Skip to main content

Charlotte V.C. Goulmy

Ga het maar doen

Nu de formatie geklapt is lijkt de hele wereld en zijn moeder het “extraparlementaire of zakenkabinet” te ontdekken en de paniek is groot. Toch is het geen nieuw idee en zeker geen NSC uitvinding. Omtzigt was ook voor de verkiezingen al glashelder over deze optie; het stond gewoon in zijn verkiezingsprogramma: “Coalitieakkoorden moeten zich beperken tot hoofdlijnen van beleid en financiële kaders. Ze leggen niet precies vast hoe de doelen bereikt worden. Er moet ruimte zijn om in te spelen op veranderende omstandigheden en signalen van de uitvoeringspraktijk; geen dichtgetimmerde afspraken dus. We streven dus naar een beknopt regeerakkoord. (…) De regering regeert en zoekt steun voor voorstellen in een constructieve discussie met het parlement, die verder gaat dan alleen de coalitiepartijen. Een minderheidsregering is een mogelijkheid om een andere politieke cultuur vorm te geven. Het moet normaal zijn voor een regering om ook vakministers te hebben die niet lid zijn van een politieke partij.”1)

Pim Fortuyn was er voorstander van, Thierry Baudet (FvD) en Caroline van der Plas (BBB) idem. “Het idee erachter is dat niet-politieke vakministers zoals deskundige ambtenaren, hoogleraren of ondernemers betere oplossingen aandragen omdat ze niet bezig zijn met ‘politiek gedoe’.” 2) Echt heel links kun je dat plan dus niet noemen. Het is zeer democratisch want ineens kunnen grote plannen die grote consensus kennen wél! Als coalities niet meer noodzakelijke dwangbuizen zijn, kunnen Kamerleden weer gewoon zelf nadenken en stemmen zonder last en ruggespraak of zelfs fractiedwang. Zeg maar, zoals het bedoeld was volgens de Grondwet.3)

Alle partijen kunnen op gelijke voet meedenken en meestemmen en niemand moet voor iets stemmen waar hij op tegen is omdat dat nu eenmaal zo is afgesproken. De Kamer krijgt de touwtjes in handen, iedere politicus kan shinen met zijn boerenverstand en iedere burger krijgt de politiek die hij verdient. Hoe kun je bezwaar hebben tegen een minister met verstand van zaken: Herman Tjeenk Willink Algemene Zaken; Pieter Omtzigt, Financiën; Kati Piri, Buitenlandse Zaken; Khadija Arib, Binnenlandse Zaken; Renske Leijten, Sociale Zaken; Dennis Wiersma, Funderend Onderwijs; Michel Rog, Vervolgonderwijs; Fleur Agema, Zorg; Peter Kwint, Cultuur; Piet Adema, Landbouw; Sandra Palmen, Justitie; Rob Jetten, Milieu en als kers-op-de-taart Dion Graus op Dieren-emancipatie. Dan zijn we er toch?

Ga het maar gewoon doen. Iedereen wil Groningen helpen, de slachtoffers van de kinderopvangtoeslag compenseren, de verdwenen kinderen in beeld of zelfs thuis krijgen, de pechgeneratie helpen, zorg en onderwijs nationaliseren en passend maken, de grenzen beter trekken als het gaat om migratie, de grenzen minder hard trekken als het gaat om asiel, Oekraïne helpen, überhaupt Buitenland pacificeren, strijden tegen racisme en haat, waken over een transparante overheid, zorgen voor betaalbare basisbehoeften en ga zo maar door.

Als dat zakenkabinet al deze problemen nu even oplost dan hebben we binnen vier jaar weer een land waar mensen boven regels gaan. Daarna kunnen we met een gerust hart nieuwe verkiezingen organiseren.

Charlotte Goulmy
SP stemmend NSC lid


Noten

1) https://bijlagen.nos.nl/artikel-18927012/NSC_verkiezingsprogramma_2023_01.pdf
2) Het zakenkabinet dat Omtzigt wil, was ook de droom van Pim Fortuyn | Tweede Kamerverkiezingen 2023 | AD.nl
3) https://nl.wikipedia.org/wiki/Stemmen_zonder_last_of_ruggespraak#cite_note-1

 

Foto bovenaan is van Roel Wijnants: Skyline Den Haag, regeringsgebouwen

Basisvaardigheden for Dummies: LEZEN SCHRIJVEN EN REKENEN

Gabriel Attal, minister voor Onderwijs en Jeugd, gaf tijdens Sinterklaas een persconferentie over zijn aanpak voor Onderwijs. Hij was al voorbereid op de ellende die uit het PISA onderzoek zou komen. Nederland en Frankrijk staan precies op hetzelfde sneue niveau: https://www.sudouest.fr/politique/education/classement-pisa-2023-la-france-23e-enregistre-une-baisse-historique-en-mathematiques-singapour-en-tete-17709538.php

We kunnen dus profiteren van het voorwerk dat Frankrijk al gedaan heeft.

Ik vond de begeleidende brief; van de Minister aan het Onderwijsveld. Het was ellenlang en niet helemaal van toepassing op ons want het systeem is anders maar in grote lijnen zijn het wijze woorden van een piepjonge minister die er wel klaar mee is. Het moet anders en ZO gaan we het doen. Ik hoor in de echo Ton van Haperen die zegt een bom eronder en opnieuw beginnen want dat is het wel een beetje. De basisvaardigheden eerst, daarna de basisvaardigheden en als dat staat, dan de basisvaardigheden. Ik werd er een beetje moe van maar hij heeft wel gelijk. Als je niet kunt lezen en schrijven dan kun je de rest ook niet. Zijn passie voor wiskunde maakt me een beetje duizelig (lees misselijk) maar lijkt oprecht.

Ik ben het niet met alles eens maar ik bewonder het heilige vuur. En let op. Frankrijk gaat dit doen. De methodes staan in bestelling, docenten krijgen extra geld en ondersteuning, geen geintjes. In 2017 hebben ze al zo’n ingreep gedaan in groep 3 en uit alle onderzoeken blijkt dat die generatie goed op schema is. Als enige.

Er gaat in de bovenbouw van de eindexamenklassen van de Lycea gewerkt worden met een AI programma dat gratis thuis en op school mag worden gebruikt. Dat lijkt me wel een beetje ver gaan maar laat ze het maar proberen. Wij kunnen er alleen maar van leren. Ook als het een leerpleinramp blijkt. Nuttig om te weten dat je er niet aan moet beginnen. Vraag maar aan Paula van Manen

Het plan draait dus om de basisvaardigheden LEZEN SCHRIJVEN EN REKENEN, ik schrijf het maar even in hoofdletters om te voorkomen dat lobby’s daar burgerschap en digitale geletterdheid in proberen te vlassen maar dus LEZEN SCHRIJVEN EN REKENEN moeten eerst op orde en daartoe moet alles uit de kast worden gehaald.

Nederland weet dat al en ik ben dan ook Robbert Dijkgraaf zeer dankbaar dat hij de intentie heeft om bijvoorbeeld op de Mbo’s van Nederland ervoor te zorgen dat die vakken voortaan worden gegeven door hoger bevoegde docenten dan nu:

“We moeten de lijn die we in het funderend onderwijs hebben ingezet, absoluut doortrekken in het mbo. Ik ga dan ook in op de stappen die we gaan zetten om de kwaliteit van docenten te verhogen. In het mbo wordt op dit moment niet gewerkt met specifieke bevoegdheden, maar ik ga wel kijken wat passende eisen zijn voor docenten basisvaardigheden. Het plan is om in het voorjaar van 2024 een besluit te nemen over de eisen die moeten gelden voor docenten basisvaardigheden in het mbo.”[i]

Hier onder staat wat die lijn in het funderend is en die dus zal worden doorgetrokken naar MBO:

“Het uitgangspunt is en blijft natuurlijk dat we waar mogelijk bevoegde leraren voor de klas hebben. Wat betreft basisvaardigheden willen we geen water bij de wijn doen. We hebben dus in het wetsvoorstel afgesproken dat voor de basisvaardigheden, dus voor taal, rekenen en wiskunde, altijd bevoegde leraren voor de klas staan. Het sluit daarom uit dat leraren die niet bevoegd zijn die kernvakken kunnen gaan geven. In het voortgezet onderwijs heeft het schoolbestuur ruimte om een leraar zonder bevoegdheid tijdelijk te benoemen. Die ruimte is er al, bijvoorbeeld in het geval van een tijdelijke afwezigheid van een leraar of een onvervulbare vacature. Daar is in het wetsvoorstel geen verdere beperking voor opgenomen.” [ii]

We hebben dus ook een minister in Nederland die goede plannen heeft. Nu wil het toeval dat we in Nederland ook een MBO-Raad hebben die denkt dat ze de baas is dus we gaan het zien. Ik ga er eigenlijk gewoon vanuit dat als een Onderwijscommissie die bestaat uit democratisch gekozen Kamerleden gefocust op Onderwijs samen met de Minister voor Onderwijs beslist dat er bevoegde docenten komen voor de Basisvaardigheden in het Onderwijs dat er dan bevoegde docenten Basisvaardigheid komen in het Nederlandse Onderwijs maar het schijnt dat mijn naïviteit vertederend is.

Attal wil trouwens ook kijken naar schooluniformen. Ik zou het fijn vinden als de MBO-Raad daar wél voor zou willen gaan liggen…

https://www.lejdd.fr/societe/uniforme-scolaire-gabriel-attal-va-lancer-une-experimentation-dampleur-dici-la-fin-de-lannee-140203

Hieronder de brief. Ik hem het in grote lijnen vertaald. Ik heb het eerst met Translate geprobeerd maar dat werd koeterwaals. Toen heb ik het maar gewoon uit de losse pols gedaan. Er zullen wel subtiele verschilletjes in zitten maar wat er staat klopt wel zo ongeveer. Ik heb dus geen beëindigde vertaling afgeleverd en ik heb zelfs soms een zin bladvulling weggelaten. Alles wat tussen (haakjes) staat is verduidelijkend bedoeld.

We gaan het niveau van ons Onderwijs opkrikken,

Brief aan de hele onderwijsgemeenschap,

Op 5 oktober kondigde ik aan dat ik een allesomvattende actie zou lanceren om het niveau van onze leerlingen te verbeteren; als het ware een “schok van kennis”.

Gedurende twee maanden hebben deskundigen, docenten en andere actoren op het gebied van Onderwijs zich over deze cultuurschok gebogen en meer dan 230.000 docenten uit het veld hebben gereageerd op de online raadpleging. Dank u voor uw bijdragen.

Deze input heeft mij geholpen bij het nemen van een reeks beslissingen die ik rechtstreeks met het veld deel en pas in tweede instantie zal delen met de pers. Zoals altijd zal ik uiteraard vragen van journalisten beantwoorden, die zijn immers essentieel voor het debat, maar eerst deel ik dit met u. Dat is zowel een kwestie van respect als een uiting van mijn sterke overtuiging dat het alleen samen met leraren en docenten kan lukken.

Ik weet dat jullie ondersteuning nodig hebben in jullie dagelijkse werk en carrièreontwikkeling. Ik heb dat onderwerp dan ook nadrukkelijk en met prioriteit neergelegd bij de vakbonden in een soort werkgroep om het vak aantrekkelijker te maken. Ik verwacht dat zij in 2024 de randvoorwaarden een stuk aantrekkelijker hebben weten te maken. Ook gaan we binnen de kaders van de inclusieve school het onderwijs passend maken voor kinderen met een handicap. Het ministerie is het u verschuldigd om duidelijk te communiceren zodat u weet wat we van u in uw sleutelrol verwachten om het niveau van onze leerlingen te verhogen.

Met iedere onderwijshervorming werd er aan uw expertise geknaagd. Dat is onterecht want niemand weet beter waar een kind staat dan u en toch gaat u niet over bevorderen of blijven zitten. De slaag/zak regeling is zo opgesteld dat u er geen grip meer op heeft wie door kan en wie niet. Jullie moeten de pedagogische touwtjes weer in handen krijgen.

Vanaf het begin van schooljaar 2024 zal ik een decreet implementeren dat het mogelijk maakt voor het docententeam om te beslissen wie er over gaat en wie blijft zitten. Inspraak van het thuisfront is dan niet meer aan de orde. Ook haal ik de “academische correctie” uit het systeem (In Nederland zijn dat bij de eindexamens de N-termen die alles wat krom is rechtbreien, hij bedoelt hier nadrukkelijk ook de schoolexamens maar die regelen wij niet met N-termen) Van nu af aan zijn het de cijfers die de docent toekent, en alleen die, die zullen op alle scholen bepalen hoe de scores worden verdeeld. Dus geen compenserende correcties achteraf.

Ik wens het niveau op alle niveaus te verhogen met wetenschap en gezond verstand als kompas. Alles staat of valt met het Primair Onderwijs. Studies tonen aan dat de meeste kinderen die afhaken het al moeilijk hadden aan het einde van groep drie. Daarom hebben we in 2017 de keuze gemaakt om fors te investeren in ons Primair Onderwijs. We beginnen die resultaten ook terug te zien gelukkig: Afgelopen mei gaf het internationale PIRLS-onderzoek aan dat onze CM1-studenten de enigen waren die aantoonbare stappen hadden gemaakt binnen Europa op schrijfvaardigheid en uit de meest recente nationale evaluaties is gebleken dat het aandeel van de leerlingen die nog worstelen aan het begin van het 6e leerjaar is afgenomen. We moeten dus verder gaan op deze ingeslagen weg, we moeten doorpakken.

Nieuwe curricula gelden vanaf september voor de onderbouw van het Primair Onderwijs; twee duidelijke beginselen zullen als leidraad dienen voor de werkzaamheden: we gaan veel schrappen uit het verplichte programma en we gaan verhelderen door meetbare, duidelijke stappen en pedagogisch onderbouwde inzichten.

Net als in Japan en Portugal gaan we beginnen met aantoonbaar efficiënte leeslesmethodes die wij goedkeuren. Uit vele studies blijkt dat leerboeken een sleutelrol spelen. 60% van de groep drie-leerlingen werkt momenteel niet met een goedgekeurde leesmethode. Deze boeken werden tot nu toe betaald door de gemeenten, de staat neemt dat over. Voor de onderbouw van het Primaire Onderwijs betalen wij voortaan de schoolboeken voor taal en wiskunde, en ik plaats de orders nu voor schooljaar 2024-2025.

Omdat leraren voortaan beslissen over overgaan en doubleren krijgen zij eveneens de mogelijkheid om extra lessen of stages of oefeningen voor te schrijven in de zomervakantie. Zij kunnen die verplicht stellen als ze een leerling voorwaardelijk willen bevorderen. Deze zomercursussen bieden reëele kansen voor onze kinderen. Vorig jaar hebben 40.000 leraren dit willen doen en dit jaar verdubbel ik hun salaris tot €156 voor drie uur.

De organisatie van ons college (zeg maar de middenschool van vier jaar ) verzwakt nu veel van onze studenten; 80% van de respondenten gaf dat aan: een te grote heterogeniteit van het niveau belemmert voor de uitblinkers de mogelijkheid om vooruitgang te boeken. Vanaf de start van het volgende schooljaar moeten leerlingen in de ‘brede meerjarige brugklas’ worden verdeeld in drie groepen van niveaus voor hun Franse onderwijs en wiskunde. Deze groepen zullen flexibel zijn en hun grootte zal worden aangepast: we gaan hiertoe docenten werven. Zo maken we het mogelijk om de groep studenten die het meest in moeilijkheden verkeert te beperken tot ongeveer vijftien per les. Dit zal vanaf het begin van het komend schooljaar van toepassing zijn voor de eerste twee collegejaren en voor het 4e en 3e leerjaar dus vanaf september 2025. (Ingewikkeld, college gaat van 6e naar 5e, 4e en 3e)

Daarnaast kunnen middelbare scholieren die de grootste moeilijkheden hebben op het gebied van Frans en wiskunde, profiteren van een aangepaste scholing: het aantal uren basisvaardigheden kunnen aanzienlijk worden uitgebreid door een tijdelijke vermindering van het aantal lessen bij de andere vakken

Ik ga ook het nationale diploma van het Brevet zeer veeleisend willen maken. (een soort examen na de brede brugklas waarna je doorstudeert in de algemene vakken of naar een MBO gaat, dat idee) Het gecompenseer met normeringen is dus afgelopen en het volgende jaar  gaan we de schoolexamens minder zwaar laten wegen, 40%. Het overgangsexamen gaat 60% wegen. Met het Brevet op zak mag je naar het Lyceum. Zonder dat brevet mag je naar een voorexamenklas om het niveau te verbeteren, de achterstand in te halen en beter uitgerust te zijn voor de toekomst.

Alle leerlingen die naar de middelbare school gaan, worden voortaan begeleid door een AI-tool voor bijles of verdieping in Frans en wiskunde. Deze software is gebouwd met onderzoekers en docenten, is eigendom van het Ministerie van Nationaal Onderwijs en Jeugd en zal de komende jaren gratis ter beschikking worden gesteld aan Lyceumkandidaten. Frankrijk zal daarmee het eerste land ter wereld zijn dat over het hele land een tool ter beschikking stelt, gebaseerd op kunstmatige intelligentie.

Tot slot, zoals u weet, de hervorming van het MBO heeft tot doel de band van onze studenten met de professionele omgeving te versterken en hun niveau te verhogen in de algemeen vormende vakken. Daarom hebben we besloten om vanaf de start van het volgende schooljaar het aantal lesuren in de algemene vakken sterk te verhogen en worden de vakken wiskunde en taal voortaan gegeven in zeer kleine klassen.

Tot slot wil ik nog een specifiek punt maken over wiskunde. Te lang betreuren we een daling van het niveau van onze studenten, een verlies van enthousiasme voor dit onderwerp. Terwijl het vak absoluut fundamenteel is voor het structureren van ieders denken en voor de technologische soevereiniteit van onze natie in de toekomst. De terugkeer van anderhalf uur verplicht Wiskunde in het kerncurriculum van alle eerstejaars studenten is dit jaar een belangrijke stap, maar we moeten beslist nog verder gaan. Ik wil u betrekken bij een grote wiskundige sprong voorwaarts voor ons Onderwijs.

Vanaf het begin van het volgende schooljaar zal de herziening van het curriculum van het PO ons in staat stellen om de Singapore-methode voor wiskunde te implementeren, hiermee vooruitlopend op bijvoorbeeld het leren van breuken en decimalen vanaf de PO. Deze methode, reeds toegepast door zeventig landen, heeft zijn waarde bewezen.  Laat me u eraan herinneren dat deze methode is gebouwd op basis van internationale inspiratiebronnen, en in het bijzonder Ferdinand Buisson, die pleitte voor het concrete, het beeldende en pas dan het abstracte.

De inzet van de CNR-NEFLE heeft de financiering van meer dan 5.000 onderwijsprojecten mogelijk gemaakt waaraan is bijgedragen door docenten. Een groot deel daarvan heeft te maken met wiskunde, met bijvoorbeeld de inzet van ‘math labs’. (nee NIET meth labs!) We moeten dit voortzetten en versterken!

Ik ben ervan overtuigd dat de wiskundegroepen op de middelbare school ons zullen helpen het schip weer op koers te krijgen. Dit programma zal de meest kansarme leerlingen de mogelijkheid geven om in kleine groepjes hun lacunes weg te werken en de draad weer op te pakken. Onze hoogvliegers zullen hiermee de kans krijgen om boven het verplichte programma uit te stijgen.

Het algemene en technologische baccalaureaat omvat nu een vervroegd Frans examen omdat dit terecht wordt beschouwd als het fundament van onze cultuur. Ik heb besloten dat vanaf het schooljaar 2025-2026 een nieuw onderdeel van dat voorexamenjaar zal worden afgesloten met een examen wiskunde en wetenschap.

Geachte professoren,
Dames en heren leden van de onderwijsgemeenschap,

U volbrengt, vaak onder moeilijke omstandigheden, de nobelste missie van allemaal: die van uw kennis delen, eenieder kansen bieden en burgers op weg helpen naar de maatschappij. Uw roeping is de lijm die het land bij elkaar houdt, de levensverzekering van de Republiek.

Elke dag verricht u wonderen, verslaat u voorspellingen, laat u studenten hun leven in handen te nemen, bewijst u dat pedagogiek sociologie omver kan werpen.

Mijn wens, mijn enige wens, is dat u door deze verbeteractie de manier kunt vinden om uw lessen verder te versterken voor onze studenten.

U zult mij, net als voor al het andere, altijd aan uw zijde vinden, met volledig respect en oneindige bewondering.

