Skip to main content

Over Goed Werk

Stichting Beroepseer biedt twee varianten groepscoaching aan: een Goed Werk Traject en een Goed Werk Plaats. Beide varianten zijn gebaseerd op de uitkomsten en inzichten van The Good Work Project van Harvard University. Het ontwerp van al onze trajecten vindt plaats in nauw overleg met de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat het goed aansluit bij bestaande ontwikkelingen en behoeftes.

Onze groepscoaching is gebaseerd op het grootschalige wetenschappelijk onderzoek The Good Work Project. Dit onderzoek stond onder leiding van professor Howard Gardner, die als professor verbonden is aan de prestigieuze Harvard Graduate School of Education. Samen met zijn onderzoeksteam heeft Gardner tussen 1995 en 2006 een ambitieus onderzoeksproject opgezet waarin hij professionals uit verschillende beroepsgroepen onderzocht met als doel het DNA van Goed Werk te vinden.
Uit het onderzoek komt naar voren dat het DNA van Goed Werk uit 3 componenten bestaat. Gardner en zijn collega’s spreken over de “drie E’s”: Excellence, Engagement en Ethics. Stichting Beroepseer heeft deze drie pijlers vertaald als Vakmanschap, Persoonlijke betrokkenheid en Verantwoordelijkheid. Professionals beschikken over (specifieke) deskundigheid en ervaring (Vakmanschap). Zij zijn begaan met hun werk en de resultaten daarvan (Persoonlijke Betrokkenheid) en zij zijn in staat om verantwoordelijk te handelen (Verantwoordelijkheid).

Meerwaarde groepscoaching Stichting Beroepseer

Onze bottom-up aanpak en het werken met de Goed Werk Toolkit, heeft een aantal belangrijke voordelen. Onze groepscoaching zorgt dat (1) ‘het goede gesprek’ op gang komt  en (2) boekt vervolgens concrete resultaten voor de individuele professional en de organisatie:

Het goede gesprek

Onze groepscoaching:

 • Zorgt dat het gesprek over kwaliteit (Goed Werk) tot stand komt binnen de organisatie.
 • Zorgt dat op effectieve en constructieve wijze het gesprek gevoerd wordt over concrete vraagstukken of ambities waarin de deelnemers tot concrete resultaten en vervolgstappen komen.
 • Zet dit gesprek op in een open en veilige omgeving door kokers, belangen en formele structuren heen, waardoor het gesprek gaat over wat er daadwerkelijk speelt.
 • Motiveert deelnemers kritisch na te denken over hun eigen handelen en dat van de organisatie.
 • Stelt deelnemers in staat om op basis van argumenten over hun werk te spreken met collega’s en leidinggevenden.
 • Creëert rust en vertrouwen, helpt afstand te nemen en vanuit een breder perspectief naar het werk te kijken en daar op te reflecteren.

Concrete resultaten

Onze groepscoaching:

 • Biedt inzicht in bevorderende en belemmerende factoren voor kwaliteit (Goed Werk).
 • Prikkelt professionals en leidinggevenden om hun professionele ruimte te benutten in het dagelijkse werk.
 • Levert bruikbare strategieën om inherente spanningen en dilemma’s binnen het werk van de publieke professional te hanteren.
 • Laat deelnemers ontdekken en benoemen wat er nodig is om Goed Werk in de praktijk te brengen.
 • Geeft een impuls aan de intrinsieke motivatie en beroepstrots van deelnemers
 • Zorgt ervoor dat deelnemers zich meer eigenaar voelen van de kwaliteit van hun werk.
 • Maakt deelnemers bewust van hun cirkel van invloed en stimuleert deze te vergroten.