman. November 2010

Verslag Atelier Beroepstrots met Bennie Beuvink.

November 2010.

Beroepseer van leraren

De betekenis van "beroepseer" voor de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar, Samenvatting Project Onderwijs en Arbeid, door Rie Bosman en Folker Visser, juli 2008.

Verslag Atelier Beroepstrots met Barend Rombout

door Jan Prij, oktober 2010.

Geef de onderwijsontwikkeling terug aan leraren

Lectorale rede van dr. Jacquelien Bulterman-Bos op 13 oktober 2010.

Themanummer over vakmanschap: "FNV Spoor",

no. 5, november 2010.

Beroep: beleidsambtenaar - over ambtelijk besef en professioneel lef

door Guido Rijnja, kennisadviseur bij de Academie voor Overheidscommunicatie van het ministerie van Algemene Zaken en Hans Wilmink, coördinator cluster kennisbeheer van de directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid van het ministerie van BZK. Juli 2010.

Probophilia – a disease of our time

door Adrian Kenny en Peter Davies

De bereidheid van GGZ-zorgprofessionals om te werken met DBC’s

Eerste resultaten van een onderzoek onder 1.300 zorgprofessionals, door drs. Lars Tummers, oktober 2010

Beroepstrots in uitvoering

Hoe kan de beroepstrots van de publieke professional worden benut in de publieke sector? Eindscriptie van Joyce Margaret Kühnen, december 2009.

"Maak mensen medeverantwoordelijk voor het vinden van de oplossing",

interview met Alexandrien van der Burgt door Jan Prij, Christen Democratische Verkenningen, herfst 2010

Pleidooi voor de ontwikkeling van het persoonlijk meesterschap van de leraar

door dr. Piet Conijn, oktober 2010

Nieuwsbrief Publiektrots in de publieke sector

september 2010

De juiste leerling op de juiste plek

Metaaljournaal, zomer 2010

Teveel technisch begaafden verdwijnen naar de havo

Dagblad Tubantia, 17 september 2010

De managementmythe

uit "De Ingenieur" no 14, 17 september 2010

De bereidheid van GGZ-zorgprofessionals om te werken met DBC’s

Eerste resultaten van een onderzoek onder 1.300 zorgprofessionals, door drs. Lars Tummers, oktober 2010

Uitspraak College van Beroep over DBC

3 augustus 2010

Het gezag heeft zijn glans verloren,

3 juli 2010

FNV-vakmanschap onderzoeksresultaten

maart 2010

Verkeerde strategiekeuze in de zorg door J.W. Jongejan

Verkeerde strategiekeuze in de zorg door J.W. Jongejan

Marktwerking bedreigt het artsenvak door W.J. Jongejan

Essay dr. Gabriël Anthonio: Vervreemding of vrienden?

Reacties peiling zorgnetwerk Stichting Beroepseer over regeldruk in de zorg

Oktober 2009

Brief Stichting Beroepseer aan Vaste Kamercommissie VWS over zorgregels

9 oktober 2009

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer