Skip to main content

Jubileumbundel Tien jaar Stichting Beroepseer

Ter afsluiting van de viering van het tienjarig bestaan van Stichting Beroepseer verschijnt de jubileumbundel Tien jaar Stichting Beroepseer 2006 – 2016. In de bundel maken voortrekkers, bestuursleden en beide oprichters van de stichting de balans op. Ze blikken terug op de afgelopen tien jaar en geven aan met wat voor uitdagingen we in de toekomst te maken krijgen. Wat heeft tien jaar Beroepseer teweeggebracht? Welke ontwikkelingen zien we om ons heen? Waaraan wil Stichting Beroepseer bijdragen en hoe?

Oprichter Alexandrien van der Burgt-Franken pleit voor de noodzaak van een veilige werkomgeving voor mensen die hun beroep integer willen uitoefenen en goed werk willen leveren en oprichter Thijs Jansen gaat uitvoerig in op betekenis en context van Beroepseer in de huidige tijd.

Missie van Beroepseer

In de bundel is ook de Mission Statement opgenomen waar stichting Beroepseer tien jaar geleden mee van start ging. Bij lezing dringt het tot je door dat deze actueler is dan ooit. De stichting streeft er nog steeds naar professionals te ondersteunen bij het heroveren van het eigenaarschap over de kwaliteit van hun werk. Vaak is dit zwaar onder druk komen te staan door bemoeienis van allerlei externe partijen. De gevolgen zijn onder andere: demotivatie, veel geld en tijd naar onnodige bureaucratie en minder kwaliteit dan mogelijk. Om de herovering van dat eigenaarschap echt te realiseren is activisme van professionals noodzakelijk. Dat activisme kan allerlei vormen aannemen. Bijvoorbeeld het gesprek aangaan met je naaste collega(’s) over hoe het beter kan; netwerken met collega’s buiten je eigen organisatie; zitting nemen in een medezeggenschapsorgaan; blogs schrijven; deelnemen aan het publieke debat; een petitie starten of een rechtszaak beginnen.
Uit het Mission Statement: “Professionals moeten weer voluit de kans gegeven worden en de kans grijpen hun persoon te verbinden met hun vak, zodat ze ‘naar eer en geweten’ kunnen werken. Intellectueel, cultureel en moreel kapitaal doen er in de moderne tijd steeds meer toe. Wanneer werknemers leren te ondernemen met hun talenten, hun ideeën kunnen ventileren in een omgeving waar er aandachtig wordt geluisterd, komen hoge ambities vrij. Dan willen zij ook worden aangesproken op de realisering daarvan en ontstaat er synergie”.

Het hart van de bundel bestaat uit interviews met zeven voortrekkers van de stichting en met twee bestuursleden van het eerste uur die de stichting mede hebben vormgegeven: Dorien Pessers en Gabriël van den Brink. De bundel besluit met een overzicht van tien jaar Beroepseer in foto’s, een etalage van vijftien titels uit de Beroepseer-boekenreeks en een keuze uit behartenswaardige uitspraken, in de afgelopen jaren gedaan door bij Beroepseer betrokken mensen tijdens interviews, boekpresentaties of op bijeenkomsten, georganiseerd door Beroepseer of de Goed Werk Hub.

Jubileumbundel Tien jaar Stichting Beroepseer 2006 – 2016, een uitgave van Stichting Beroepseer, 
64 p., met foto’s, februari 2017. Klik hier voor downloaden als e-boek.

Exemplaar in druk

Wilt u liever een gedrukt exemplaar van Tien jaar Beroepseer 2006-2016? Prijs € 10,- per exemplaar, plus € 3,- verzendkosten.
Stuur een mail met uw bestelling naar info@beroepseer.nl

Inhoudsopgave Tien jaar Stichting Beroepseer 2006 – 2016

Voorwoord 3
Mission Statement Beroepseer 5
Oprichters aan het woord: Alexandrien van der Burgt-Franken, Beroepseer: Bruggen slaan tussen sectoren, werkvloer en top 7
Oprichters aan het woord: Thijs Jansen, Stichting Beroepseer: Het betere antwoord op onbehagen 10
Alexandra Gabrielli, Tien jaarBeroepseer: Op de bres voor werken met moed en vertrouwen 15
Hans Wilmink, Moreel besef is evenwichtsorgaan van de professional 19
Interview: Jaco van Hoorn, Leiding geven aan bezieling 23
Interview: Barend Rombout, Actiegericht bezig zijn en daarop een relatie bouwen 26
Interview: Dorien Pessers, Vrijheid is kardinaal onderdeel van beroepsvreugde 29
Interview: Gabriël van den Brink, Werken met waarden in plaats van regels 32
Interview: Leendert Verheij, Je werk goed doen is een erezaak 35
Interview: Bennie Beuvink, Als je je als mens met je werk verbindt, gaat het moeiteloos 38
Interview: Alan Ralston, Als professional heb je de plicht om maatschappelijk op te treden 41
Interview: René Kneyber, Beroepseer betekent ook verantwoording afleggen over je werk tegenover anderen 45
Interview: Jos de Blok, Ergens op afstappen, mensen zouden dat veel meer moeten doen 49
Boekenreeks Beroepseer 51
Tien jaar Stichting Beroepseer in foto’s 53
Beroepseercitaten 59
Referenties 63