Goed Werk Traject

Een Goed Werk Traject bestaat uit vier sessies van een dagdeel die door een of twee ervaren en deskundige begeleider(s) worden verzorgd. In een open, veilige en vertrouwelijke omgeving leren deelnemers wat Goed Werk is, wat dat betekent voor het eigen werk en organisatie en hoe zij daarvoor zelf meer verantwoordelijkheid kunnen nemen. De deelnemers krijgen een werkmap – ‘de Goed Werk Toolkit ’ – met opdrachten, verhalen, wetenschappelijke inzichten, reflectievragen, dialogen en casuïstiek gebaseerd op praktijk en onderzoek.

Stichting Beroepseer zorgt voor een beknopt verslag van elke sessie. De verslagen leiden tot een eindrapportage die het proces en de opbrengsten van het traject analyseert en duidt. Deze rapportage vormt de basis voor een terugkoppelbijeenkomst. Tijdens een terugkoppelbijeenkomst wordt met de organisatie concreet afgesproken hoe de resultaten van het coachingstraject in de praktijk blijvend worden verankerd.

Ieder traject eindigt met een overzicht van de resultaten en welke vervolgstappen er binnen de organisatie genomen kunnen worden. Stichting Beroepseer blijft graag betrokken om ervoor te zorgen dat de concrete resultaten worden geborgd.

In het kort:

 • 1 of meerdere groepen met professionals en/of leidinggevenden
 • 8-12 deelnemers per groep
 • Een intakebijeenkomst(en) ter voorbereiding
 • Analyse professionele cultuur a.d.h.v. de REVIEW-methode
 • 4 bijeenkomsten van een dagdeel:
  • Goed Werk en Vakmanschap
  • Verantwoordelijkheid
  • Persoonlijke Betrokkenheid
  • Opbrengst, evaluatie + vervolgstappen
 • Een terugkoppeling van de bevindingen door de deelnemers en aanbevelingen aan de eigen organisatie: vervolgstappen en borging van de resultaten
 • Verslaglegging bijeenkomsten
 • Eindrapportage met analyse en advies/aanbevelingen

Meer weten?

Benieuwd wat onze groepscoaching voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Maurits Hoenders.

Links

Goed Werk Plaats

Een Goed Werk Plaats is een onafhankelijke ontmoetingsplek voor professionals om in een open en laagdrempelige sfeer te spreken en denken over het eigen werk. Dialoog, reflectie en duurzame oplossingen staan centraal. Het doel van de Goed Werk Plaats is om deelnemers bewust te maken van hun professionaliteit, hen te stimuleren om na te denken over de kwaliteit van het eigen beroep en ze uit te dagen zelf invulling te geven aan de ontwikkeling van hun vakmanschap. Afhankelijk van ontwikkelingen en behoeftes in een organisatie kunnen specifieke thema’s aan bod komen.

 • Coachingsbijeenkomst/workshop van een dagdeel
 • Rapportage: verslaglegging, analyse en advies

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer