Skip to main content

Over de Goed Werk Toolkit

De deelnemers van een coachingstraject krijgen de Goed Werk Toolkit tot hun beschikking. Deze werkmap staat vol met opdrachten, verhalen, wetenschappelijke inzichten, reflectievragen, dialogen en casuïstiek gebaseerd op de beroepspraktijk en het onderzoek van het Good Work Project (Harvard University). Het materiaal van de Toolkit dicteert niet wat kwaliteit (Goed Werk) is maar stelt professionals in staat dit tijdens het groepsproces te ontdekken. Door middel van praktische oefeningen gaan professionals met elkaar in discussie over de onderdelen van Goed Werk. De Toolkit biedt dus een narratieve aanpak om reflectie en leren te faciliteren én te vertalen naar concrete actie.

Het materiaal is erop gericht om professionals een gemeenschappelijke taal te laten ontwikkelen en tot afstemming te laten komen over wat Goed Werk in een bepaalde context is. De Stichting Beroepseer heeft, met subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, de Toolkit aangepast aan de Nederlandse situatie.

Casuïstiek

De Toolkit bestaat o.a. uit een serie zorgvuldig geselecteerde persoonlijke verhalen van professionals/(beleids)ambtenaren waarin één of meer van de thema’s – vakmanschap, morele verantwoordelijkheid of persoonlijke betrokkenheid – centraal staan.

Oefeningen

Daarnaast is er een set instrumenten, vragen en oefeningen om met deelnemers in gesprek te komen. Aan de hand van vragen en oefeningen onderzoeken deelnemers hun eigen ideeën en waarden en gaan daarover met elkaar in gesprek.

 

Meer weten?

Benieuwd wat onze groepscoaching voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Maurits Hoenders.

Links