Skip to main content

Ons aanbod

Hieronder vind je een overzicht van het aanbod van Stichting Beroepseer. In al onze activiteiten zoeken we actief de samenwerking met professionals en organisaties die onze visie delen. Met een compact team zijn we op deze manier in staat invulling te geven aan een breed spectrum aan activiteiten.

 
 

Publicaties

Stichting Beroepseer publiceert boeken, essays en artikelen over professionaliteit beroepseer en goed werk. Wij werken hiervoor samen met de beroepspraktijk en de wetenschap. De publicaties van de Stichting Beroepseer hebben als doel om professionaliteit, beroepseer en Goed Werk in de praktijk te versterken door invloed uit te oefenen op het politiek-bestuurlijke, maatschappelijke en sectorspecifieke debat. 

Groepscoaching

Stichting Beroepseer biedt groepscoaching voor professionals. Onze bottom-up aanpak doet een appèl op de intrinsieke motivatie van professionals om te streven naar goed werk, daagt ze uit te gaan staan voor de kwaliteit van het eigen werk en écht te doen wat nodig is. De centrale vraag in onze trajecten is: doen wij ons werk goed en doen wij de goede dingen?

Onderzoek / advies

Stichting Beroepseer doet onderzoek naar professionaliteit. Dat doen wij door empirisch onderzoek en wetenschappelijk denkwerk te verrichten. Stichting Beroepseer heeft ruimte ervaring met kwalitatief en kwantitatief onderzoek en een breed netwerk binnen de wetenschap. De resultaten worden onder meer gebruikt in de, lezingen, Goed Werk trajecten, journalistiek en op universiteiten.

Lezingen

Beroepseer verzorgt lezingen over professionaliteit en over aanverwante thema’s als vakmanschap, beroepseer, gezag en Goed Werk die nodig zijn om professioneel te kunnen handelen. In de lezingen komen de principes en achtergronden van Goed Werk naar voren.
De meeste lezingen worden verzorgd door Drs. Thijs Jansen, directeur van de Stichting Beroepseer. 

Uitgeverij/Webshop

Sinds medio 2015 beschikt Stichting Beroepseer over een eigen uitgeverij die de reeks beroepseer uitgeeft. Stichting Beroepseer werkt met ervaren professionals om fraai vormgegeven publicaties te maken.

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in ons aanbod? Neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen via info@beroepseer.nl of: