Skip to main content

Auditpedia, nieuw platform voor openbaarmaking relevante kennis over maatschappelijke rol accountant

Het is tijd voor een tussenevaluatie van het innovatieve project Auditpedia, in mei 2020 van start gegaan vanuit Hogeschool Utrecht. Auditpedia is een nieuw platform voor het openbaar maken van relevante kennis over de maatschappelijke rol van de accountant en is bestemd voor alle accountancy-studenten in Nederland, op hbo- en universitair niveau. Alle kennis die wordt gedeeld via Auditpedia valt onder open access, dus vrij toegankelijk beschikbaar.

Luc Quadackers had een interview met Margreeth Kloppenburg, bedenker van Auditpedia, voor tijdschrift Accountant. Kloppenburg is zelfstandig publicist en als onderzoeker/docent verbonden aan Hogeschool Utrecht. In 2010 verscheen van haar hand, samen met  Jaco van der Schoor, het boek Eerlijk scoren!: de professionele balans tussen target en integriteit. In 2017 kwam de door haar en Thijs Jansen geredigeerde bundel uit, Artikel 5 – De beroepseer van de accountant, die inmiddels een vierde druk beleeft.

Margreeth Kloppenburg over Auditpedia en achtergrond:

“We moeten zorgen voor een brede vorming van studenten, in plaats van een opleiding die overvol raakt en steeds meer technisch is georiënteerd. Volgens mij zijn accountants, en zeker studenten en jonge accountants, onvoldoende doordrongen van de fundamenten van het vak. Wat mij betreft vormen beroepseer, beroepsethiek en beroepsgeschiedenis de essentie daarvan. Wat kan het beroep betekenen voor de werkelijk grote vragen in de maatschappij? Het beantwoorden van die vraag is noodzakelijk. De ontwikkelingen schuiven steeds verder op naar de maatschappelijke verantwoordelijkheid en het publieke belang. De maatschappelijke rol van de accountant is gelukkig ook een stream in de CEA-eindtermen1), naast IT en corporate governance. Zo’n stream meandert door de hele opleiding heen.

In de Auditpedia zijn nu veertien kernthema’s ondergebracht, in drie pilaren: maatschappelijke relevantie, beroepsontwikkeling en beroepsgeschiedenis. Daarmee is gevisualiseerd wat de basisachtergrond zou moeten zijn voor iedere accountant, de conditio sine qua non.2)
Auditpedia kan studenten gemakkelijk en snel bij de belangrijkste bronnen brengen. Vanuit die belangrijke bronnen kunnen de studenten dan verder werken. Ik begrijp dat studenten natuurlijk zelf moeten leren zoeken en je moet dus niet alles voorkauwen. De zoektocht kan echter prima beginnen met een goed toegankelijk startpunt dat meehelpt aan het leggen van de kennisbasis. Vanuit onderwijskundig perspectief is dat helemaal niet onverstandig.

Auditpedia is een innovatief en interactief experiment om te kijken hoe we met aandacht voor geschiedenis, ethiek en beroepseer meer inhoudelijke basis kunnen meegeven aan accountants. In de CEA-eindtermen vind je best hier en daar elementen van wat we met Auditpedia beogen. Auditpedia laat echter zien hoe het logisch met elkaar samenhangt. Die samenhang moeten we binnen het onderwijs veel duidelijker maken. Anders verbindt een accountant zich niet optimaal met het vak”.

Lees het hele interview met Margreeth Kloppenburg, Gewoon een erg goed idee! door Luc Quadackers, Accountant no 5, oktober 2021, te lezen op: www.accountant.nl

Auditpedia: https://www.auditpedia.nl/index.php/Main_Page


Op 13 november 2021 vindt in Utrecht de Contenthackathon Auditpedia plaats, het multi-stakeholdersplatform rond de maatschappelijke rol van de accountant. Daar komen slimme mensen en teams uit alle gebieden die te maken hebben met de accountantscontrole bij elkaar om samen verder te werken aan de content van de Auditpedia. Aanmelden: Eline.Mulders@hu.nl

Bij hackathon denken we vaak aan coderen of computerprogrammeren, maar dat hoeft niet het geval te zijn. Een content hackathon bestaat uit het samenbrengen van de meest getalenteerde freelancers of medewerkers in een ruimte voor een of meer dagen. Je hebt een uitstekend inhoudelijk onderwerp of concept nodig – idealiter iets dat meerdere doelgroepen aanspreekt – dat op verschillende manieren kan worden gepromoot om de belangstelling ervoor aan te wakkeren.

Noten
1) CEA – de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) is een zelfstandig bestuursorgaan. De grondslag van deze commissie is terug te vinden in de artikelen 49 tot en met 53 van de Wet op het Accountantsberoep (Wab). De commissie bestaat uit zeven leden. De Minister van Financiën benoemt zowel de voorzitter als de andere leden op persoonlijke titel en voor een periode van vijf jaar.

2) Conditio sine qua non is een Latijnse, in de juridische wereld gebruikte term om het causaal verband tussen een schadeveroorzakende gedraging en de schade aan te duiden. De uitdrukking wordt ook wel buiten de rechtspraak gebruikt; in het algemeen als synoniem voor noodzakelijke voorwaarde.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.