Beroepseer essay: Voorbij boos en achteloos. Rechtsstatelijk besef als kompas voor overheid en burger

Stichting Beroepseer presenteert een nieuw essay. Voorbij boos en achteloos. Rechtsstatelijk besef als kompas voor overheid en burger van Hans Wilmink beschrijft hoe kostbaar rechtsstatelijk besef is en wat we kunnen doen om het te onderhouden én verder te ontwikkelen.

Uit het leven gegrepen

Voor de coronacrisis hadden we te maken met een toenemend aantal boze burgers die zich verzetten tegen achteloze overheden en medeburgers. De crisis heeft de kaarten opeens geheel anders geschud. Overheden en burgers zijn nu gedwongen te zoeken naar een optimaal samenspel.  We herontdekken zo hoe belangrijk rechtsstatelijk besef is, voorbij boos en achteloos.

In dit boek brengt Hans Wilmink dat kostbare besef op toegankelijke wijze in kaart aan de hand van vijf B’s: behartigen van het publiek belang; beschermen van kwetsbare burgers; bestrijden van onveiligheid; beschaven om verschillen te aanvaarden; bevrijden om het leven naar eigen inzicht in te richten.

Het is steeds een kwestie van de verschillen – tussen culturen, belangen, opvattingen – zo goed mogelijk met elkaar in balans brengen. Dat zal nooit tot ieders tevredenheid gebeuren, en dus vergt het van alle betrokkenen een behoorlijk incasseringsvermogen en een open mind.

Rechtsstatelijk besef biedt goede kansen op een leefbare samenleving die voortdurend invulling geeft aan vrijheid, rechtvaardigheid, rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, empathie en medemenselijkheid.

Dit essay wil het rechtsstatelijk besef binnen de overheid en de samenleving versterken en inspiratie bieden om deze beweging te verbreden en te versnellen.

Bestellen

Voorbij boos en achteloos. Rechtsstatelijk besef als kompas voor overheid en burger kost 15,00 euro en is te bestellen in de webshop van Stichting Beroepseer.

Over de auteur

Hans Wilmink (1948, Enschede) studeerde sociologie (Universiteit van Amsterdam, cum laude) en voltooide tijdens zijn ambtelijke loopbaan de opleiding Hogere Bestuurs Ambtenaar (HBA) aan de Bestuursacademie Zuid-Holland. Hij werkte zeven jaar voor een welzijnsinstelling in Zwolle (de Stichting Het Refter), waar hij zich vooral met de integratie van migranten bezighield.

Van 1982 tot 2013 was hij in verschillende functies in dienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij werkte daar mee aan de start van het nationaal gecoördineerde minderhedenbeleid. Daarna was hij bij het ministerie op diverse terreinen werkzaam, zoals: de bestuurlijke verhoudingen tussen verschillende bestuurslagen, sociale vernieuwing, bestuurlijke vraagstukken van de nationale overheid (verzelfstandiging en inspectie en toezicht), organisatie en inrichting van de rijksdienst en kennisontwikkeling ten behoeve van de beleidsvorming.

Sinds 2013 is hij actief voor Stichting Beroepseer waar hij zich richt op de thema’s ambtelijk vakmanschap en moreel- (overheids)gezag. Hans publiceert artikelen over deze onderwerpen (o.a. op Platform O) en begeleidt groepen (beleids)ambtenaren en publieke professionals. Dit doet hij in de coachingstrajecten en bijeenkomsten die Stichting Beroepseer verzorgt voor ministeries, publieke uitvoeringsorganisaties en beroepsverenigingen.

Hans is lid van het Alternatieven-kabinet dat is opgericht door Stichting Beroepseer. Het Alternatieven-kabinet is een mix van ervaren en succesvolle professionals die gevraagd en ongevraagd alternatieve oplossingen formuleren voor maatschappelijke problemen op basis van hun professionele deskundigheid en ervaring.

Voorbij boos en achteloos bij Uitgeverij Stichting Beroepseer

Stichting Beroepseer wil met haar publicaties en bijeenkomsten over (overheids)gezag, ambtelijk vakmanschap en publiek professionalisme bijdragen aan een geloofwaardig overheidsfunctioneren, gezagsvolle taakuitoefening door publieke professionals en kwalitatieve publieke dienstverlening voor burgers. Rechtsstatelijk besef bij de overheid, ambtenaren én burgers is hiervoor onmisbaar. Een gebrek aan rechtsstatelijk besef kan leiden tot een afkalving van overheidsgezag, lage kwaliteit van publieke dienstverlening en tot frustratie bij professionals en burgers. Een goede professional zal rechtsstatelijke beginselen en principes hoog in het vaandel hebben en hier gewetensvol naar handelen. De belangrijke analyse en oproep van Hans Wilmink past daarmee goed bij het gedachtegoed en de boekenreeks van Stichting Beroepseer.

 

Rechtsstaat vergt permanent onderhoud, recensie van Lex Cachet, Platform Overheid, 30 juni 2020: https://platformoverheid.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer