Skip to main content

Uitgeverij

Stichting Beroepseer beschikt over een inhouse uitgeverij waarin boeken verschijnen over beroepseer en goed werk. Binnen de uitgeverij verschijnen de boeken uit de Beroepseer boekenreeks alsmede incidenteel boeken van externe auteurs die bijdragen aan de missie van Stichting Beroepseer. De publicaties hebben als doel om professionaliteit, beroepseer en Goed Werk in de praktijk te versterken.De boeken van Stichting Beroepseer zijn te bestellen via de bekende boekhandels en in de eigen webshop.

 
 

Meer over de Beroepseer boekenreeks

In 2005 verscheen het eerste boek in de reeks Beroepseer: Beroeps(z)eer. Waarom Nederland niet goed werkt. Het boek was een pleidooi om ‘de wildgroei van duurbetaalde bestuurders, managers en consultants te stoppen’.  Onder invloed van steeds meer bureaucratie, een oprukkende afrekencultuur met bijbehorend efficiency-denken kregen met name professionals in het publiek domein steeds meer last van beroepszeer. Het boek stond voor een verschuiving waarin de bezieling van professionals en hun intrinsieke motivatie om goed werk te doen weer centraal kwam te staan.

Veertien jaar na het verschijnen van Beroeps(z)eer is de serie uitgebouwd tot een indrukwekkend palet aan publicaties over het thema beroepseer. Waar in de eerste jaren de boeken voornamelijk gericht was op het thema Beroepseer in brede zin, zijn in de afgelopen jaren voor verschillende beroepsgroepen boeken uitgebracht.  Zo verschenen onder andere: Het Alternatief: weg met de afrekencultuur in het onderwijs! (2013), Het alternatief voor de zorg (2015), Goed werk voor Academici (2016), Artikel 5: De beroepseer van de accountant (2017), Écht doen wat nodig is. Pleidooi voor kleinschalige effectieve jeugdhulp (2018) en Help, de psycholoog verzuipt! (2019), Voorbij boos en achteloos (2020), Het recht op ambtelijk vakmanschap (2021) en Gezaghebbend heffen, innen, toekennen en controleren (2023).

Het verschijnen van een boek leidt in de sector doorgaans tot een stimulans van het professioneel bewustzijn binnen en concrete oplossingen voor de beroepsgroep. Voor Artikel 5 geldt bijvoorbeeld dat er in de accountancy uitgebreid aandacht is besteed aan het boek in de vakliteratuur en verschillende media. Daarnaast worden er discussiebijeenkomsten gepland in samenwerking met anderen om het gesprek over beroepseer, ethiek en goed werk in de sector te faciliteren en een structurele plek te geven. Om het belang van beroepseer te onderstrepen heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants (NBA) besloten het boek aan alle afstudeerders cadeau te geven.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden voor een publicatie over uw eigen beroepsgroep? Neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen via info@beroepseer.nl.

Wilt u een boek uit onze boekenreeks bestellen, dan kunt u dit doen in onze webshop.  Wilt u een boek bestellen dat niet in deze shop beschikbaar is, mail dan uw aanvraag naar info@beroepseer.nl.

Boek uitgeven

Heeft u een boek geschreven dat aansluit bij de missie of visie van Stichting Beroepseer? Dan kunnen wij uw boek uitgeven. Het uitgeven van uw boek via Stichting Beroepseer verzekert u van een professionele eindredactie, opmaak van het binnenwerk, een op maat gemaakte omslag, professioneel drukwerkkwaliteit en betrouwbare en snelle distributie van en naar de boekhandels.