Over de REVIEW Methode

De REVIEW methode brengt de professionele cultuur van een groep professionals in kaart. Hierdoor kan het gesprek over de geobserveerde én de wenselijke groepscultuur op gestructureerde wijze op gang gebracht worden. De methode is dus een reflectie-instrument en is niet bedoeld om een normatief oordeel (goed of fout) te vellen. Het stelt de deelnemers in staat op een geordende wijze na te denken over de cultuur binnen hun groep of afdeling, waarna zij zelf kunnen vaststellen hoe ze die cultuur beoordelen en wat ze er eventueel aan zouden willen veranderen.
Sinds eind 2017 heeft de Stichting Beroepseer een overeenkomst gesloten met het Universitair Medisch Centrum Utrecht om de REVIEW methode als onderdeel van haar groepscoaching te kunnen gebruiken. De REVIEW methode (Reflecting and Evaluating Values Implicit in Education at the Workplace) is ontwikkeld door dr. Hanneke Mulder en collega’s van het UMC Utrecht.
De REVIEW methode is bedoeld om reflectie op de professionele cultuur in groepen te faciliteren en die cultuur bespreekbaar te maken. In eerste instantie is de methode ontwikkeld in het kader van de opleiding van AIOS (artsen in opleiding tot specialist) en coassistenten. In een later stadium is hij geschikt gemaakt voor andere professionele contexten.  
De REVIEW methode gaat uit van het idee dat een groepscultuur sterk bepalend is voor de resultaten van de groep of afdeling en voor het welbevinden van professionals. Op individueel niveau is het doel van de methode dat de deelnemers zich bewust worden van de bestaande groepscultuur. Individuen passen zich namelijk vrijwel automatisch aan de geldende cultuur aan (socialisatie). De methode wil individuele professionals bewust maken van het feit dat zij altijd op één of andere wijze bijdragen aan de cultuur waarvan ze deel uitmaken, en wil hen stimuleren om daarin bewuste keuzes maken. Binnen groepen kan de methode bovendien worden gebruikt om verschillende percepties van de eigen groepscultuur onderling te vergelijken en de bestaande cultuur te evalueren en zo nodig te veranderen.
Hoe ziet de methode eruit? Met de REVIEW-methode brengen deelnemers een professionele cultuur in kaart aan de hand van vijftig stellingen over observeerbaar gedrag. Het gaat daarbij steeds om gedrag dat van de betreffende professionals (bv. zorgprofessionals of ambtenaren) verwacht wordt. Bijvoorbeeld: “Wij nemen de tijd voor elke klant”, “Wij laten waardering blijken aan collega’s”, “Wij stellen vragen als we iets niet weten”. Deelnemers scoren, met behulp van een raster, een set van 50 stellingen over cultuurbepalend gedrag van “minst kenmerkend” naar “meest kenmerkend”. Die gedwongen rangordening doet recht aan de dilemma’s die ontstaan door deels conflicterende eisen en verwachtingen in de dagelijkse praktijk.
Met REVIEW worden de, vaak impliciete, prioriteiten en keuzes van de groep, die de cultuur bepalen, zichtbaar. Het uiteindelijke doel is om het gesprek op gang te brengen over de geobserveerde én wenselijke groepscultuur. De REVIEW methode is dus een reflectie-instrument en is niet bedoeld om een normatief oordeel (goed of fout) te vellen over de bestaande cultuur. Het stelt de deelnemers in staat op een gestructureerde wijze na te denken over de cultuur binnen hun groep of afdeling, waarna zij zelf kunnen vaststellen hoe ze die cultuur beoordelen en wat ze er eventueel aan zouden willen veranderen. De REVIEW methode beoogt daarmee op een niet-normatieve wijze een basis te leggen voor gedrags- en cultuurverandering.

Het materiaal is erop gericht om professionals een gemeenschappelijke taal te laten ontwikkelen en tot afstemming te laten komen over wat Goed Werk in een bepaalde context is. De Stichting Beroepseer heeft, met subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, de Toolkit aangepast aan de Nederlandse situatie.

Cultuur en hidden curriculum op de leer/werkplek: de REVIEW methode: www.umcutrecht.nl

 

Meer weten?

Benieuwd wat onze groepscoaching voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Maurits Hoenders.

Links

Referenties

Hanneke Mulder, Edith ter Braak, H. Carrie Chen & Olle ten Cate (2018) Addressing the hidden curriculum in the clinical workplace: A practical tool for trainees and faculty, Medical Teacher, DOI: 10.1080/0142159X.2018.1436760

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer