Skip to main content

Ambtelijke gewetensbezwaarde is beter beschermd dan velen weten: schending van de rechtsstaat is een misstand

4 juli 2024
De enige ‘ambtenaar’ die geen andere keuze heeft dan ‘een andere baan te zoeken als zijn geweten knelt’, is de koning.[1] Gelukkig geldt dat niet v…

De rechtsstaat: een papieren tijger?

3 juli 2024
De laatste weken is er is veel gebeurd rondom onze rechtsstaat. De Staatscommissie bracht haar rapport uit. De bemensing van het kabinet is rondgek…

De democratische rechtsorde in de praktijk: Verzet je tegen alles wat vakmanschap in de weg staat

25 juni 2024
«Ik ben geen fan van ‘curlingouders’, maar ik denk weleens: hadden we maar ‘curlingbestuurders’. Bestuurders die focus aanbrengen en alle nonsens w…

Pesten, intimidatie, discriminatie: FNV-rapport over sociale veiligheid bij ministerie van JenV

21 juni 2024
Bijna 2000 ambtenaren vulden een enquête van vakbond FNV in die ging over pesten, intimidatie en discriminatie bij het Ministerie van Justitie en V…

Negen essay’s over lokaal sociaal beleid en bekostiging van bestaanszekerheid

20 juni 2024
De inherente spanning tussen een landelijk uniforme basis voor bestaanszekerheid en lokaal maatwerk heeft ook zijn weerslag op de financiële verhou…

Rechter over Woo-beleid ministeries: ‘Aan weigerachtigheid grenzende weerstand tegen openbaarmaking’

15 juni 2024
Drie ministeries kregen een brevet van wantrouwen uitgereikt door Rechtbank Midden-Nederland. Op 11 juni 2024 is de op 27 mei 2024 gedane uitspraak…

De rechtsstaat in Nederland functioneert niet goed. Presentatie van rapport ‘De gebroken belofte van de rechtsstaat’

12 juni 2024
Op 10 juni 2024 overhandigde de Staatscommissie rechtsstaat haar adviesrapport De gebroken belofte van de rechtsstaat aan burgers, en aan regering,…

Rechtsstatelijke sluiproutes en spookrijden

3 juni 2024
In mijn vorige blogs ben ik ingegaan op de vraag hoe een nieuw rechtsstatelijk narratief zou kunnen luiden. Ik kwam niet erg ver. Actieve inzet voo…

Ministerie moffelt rapport weg

24 mei 2024
Persbericht van de Nederlandse Categoriale vakvereniging Financiën (NCF)1) Rotterdam, 24 mei 2024 – Het ministerie van Financiën heeft jarenlang ee…