Skip to main content

Manifest: ‘Een betere Belastingdienst’

27 mei 2021
Vorig jaar juni had het bestuur van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF) een open brief gestuurd aan de secr…

Datamining in Frankrijk ingezet in strijd tegen belastingontduiking. Bedreiging voor privacy van hele bevolking

25 november 2020
In Frankrijk ondersteunt sinds 2014 een team van datawetenschappers de lokale belastingkantoren bij het opsporen van complexe fraude. Maar het moti…

Belastingdienst gaat bouwen aan herstel van vertrouwen. Seminar op 27 oktober 2020

23 oktober 2020
De toeslagenaffaire houdt de Vereniging van Hogere ambtenaren (VHMF) bij het Ministerie van Financiën behoorlijk bezig. De berichtgeving hierover w…

ECB maakt zich zorgen over schraal aanbod techbedrijven in Europa

31 augustus 2020
De Europese Centrale Bank maakt zich zorgen over het schrale aanbod van techbedrijven in Europa. De toezichthouder vindt het geen gezonde ontwikkel…

Topambtenaren staan steeds meer ‘in de wind’. Gespannen sfeer op werk van rijksambtenaren vanwege gevolgen toeslagenaffaire

24 augustus 2020
Topambtenaren komen steeds vaker ‘in de wind’ te staan. Toegenomen politieke- en mediadruk maakt de laatste jaren een topmanagementfunctie bij de o…

New Financial Magazine zet zich in voor een menselijke financiële sector

18 augustus 2020
Nooit meer normaal is het thema van het herfstnummer van New Financial Magazine, vakblad voor financiële dienstverleners. In het Voorwoord schrijft…

Wat een goede accountant is, moet je leren. Experiment met accountants in opleiding resulteert in uiteenlopende visies op hun beroep

9 juli 2020
Telkens rijst weer de vraag hoe accountants zelf over hun eigen beroepsuitoefening denken. Het vakblad voor economen ESB besteedt aandacht aan acco…
Over burgerinitiatief Ons Geld

Overleg in Tweede Kamer over toekomst van ons geldstelsel

23 juni 2020
Op 24 juni 2020 spreekt de commissie voor Financiën in een notaoverleg over de toekomst van het geldstelsel. Minister Hoekstra van Financiën komt v…

Brief Vereniging van Hogere Ambtenaren bij Ministerie van Financiën over staat van de Belastingdienst

19 juni 2020
Het bestuur van de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF) heeft een openbare brief gestuurd aan de secretaris-gen…