Skip to main content

Leraar schrijft kleine, boeiende geschiedenis over gebruik leertechnologie in het onderwijs

11 juli 2024
Eus van Hove stopt na 25 jaar met Blackboard. Van Hove is microbioloog met eerstegraads onderwijsbevoegdheid en geeft ruim 25 jaar biologieles aan …

Wat het vak écht inhoudt, zijn de leraren zelf: ‘Beroepsbeeld Leraar’ gepresenteerd

15 mei 2024
Wat houdt het leraarschap precies in? Duizenden leraren uit het het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mid…

Geef ambtenaren de ruimte om uit systemen te breken

8 mei 2024
Door bestaande regels waar ambtenaren zich aan (moeten) houden is er weinig ruimte voor vernieuwing en blijven echte oplossingen uit bij bijvoorbee…

Rapport De Staat van het Onderwijs 2024

25 april 2024
Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit. Met feiten en cijfers toont de Inspectie de ontwikkelingen en resul…

VMBO bestaat 25 jaar!

22 april 2024
Het VMBO bestaat 25 jaar in 2024. Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs is in 1999 ingevoerd als vervanger van het voorbereidend beroepsond…

De autonomie van de leraar

15 april 2024
Job Buiting promoveert dinsdagmiddag 16 april 2024 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op het proefschrift De autonomie van de leraar. De leraa…

RED-Team Onderwijs deelt rode kaart uit voor voorstellen ‘Deltaplan lerarentekort’

5 april 2024
In december 2023 riepen onderwijsorganisaties het nieuwe kabinet op het lerarentekort aan te pakken en het  Deltaplan Lerarentkort op te nemen in h…

Het gaat niet de goede kant op met de academische vrijheid. Nederland scoort slechts een 24ste plek op ranking van de 27 EU-lidstaten

4 april 2024
Het ontbreekt in Nederland aan een heldere definitie van academische vrijheid. Een betere definitie wat academische vrijheid precies inhoudt is nod…

Uitkomst hoorzitting Tweede Kamercommissie OCW over Lees- en taalvaardigheid: Focus op de basisvaardigheden

29 maart 2024
Een derde van de Nederlandse scholieren loopt het risico om laaggeletterd het onderwijs te verlaten,. Dat was het resultaat in december 2023 van ee…