Gabriël Attal
Minister van Nationaal Onderwijs en Jeugd’

https://www.pisa-nederland.nl/

https://www.sudouest.fr/politique/education/classement-pisa-2023-la-france-23e-enregistre-une-baisse-historique-en-mathematiques-singapour-en-tete-17709538.php

https://www.education.gouv.fr/choc-des-savoirs-une-mobilisation-generale-pour-elever-le-niveau-de-notre-ecole-380226

https://www.youtube.com/watch?v=6fxx7m9pf5A

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Attal

 

Noten
[i] Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 | Tweede Kamer der Staten-Generaal
[ii] Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en Wet voortgezet onderwijs 2020 in verband met de inrichting van tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen voor leerplichtige nieuwkomers en het versterken van de regierol van gemeentebesturen bij het aanbod van nieuwkomersonderwijs (Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs) | Tweede Kamer der Staten-Generaal

 

Charlotte Goulmy is lerares Frans en voortrekker van stichting Beroepseer

Picasso weer overleden

In Onderwijsland is grote consternatie ontstaan vanwege het onzalige plan om voortaan  leerlingen van het Picasso Lyceum in Zoetermeer nog maar een half uur per week les te geven in de examenvakken*). Verder hebben ze daar nog meer slechte ideeën waar absoluut niemand voor is en hebben ze besloten de ellende geheim te houden tot de start van het schooljaar als de kinderen eenmaal staan ingeschreven.

Die ophef is volstrekt onterecht. We hebben nu eenmaal een land waar Onderwijs niet meer met een hoofdletter geschreven hoeft te worden en dit is hiervan een logisch uitvloeisel.

Waar we eerst nog schamper spraken over de vierdaagse lesweek en de idiote toestanden rond de eindexamens waar je wiskunde kunt halen als je er helemaal niets van begrijpt en waar we nog verbolgen deden over de rechtsongelijkheid tussen speciaal onderwijsleerlingen en reguliere, hebben we nu dus naast onbevoegde en onbekwame docenten ook geminuteerde lessen per eindexamenvak. Ik noem het ‘t crematoriummodel. Superlucratief.

Stop gewoon met Onderwijs. Het lerarentekort is een reëel probleem, kinderen worden ongelukkig van cijfers, diploma’s zijn hoepeltjes geworden, de geit is de sop van de kool ons gewoon niet waard en het is goed dat dit nu, per ongeluk en helaas, voortijdig naar buiten is gekomen.

In de zorg zitten ze te springen om handjes. Alle docenten die zich nog nuttig willen maken voor de maatschappij kunnen gewoon aan de slag in de zorg. Zorgen maken we ons al zo lang, we kunnen nu eindelijk ons ei kwijt. Handjes aan het bed, en al die kinderen die eigenlijk vijf dagen in de week les zouden moeten krijgen van bevoegde docenten die kunnen nu meteen meedraaien als stagiaires. Hoe kleiner hoe beter want kleine handjes zijn wel wat luiers gewend.

Het lerarentekort is meteen opgelost, de kinderopvang is plots gratis want stagiaires kunnen toch altijd al fluiten naar hun centen, er zijn nooit meer problemen met ondeugdelijke examens en OCW kan opgedoekt worden. Ik zie eigenlijk geen nadelen. We moeten met onze tijd meegaan. Artificial-intelligence kan alles wel opvangen zolang we in kunnen spreken, taal maakt dan niet meer uit. Of je nu in het Engels of Twents vraagt naar de gewenste dosering voor een Drionpil is irrelevant. Computer says YES.

Rekenen kan zo’n computer ook beter dan wij dus waarom zouden we onze bloedjes nog lastig vallen met de druk van testen en afrekenen? Stop dit gemartel en volg het voorbeeld van het Picasso Lyceum. Omarm het. Geef ze het predicaat Excellent, draai de deur achter ze op slot en vernietig de sleutel. Zij hebben het Onderwijs de laatste dreun verkocht. Ik vrees dat ze het niet eens expres hebben gedaan want zo slim lijken ze niet, maar toch. Door dit gruwelijke experiment hebben zij de Nederlandse schatkist van oeverloze problemen verlost.
Burgerschap voor gevorderden door kneuzen voor kneuzen. De mooiste dingen ontstaan per ongeluk. Je krijgt er een rottig schuin bekkie van maar dat was expres. Picasso had het goed gezien. De man was simpelweg geniaal.

 

*) Boosheid om omstreden nieuw schoolplan: ‘Nog maar half uur les per vak’, door Chris van Dijk, Omroep West, 13 augustus 2023: www.omroepwest.nl/nieuws/4747248/boosheid-om-omstreden-nieuw-schoolplan-nog-maar-half-uur-les-per-vak

 

Charlotte Goulmy is lerares Frans en Voortrekker van Beroepseer

‘Wij gaan niks wegpoetsen toch?’

We hebben vrijdag een nieuwe minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs*). Mariëlle Paul volgt Dennis Wiersma op.

Ik heb vakantie dus een beetje docent pakt dan de documenten die zijn vrijgegeven rond het gedrag van Dennis Wiersma. Het zou vast heel erg zijn. Ik had eigenlijk verwacht dat hij in de kelder van het Ministerie minderjarigen had verplicht te kijken naar het afknuppelen van zeehondjes maar dat viel tegen.

Er hebben inderdaad ambtenaren gehuild en er zijn er beslist ook een aantal die elders wilden werken en die niks met hem konden. Maar na het doorploeteren van de stukken die er soms vijf keer inzitten beklijft vooral één heel slecht geschreven mail waarin vrij kinderlijk een aantal retorische vragen worden gesteld. Ik ben niks ergers tegen gekomen over

‘deze pittige minister met veel ambitie is best een lastige combinatie met een directie die veel jonge en onervaren mensen heeft. Daarom nu ook ervaren brede schouders nodig en wordt op schaal 13 geworven.’ (11 augustus 2022)

Verder lees ik niks anders dan een minister die wilde dat de foto’s voortaan met een camera en niet met een telefoon werden gemaakt en soms eiste hij, ook in het weekend, antwoord van een medewerker die net dat weekend geen tijd had en dus een collega vroeg die dat helemaal niet wilde en die daar dan heel moe van werd of  ‘stik chagrijnig’. Ondertussen loopt de minister op eieren en is ‘bang om iets verkeerd te doen bij het team.’ (2 april 2023) In maart een jaar eerder was het zodanig niet-urgent dat ze zijn houding nog afdeden als ‘narrig en grillig.’ (22 maart 2022)

De baas is dan bitchy maar dat zijn de ambtenaren ook. Ik lees dat hij veel ‘headspace’ opeist en dat het niet ‘leuk’ is om voor hem te werken. Steeds weer spreken ambtenaren Dennis aan op zijn gedrag en gaat hij het gesprek aan en komen er excuses en complimenten. Het was één lange hippiesessie waar iedereen elkaar verbijsterd aankijkt dat er weinig uit de handen komt. Team Wiersma komt mensen tekort om te doen wat de veeleisende minister wil. Geen wonder dat je voelt dat ze van hem af willen:

‘Zag je bericht van X net? Onderwijsveld steunt hem steeds meer hè?
Ja beeld lijkt meer die kant op te schuiven.
Geen nieuwe onthullingen ook.’ (26 juni 2023)

Ik kan het stuk niet anders lezen dan een stel docenten die klaagt over die te drukke leerling die alle aandacht opeist en die gewoon niet luistert. Het is de toon die maakt dat ik nu zeker weet dat het nooit meer goed komt.

‘Met geduld zetten we door
Ik word alleen maar strijdbaarder
Goed dat jullie het over X hebben
Ja we gaan er gewoon twee keer zo hard in.’ (21 april 2023)

Wie werkte hier eigenlijk op een onveilige werkplek?


Noot
*)
Benoeming minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, Rijksoverheid, 18 juli 2023: www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2023/07/18/benoeming-minister-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs

 

 Charlotte Goulmy is lerares Frans en voortrekker van Beroepseer

Minister Wiersma is onvervangbaar, gelukkig hebben we nog een minister van Onderwijs

Robbert Dijkgraaf is de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het is dus niet nodig om de stoel van Dennis Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs te vullen want we hebben nog een minister.

In de week voor het aftreden van Dennis Wiersma las ik Blikwisselingen van Robbert Dijkgraaf. Het is een boek uit 2008, vol overpeinzingen van een onberispelijk hoogleraar die op dat moment naast president van de Koninklijke Academie van Wetenschappen vooral ook vader is van drie jonge kinderen. Vanuit die ongeruste vaderogen beschrijft hij onbevangen en vaak met boerenverstand de toestand van het Onderwijs. Hij parodieert Charles Dickens’ A Christmas carol met in de rol van Scrooge minister Hiëronymus Krent, Rijksminister van Kruidenierszaken! (p. 147) en is duidelijk niet bezig met het idee ooit minister te worden.

Wel beschrijft hij hoe hij op juist dat Ministerie, vanuit de hoge Hoftoren, kijkt naar Den Haag aan zijn voeten (p. 186) en zegt allemaal goede dingen, zeg maar dingen die Dennis Wiersma ook zegt; zo pleit hij voor virtuoos kunnen rekenen (p.130), fileert hij genadeloos de Cito-toets die inmiddels doorstroomtoets heet (p.155), pleit hij voor het verplicht verdiepen van de kennis van leraren (p. 189), benadrukt hij het belang van het niveau van Nederlands, rekenen en Engels, (p. 213), beschrijft hij accuraat de onmetelijke ellende van de eindexamens (p. 216-220), erkent hij dat ons systeem faalt en dat de “mogelijke oplossingen zich slecht verhouden tot de politieke waan van de dag.” (p. 206). Zijn oordeel is genadeloos, hij noemt Onderwijs zelfs het favoriete afvoerputje van de politiek: “Politiek en maatschappij verlangen dat in de klas wordt rechtgezet wat thuis, op straat of op het werk, is scheefgegroeid.” (p. 206)

“Wie bewaakt de bottom line van het onderwijs?” (p. 219) vraagt Robbert Dijkgraaf zich af. Ik stel voor dat hij het dan toch maar zelf gaat doen, hij weet wat er moet gebeuren en toevallig werkt hij daar toch al. Nu nog zorgen dat hij op Primair en Voortgezet Onderwijs met rust gelaten wordt door de allesverzengende lobby’s die alles bij het oude willen laten; ‘de stalen ring van belangenbehartigers rond het parlementaire proces’[1] zoals Professor de Rooy zei.

Laat de stoel van Wiersma maar leeg en geef de taak aan Dijkgraaf. Hij weet hoe groot de opdracht is, immers hij vergelijkt het met het besturen van een mammoettanker: “Daar kun je ook heel vrolijk aan het roer draaien zonder dat er iets lijkt te gebeuren. Pas veel later gaat de steven draaien, maar wel onherroepelijk. Ondertussen komen er allerlei loodsen aan boord, de allang weer weg zijn als de uiteindelijke consequenties van hun stuurmanskunst zichtbaar zijn geworden. Ik benijd de kapitein en de bemanning van het schip van OCW daarom niet om hun positie. Want als het schip eenmaal verkeerd gedraaid is, duurt het lang, heel erg lang, om weer op koers te komen, zelfs als in de verte een ijsberg opdoemt.”
(p. 189-190)

[1] https://tjipcast.nl/onderwijs/een-geschiedenis-van-het-onderwijs-in-nederland-tjipcast-078-met-piet-de-rooy/ (vanaf 33.30)

 

Charlotte Goulmy is lerares Frans en Voortrekker van Stichting Beroepseer

Het landelijk gemiddelde voor Frans en Duits is in 2023 een 6,3. Alles staat vooraf vast

“Luister, geniet en doe mee” is het motto van researchED Nederland, de jaarlijkse bijeenkomst van leraren,  in 2023 in Nijkerk op zaterdag 11 maart. ResearchED-bijeenkomsten worden wereldwijd georganiseerd, op 30 januari 2016 voor het eerst in Nederland.
Lerares Frans Charlotte Goulmy was erbij en gaf dit jaar een PowerPoint-presentatie over de totstandkoming van de examencijfers bij de Moderne Vreemde Talen. Ze introduceerde haar presentatie zo:

“Toen ik vorige week het McKinsey rapport las, verbaasde ik me erover dat zij bij hun onderzoek de Kernvakregeling niet betrokken hebben, ik heb dat meegenomen in mijn PowerPoint.

Dit is dus alleen interessant als je je druk maakt over de examens, als je baalt van de ellende van de kernvakregeling en als je niet wilt dat een luistertoets Frans lage cijfers dupeert en een luistertoets Engels juist die lage cijfers plat knuffelt.

Het is gortdroge materie en stervensaai, ik kan fouten hebben gemaakt, ontzettende alfa die ik ben, maar in grote lijnen klopt wat er staat. Pak een fijne stoel, zet een kopje thee, doe of het een Filmhuisfilm is waar je eigenlijk geen zin in hebt en verbaas je. Het heeft geen zin om je er erg druk over te maken want Cito en het CvTE hebben een monopolie en te weinig geld om het beter te doen, het is wat het is. Maar goed is het niet”.

Klik hier voor de Powerpointpresentatie van Charlotte Goumy: https://beroepseer.nl

ResearchED: https://researched.eu/


Charlotte Goulmy is voortrekker van Stichting Beroepseer

 

‘De leescrisis in het onderwijs’ verbergt een groter probleem dan u denkt

In de Groene Amsterdammer van 19 oktober 2022 lees ik in deel 3 van De leescrisis in het onderwijs*) , een voortreffelijk artikel van Yra van Dijk en Marie-José Klaver:

“Het centraal eindexamen Nederlands is een berucht struikelblok, waar veel zwakke leerlingen op zakken en waardoor sterke leerlingen een cum laude mislopen. Op het VWO is het laagste gemiddelde cijfer van alle schoolvakken dat voor Nederlands: een 6,2. Ter vergelijking: voor wiskunde B is het gemiddelde een 7,0. Dat zegt iets over de motivatie van leerlingen voor het vak Nederlands, maar het zegt vooral iets over het examen zelf.”

De gegevens gaan over 2019, het laatste normale examenjaar voor corona. Maar er ontbreekt iets in de analyse: de normering van de kernvakken. Sinds de introductie van de kernvakken is het bijna onmogelijk geworden om nog te zakken voor Nederlands, Engels en Wiskunde. Je mag hooguit een 5 staan bij deze drie vakken dus de normering is zo soepel dat het een nietszeggende exercitie is geworden…

Ik gebruik de data van Arjan van der Meij’s excellente site https://ntermen.nl/ en even een winstwaarschuwing vooraf, ik ben een alfa die normaal ver uit de buurt blijft van getallen maar rond examens ontkom ik er niet aan. Ik kan dus best een fout maken, wijs mij er mild op en weet dat ik er alles aan doe om die fout te vermijden.

Terug naar het artikel. In 2019 was het landelijk gemiddelde Nederlands VWO een 6.2 en dat van Wiskunde B een 7. De normering bij Nederlands was 0.6 en bij Wiskunde B 1.8. Een normaal examen streeft naar een norm van 1. Bij Nederlands zijn er dus 0.4 punten afgetrokken en bij Wiskunde B heeft iedereen gratis 0.8 punten erbij gekregen.

Eigenlijk is het dus zo dat:

6.2+0.4= 6.6  het ongemanipuleerde cijfer is voor Nederlands

7.0-0.8= 6.2  het eigenlijke cijfer voor Wiskunde B is.

Kinderen kregen dus collectief strafpunten voor Nederlands en konden hun nagestreefde cum laude op hun buik schrijven, en dat is wreed want Nederlands was beter gemaakt dan Wiskunde B.

Als je gaat spelen met de cijfers rond de normering en de gemiddelden dan zie je dat 41% van de VWO leerlingen wiskunde B in 2000 zakten. Dat was vóór de invoering van de vermaledijde kernvakregeling. In 2022 zakten op Wiskunde B nog maar 26%. Leuk voor de kandidaten, maar de normering was 1.8. Hoeveel waren er gezakt als ze geen 0.8 gratis punten hadden gekregen? Toen 41% zakte was de normering 1.3. Zij kregen maar 0.3 punt cadeau.

De perverse prikkel van de kernvakregeling is dat scholen meer tijd in die drie vakken steken en dat dus de andere vakken wegzakken. Ik was vorige week bij het Levende Talen congres en hoorde van de mevrouw van het Cito of CvTE*) dat de kandidaten Engels het tegenwoordig zo ontzettend goed deden. Ik moest lachen en zei dat het eindexamen VWO Engels zo makkelijk is dat het in de helft van de tijd gemaakt kan worden dan die ervoor staat en dat het zo eenvoudig is dat je het geblinddoekt en pijltjesgooiend kunt halen met een normering voor watjes. Dat was niet waar, zei ze:

Wanneer denkt u dat de kernvakregeling is ingegaan als u kijkt naar het aantal onvoldoendes en naar de gemiddelde score? 2013… Lachen toch?

Dit is bij Frans VWO. Minder grappig:

Wederom gefilterd op het percentage onvoldoendes. Je mag dus zakken op Frans maar niet op Engels. Frans is geen kernvak… 2016 was een anomalie. Er is zelfs een brief over gekomen dat de normering helaas niet -1 kon zijn… Die 7 was een fout. Wat bij Engels de norm is, was bij Frans een helaas niet te repareren fout. Waarom? Omdat de cijfers van tevoren zijn vastgesteld door Den Haag. Voor Frans en Duits Havo is het gelukkig voortaan een 6.3, dat was de laatste jaren 5.9. Wel fijn dat het streven nu in ieder geval een voldoende is… Het was jarenlang heel naar om steeds te moeten zien dat een voldoende voor Frans of Duits nauwelijks haalbaar was.

Kijk even naar 2017. Frans Havo kreeg een heel strafpunt want n-term 0 (1 is neutraal) Die 5.9 is dus ongecorrigeerd een 6.9… 38% kreeg een onvoldoende. Het examen was dus te goed gemaakt.

Bij Havo Engels dat jaar was er niks aan de hand. Iedere leerling kreeg 0.4 bonuspunt zodat het gemiddelde op een 6.9 kwam, slecht 15% was onvoldoende. Frans Havo was anders eigenlijk ook een 6.9 geweest.

Ik heb dat voor Frans en Duits in 2021 uitgeplozen en dat kunt u hier lezen: https://beroepseer.nl/blogs/de-eindexamens-frans-geen-echte-fouten-wel-te-lang-wel-te-moeilijk-hoe-zit-het-bij-de-andere-vakken/

Ik pak het citaat uit de Groene er nog even bij en pas het even aan:

“Het centraal eindexamen Nederlands is een berucht struikelblok, waar veel zwakke leerlingen op zakken en waardoor sterke leerlingen een cum laude mislopen. Op het VWO is het laagste gemiddelde cijfer van alle schoolvakken dat voor Nederlands: een 6,2. Ter vergelijking: voor wiskunde B is het gemiddelde een 7,0. Dat zegt iets over de motivatie van leerlingen voor het vak Nederlands, maar het zegt vooral iets over het examen zelf.”

Het centraal eindexamen Nederlands is een berucht struikelblok, waar veel zwakke leerlingen op zakken en waardoor sterke leerlingen hun cum laude ONTERECHT mislopen. Op het VWO is het laagste gemiddelde cijfer van alle schoolvakken dat voor Nederlands: een 6,2. DAT ZOU ONGEMANIPULEERD EEN 6.6 ZIJN.

Ter vergelijking: voor wiskunde B is het gemiddelde een 7,0. ONGEMANIPULEERD ZOU DAT EEN 6.2 ZIJN. Dat zegt NIETS over de motivatie van leerlingen voor het vak Nederlands, maar het zegt vooral iets over het examen DE NORMERING zelf.

Het ligt niet aan de motivatie van de leerlingen. Het ligt aan het systeem.

Noten
*) Serie De leescrisis in het onderwijs, Deel 3 – Maak je eigen badeend, door Yra van Dijk en Marie-José Klaver, De Groene Amsterdammer, 19 oktober 2022: https://www.groene.nl/artikel/maak-je-eigen-badeend
**)
Cito – Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling; CvTE- College voor Toetsen en Examens

 

Charlotte Goulmy is lerares Frans en voortrekker van Stichting Beroepseer

Dennis Wiersma, minister van Onderwijs met #boerenverstand

Boerenverstand*) ging vrijdag 7 oktober 2022 in gesprek met minister Wiersma van Onderwijs in Debatcentrum De Balie**) in Amsterdam. Het was een goed gesprek in een fijn klimaat, en oké ik ben bevooroordeeld maar dit klopt.

De minister kreeg in willekeurige volgorde vragen voorgeschoteld. Hij ging er open en eerlijk in en gaandeweg bekroop mij de indruk dat hij een makkelijker leven zou hebben als hij de problemen in het Onderwijs niet zo graag zou willen repareren. Het is een beetje de Titanic voorkomen met een theelepeltje, hij wil wel maar kan hij? Het is erg veel, erg belangrijk, iedereen heeft extreem hoge verwachtingen en het gaat om kinderen. Het is dus sjefsache en de sjef heeft waarschijnlijk wel een paar theelepeltjes maar of hij er genoeg heeft is niet waarschijnlijk.

West Wing

De hele avond deed mij denken aan een scène in de voortreffelijke serie West Wing, Leo komt de president een dosis peper in zijn derrière schuiven. Hij heeft in het begin van de aflevering nog 365 dagen en vergelijkt wat de plannen waren aan het begin van het mandaat met wat er van terecht is gekomen en dat valt bar tegen. Om 10 uur ’s avonds resteren er nog maar 364 dagen. De president gaat met zijn hele staf naar Leo en dan gebeurt het. Leo vraagt wat ze vandaag gedaan hebben en daarna vraagt hij wat ze eigenlijk nog willen doen met de resterende 364 dagen. Ze beginnen te glunderen en komen met louter essentiële dingen. Ineens is duidelijk waar ze mee bezig zouden moeten zijn.  https://www.youtube.com/watch?v=Di7Izwv0q-I Kijk dit. Leo zegt: “Wij kunnen in 1 dag meer dingen veranderen nu we in het Witte Huis zitten dan in de rest van ons leven zodra we weer buiten staan. Wat wil je met de rest van de dagen doen?”

Als ik terugdenk aan afgelopen vrijdag dan is Wiersma president, Leo de commissie Boerenverstand en bestaat de staf uit alle docenten en ouders van Nederland die Onderwijs willen verbeteren. Het is een ENORME klus maar waar begin je? Wat moet gebeuren op de korte termijn om de lange termijn mogelijk te maken en hoe hak je de mosselen van de boeg die geld kosten en zichzelf onterecht essentieel achten?

Tien stappen

Het kan niet goed komen zonder vijanden te maken. Een extreem groot deel van het Onderwijsbudget gaat niet naar essentiële zaken maar naar prietpraat die essentieel wordt geacht door lobbyisten. Die groep verwijderen is stap 1. Een groot deel van deze mensen had ooit hart voor Onderwijs en heeft carrière gemaakt door uit de klas te gaan. Zij mogen met behoud van salaris terug de klas in. Dit lost het lerarentekort op en trekt de loonschalen weer de goede kant op.

Stap 2 is de besturen van alles rond het Onderwijs uitleggen dat zij nog even goed naar het geld op de plank mogen kijken want alles wat overmatig is moeten ze terugstorten in de schatkist. Een normale reserve is prima, de rest gaat terug. Voor 1 juli 2023.

Stap 3 is het verwijderen van de salarissen uit de Lumpsum. Ieder die werkt voor of aan het primaire proces staat op de loonlijst van OCW. We gebruiken de software van de huursubsidie. Zo heeft OCW de mogelijkheid om voor een gemiddelde school 2 conciërges, 2 secretaresses, 1 roostermaker, 20 docenten en 1 directeur te budgetteren. Ideaal. Nu heeft OCW een magistraal compleet register (haha) waar iedere docent vrijwillig in wil staan, want anders krijgt hij geen salaris. OCW weet voortaan welke de tekortvakken zijn, kan heel precies zien waar de pensioenpieken zitten, welke scholen sjoemelen met tijdelijk contracten etc. OCW kan met een druk op de knop schakelen met het functiebouwwerk, de indexatie met alles eigenlijk, Mooier overzicht is niet denkbaar.

Stap 4 is het benoemen van een staatssecretaris Speciaal Onderwijs die ook leerlingenvervoer moet oplossen. Ik denk aan Johan Remkes.

Stap 5 is het bij wet verbieden van #Girfec, iedere overtreding van de privacy kost de overtreder 30.000 per incident en het verlies van de bevoegdheid van wat ze dan ook aan het doen waren.

Stap 6 is het omdopen van Veilig Thuis naar Kinderbescherming en ervoor zorgen dat het systeem weer zo wordt dat docenten het weer durven te gebruiken. Meldingen gebeuren in een veilige omgeving zonder registratie in online-structuren. Iedere overtreding van de privacy kost de overtreder 30.000 per incident en het verlies van de bevoegdheid van wat ze dan ook aan het doen waren (dit herhaal ik niet per ongeluk)

Stap 7 is de focus terugleggen op de basisvaardigheden, de discussie niet vervuilen met andere belangrijke dingen, die zijn pas belangrijk als we weer geletterd zijn, tot die tijd moet het zwaartepunt van het curriculum liggen bij lezen, schrijven en rekenen.

Stap 8 We streven weer naar kleine scholen waar iedereen gezien kan worden, waar het niet nodig is om de helft van de klas dyslectisch of dyscalculisch te verklaren, klassen met 20 leerlingen en docenten die 20 uur werken en de rest van de tijd kunnen besteden aan het voorbereiden van de lessen en scholing. Ook voor leraren geldt een Leven Lang Leren en omdat zij kennis moeten overdragen mogen zijn gratis studeren aan alle erkende opleidingen.

Stap 9 Maak van de lerarenopleidingen traineeships, je bent in dienst van een school waar je vanaf het begin meedraait. Je krijgt salaris en je kunt in alle rust je ervaring opbouwen terwijl je studeert. Je mag natuurlijk pas zelfstandig voor de klas als je bevoegd bent!

Stap 10 is een stapje terug doen en kijken naar de rust in het veld. Als alle stof is gaan liggen en de 2e termijn begint dan gaan we in 10 stappen eens rustig kijken naar het curriculum. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk maar hoe en wat kunnen we pas overzien als het veld uit gedenderd is.

Met dit kleine lijstje adresseren we de grootste problemen en komt er ruimte voor de rest van de issues die nu ondergesneeuwd zijn en die ook aandacht verdienen. Het zou mooi zijn als 1 van deze stappen zou kunnen worden gezet.  Maar ik maak me geen illusies, ik denk niet dat meer dan 1 realistisch gezien haalbaar is, maar het zou mooi zijn. Ik denk dat Dennis Wiersma wil. En dat is hoop. Wellicht ga ik heel hard op mijn neus, maar voor zolang als het duurt, kan ik uit betrouwbare bron melden dat het heel fijn is om niet cynisch over OCW te denken. Ik vind het eng maar ik geniet er ook van. Dennis Wiersma heeft mogelijk nog 3 of zelfs 7 jaar te gaan. 7 x 365 dagen…. Wie weet!

Charlotte Goulmy is lerares Frans en voortrekker van Stichting Beroepseer

Noten
*) Burgerinitiatief #Boerenverstand is ontstaan uit een groep docenten en bezorgde ouders, om een halt toe te roepen op de oeverloze stroom vernieuwingen in het onderwijs. De commissie onderzoekt en zet aan tot meer praktische oplossingen ter verbetering van het onderwijs.
In mei 2021 lanceerde #Boerenverstand de 95 stellingen voor beter Funderend Onderwijs,  een platform waar docenten problemen in het onderwijs konden agenderen en mogelijke oplossingen aandragen. Moties als ‘kansengelijkheid zou vanzelfsprekend moeten zijn’, ‘leerrecht moet voor iedereen gelden’ en ‘de werkomstandigheden voor leraren moet goed zijn’ werden geïnitieerd.

**) Zie: De Balie Leert: Dennis Wiersma in gesprek met #Boerenverstand: https://beroepseer.nl/event/de

Hieronder video Onderwijscommissie Boerenverstand in gesprek met Dennis Wiersma

De Balie Leert: Dennis Wiersma in gesprek met de fictieve Onderwijscommissie #Boerenverstand

In april 2019 werd de fictieve Onderwijscommissie #Boerenverstand opgericht met als opdracht aan de politiek: Los het lerarentekort op, stop met knellend onderwijs, annuleer alle subsidie aan het prietpraatveld, stop met www.curriculum.nu1), zet alle zeilen bij om thuiszitters op een goeie plek te krijgen en last but not least: geef leraren hun autonomie terug. Ga niet het onderwijs redden zonder draagvlak onder de vakmensen want dan gebeurt er niks. We zijn ruim drie jaar verder. Curriculum.nu is officieel exit, maar de rest is, helaas, nog actueel. En is er natuurlijk nog veel meer dat nu speelt in het Onderwijs.

Wat maakt een fictieve Onderwijscommissie nuttig? We vragen niet om geld. We vragen niet om een eigen agendapunt door te drukken, we spreken niet namens een lobby en kennen geen ander belang dan goed onderwijs. zonder prietpraat. Dat is verfrissend. Dat is uniek.

Wij zijn de experts

Nieuwe ronde nieuwe kansen; nieuw schooljaar, nieuwe ministers en een hoop zorgen en mogelijkheden. Hoe vaak denken we niet: Waarom spreekt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) niet met ons? Wij zijn de experts, of we nu de ouders of de docenten zijn, wij weten wat er mis gaat, beter moet en beter kan! Die kans krijgen we in oktober. In een tijd waar #Boerenverstand een hele nieuwe betekenis heeft gekregen is het tijd om terug te gaan naar de oorspronkelijke betekenis: Nuchter nadenken. Doen wat nodig is. Zonder lobby, zonder prietpraat.

Vrijdag 7 oktober 2022 in De Balie

Op vrijdag 7 oktober 2022 – van 17.00-19.00 uur – gaat Onderwijscommissie #Boerenverstand in de Balie in Amsterdam in gesprek met minister Wiersma van Onderwijs. Hij heeft veel problemen en wij hebben veel oplossingen. Wij zijn ouders, docenten, bestuurders, professoren, leerlingen, noodzakelijken: kortom wij zijn het hele veld. Prietpraat en lobby-vrij.

Eddy Erkelens en Walter Kamphuis hebben in 2021 de site www.95stellingen.nl2) gemaakt. Dit werd onderschreven, aangevuld en beoordeeld door 1654 leerkrachten, schoolleiders, bestuurders, ouders en onderwijzers. Het resultaat is namens de commissie #Boerenverstand aangeboden op OCW en aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs (de echte). Daar is met veel enthousiasme op gereageerd en een deel van de stellingen is inmiddels zelfs opgepakt door de Kamer. Nu mogen we in De Balie in gesprek met de minister. Wij kunnen gedurende twee uur in ongeveer tien ronden iets voorleggen, een reactie van de minister vragen en met de zaal aanvullen.

We gaan een soort Rad van Fortuin maken waar de voorstellen onder komen. Dat geeft willekeurig het woord aan iemand die in de zaal zit EN die een issue heeft ingestuurd aan oc.boerenverstand@gmail.com  ovv Stelling voor De Balie. Een aantal vragen leggen we vooraf al wel voor aan de minister zodat hij beslagen ten ijs kan komen, maar het merendeel van de vragen komt dus via een digitale draai aan het rad en worden door jullie zelf gesteld in gesprek met Dennis Wiersma.

Waarschijnlijk praat druktemaker Kees van Amstel de avond aan elkaar. Maar dat is nog niet zeker.

Stap 1

Boek een kaartje

https://debalie.nl/programma/de-balie-leert-dennis-wiersma-in-gesprek-met-boerenverstand-07-10-2022/tickets/

Als je op afrekenen drukt krijg je je gratis ticket in de mail

Stap 2

(Als je een vraag hebt, anders natuurlijk niet)

Stuur een probleem met oplossing in naar oc.boerenverstand@gmail.com

We kunnen niet alle problemen op één avond oplossen, maar we kunnen wel een aantal problemen en oplossingen aandragen. Zo doen we wat we kunnen. Ieder met zijn eigen expertise. Schroom niet en stuur je probleem met oplossing in!

Namens de commissie #Boerenverstand

 • Eddy Erkelens
 • Marjon Griffioen
 • Walter Kamphuis
 • Tonia Rijlaarsdam
 • Jan Drentje
 • Charlotte Goulmy
 • Laurent Chambon
 • Simone van Bolhuis
 • Huub Phillipens
 • Annemieke Bosschardt
 • Paul Kirschner
 • Petra Prins
 • Patrick Woudstra
 • Bertus Meijer
 • Chris Sent
 • Ben Wilbrink
 • Cathelijne Anten
 • Ton van Haperen
 • Terry de Jong
 • Thijs Jansen
 • Linda van de Loo
 • Elijah Delsink
 • Natascha van der Meer
 • Piet van der Ploeg
 • Evelien Hoekman
 • Jan Tishauser
 • Elise Bouman
 • Simon Trommel
 • Tommy Derksen

Noten
1)
Curriculum nu: www.curriculum.nu/
2) 95 stellingen voor beter Funderend onderwijs: www.95stellingen.nl/

Onderwijscommissie Boerenverstand: https://onderwijscommissieboerenverstand.school.blog/

U P D A T E  I

‘Het is mijn taak om leraren te helpen. Als schoolbesturen daar niet aan meehelpen, zal ik ingrijpen’. Luister naar leraren, zegt minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Dennis Wiersma, dan weet je wat voor hen het beroep onaantrekkelijk maakt. ‘Dat leraren zich vaak slechts uitvoerders voelen van wat bestuurders voor hen bedenken, leidt tot scheve gezichten.’ Interview met Dennis Wiersma door Aleid Truijens, de Volkskrant, 27 augustus 2022: www.volkskrant.nl

U P D A T E  II

Video Dennis Wiersma in gesprek met leerkrachten – Programma van 7 oktober 2022:  https://debalie.nl/programma/de-balie-leert-dennis-wiersma-in-gesprek-met-boerenverstand-07-10-2022/