Skip to main content

Lezingen

Stichting Beroepseer verzorgt lezingen over professionaliteit en wat er nodig is professioneel te kunnen handelen. Aanverwante thema’s zijn vakmanschap, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, beroepstrots beroepseer, integriteit en gezag. 

De meeste lezingen worden verzorgd door drs. Thijs Jansen, mede-oprichter en directeur van de Stichting Beroepseer. Daarnaast is hij als senior onderzoeker en docent verbonden aan het Tilburg Institute of Governance van Tilburg University.

 

Recente lezingen

2018

 • Inspiratiediner “kwalitatief goede rechtspraak bieden in een meer en meer digitaal georiënteerde samenleving” – Raad voor de Rechtspraak
 • Verschillende lezingen over het gezag van de wethouder – Wethoudersvereniging
 • Workshop beroepstrots leraren op het symposium “Goed Onderwijsbeleid” – Ministerie van OC&W
 • Lezing Defensieve zorgverlening op symposium Neurologie – Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
 • Leeratelier over geloofwaardigheid en gezag – NSOB
 • Workshop ambtelijk vakmanschap – ministerie van EZK & LNV

2017

 • Lezing over Verantwoorden in tijden van verandering – lokaal bestuursnetwerk Hogeschool Utrecht
 • Lezing over het professionele en het persoonlijke op opening expositie ‘Van die ambtenarendingen’ – Kunstcommissie, Ministerie van Financiën
 • Lezing over Beroepstrots op congres Beroepsstandaarden Onderwijsinspecteurs – Beroepsvereniging voor onderwijsinspecteurs 
 • Workshop Moraliteit in actie – D’RAN-Festival
 • Workshop Toekomst van Gezag en panellid op Dag van de Rechtspraak – Raad voor de Rechtspraak
 • Openingslezing op De dag van integriteitsprofessionals –  ministerie van IenM
 • Deelnemer Schrapconferentie (Ont)regel de Zorg van VvAA/ Roer moet Om

Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in een lezing? Neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen via info@beroepseer.nl of: