Groepscoaching

Écht doen wat nodig is

Stichting Beroepseer biedt groepscoaching voor professionals. Onze bottom-up aanpak doet een appèl op de intrinsieke motivatie van professionals om te streven naar goed werk, daagt ze uit te gaan staan voor de kwaliteit van het eigen werk en écht te doen wat nodig is. De centrale vraag in onze trajecten is: doen wij ons werk goed en doen wij de goede dingen?

 

Samen verbeteren met lef

De krachtigste drijfveer van professionals is hun zelfrespect. Dat zelfrespect van de professional heeft drie verschillende ‘lagen’: het gevoel voor eigenwaarde, beroepstrots en beroepseer. Onze groepscoaching sluit aan bij de verlangens van professionals om beter en zinvoller werk te leveren. Een coachingstraject brengt in kaart welke stappen daarvoor nodig zijn én helpt bij het zetten van die stappen. Daarmee leidt onze groepscoaching tot hogere kwaliteit van publieke dienstverlening.

Stichting Beroepseer zorgt voor een open en veilige omgeving zodat er op tafel komt wat er echt speelt. Deelnemers worden geprikkeld ongeacht de omstandigheden zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van het werk en écht te doen wat nodig is. Dat vergt lef, kracht en kwetsbaarheid.

Onze coachingstrajecten richten zich op het versterken van vakmanschap en gezagsvol professioneel handelen. Dat betekent concreet dat deelnemers worden geactiveerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen om het werk in de organisatie beter en zinvoller te maken. Het vertrekpunt is een vraagstuk waar de groep een oplossing voor zoekt of een ambitie die een groep wil waarmaken. Het resultaat is dat deelnemers meer grip en plezier ervaren. Daarmee draagt onze groepscoaching actief bij aan kwalitatieve en gezagsvolle publieke dienstverlening.

Stichting Beroepseer biedt twee varianten groepscoaching aan: een Goed Werk Traject en een Goed Werk Plaats. Beide varianten zijn gebaseerd op de uitkomsten en inzichten van The Good Work Project van Harvard University. Een Goed Werk Traject bestaat uit 4 dagdelen. Daarnaast bieden wij eenmalige (verkennende) bijeenkomsten of workshops van een dagdeel aan: een Goed Werk Plaats. Het ontwerp van al onze trajecten vindt plaats in nauw overleg met de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat het goed aansluit bij bestaande ontwikkelingen en behoeftes.

 

Meer weten?

Benieuwd wat onze groepscoaching voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Maurits Hoenders.

Testimonials

“Tijdens twee sessies zijn wij gezamenlijk tot de kern van het probleem gekomen en hebben wij nieuwe werkafspraken kunnen maken. De opbouw van het programma heeft ervoor gezorgd dat wij wederzijds begrip en vertrouwen kregen en samen oplossingsgericht gingen denken. Dit hebben wij kunnen bereiken door de opbouw van het programma en de goede gespreksleiders.” 

Blue de Boer, medewerker handhaving, afdeling Gebruikstoezicht, gemeente Zaanstad (2018)

“Het coachingstraject van Stichting Beroepseer heeft voor onze organisatie opgeleverd dat medewerkers zich veel meer bewust zijn van de waarden die zij belangrijk vinden voor het uitvoeren van hun werk. Ook hebben ze meer zicht op wat zinvol werk voor hen betekent. Zij weten dat hun cirkel van betrokkenheid groter is dan hun cirkel van invloed, en zijn nu op zoek naar mogelijkheden om steeds de dialoog daarover aan te gaan. Het traject helpt de organisatie om goed en steeds beter werk te leveren met meer (ruimte voor) zingeving.”

Angelique de la Cousine, directeur Douane Groningen (2015)

“De groepscoaching heeft het NRGD met name opgeleverd dat wat impliciet aanwezig was nu expliciet is geworden. Het heeft de zogenaamde verschillende cementlagen tussen de bouwstenen binnen het team zichtbaar gemaakt, zodat nu gesproken kan worden over verschillen in waarden, normen en drijfveren en hoe met elkaar het beste vorm gegeven kan worden aan het NRGD als professionele organisatie.” 

Esther van Ruth, senior beleidsmedewerker en plaatsvervangend directeur Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) (2015)

“Communicatie in de breedste zin van het woord is wel een kernbegrip welke als een rode draad door het programma heenloopt. Enorm nuttig en prettig is het (dieper) kennismaken met collega’s in de keten, welke direct of indirect te maken hebben met de casuïstiek. Over de 2 dagen kwamen collega’s steeds meer tot wederzijds begrip en oplossingen. Door de rustige wijze van werken, herhalen en individuele aandacht werd de groepscohesie versterkt. Dit leidde tot een oplossing van de problematiek rond de gehandicaptenparkeervergunning.” 

George Frensdorff, teamleider Parkeren, afdeling Dienstverlening en Veiligheid, gemeente Zaanstad (2018)

Opdrachtgevers

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer