Skip to main content

Vier NBA-faculties voor vergaren van kennis en beroepsontwikkeling van de accountant

Met de meerjarenvisie Een beroep met toekomst heeft de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in 2018 de ambities voor komende jaren neergelegd. Een NBA als vitale gemeenschap en centrum voor beroepsontwikkeling van de accountant. Onderdeel van de vernieuwde structuur zijn de communities en de faculties. Communities staan voor verbinding, samenwerking en het delen van kennis. Ze worden ondersteund op internet in een NBA community Platform.
In een faculty is kennis en informatie te vinden over huidige en toekomstige ontwikkelingen die relevant zijn voor werk en loopbaan. Denk hierbij aan grote thema’s als fraude, duurzaamheid, digitalisering en continuïteit.

Met de faculties wil NBA leden en belanghebbenden verbinden op inhoud. Centraal hierin staat de systematische ontwikkeling van het accountantsberoep.

Er zijn vier faculties opgericht, elk met een eigen thema:

  • Ethiek, cultuur en gedrag
  • Business & management
  • Opstellen, samenstellen en verantwoorden
  • Audit & assurance

Momenteel wordt een fundament gelegd voor de faculties. Dat kost tijd. Het inventariseren van alle aanwezige kennis, het afstemmen met andere gremia en stakeholders en het duiden wat op korte en lange termijn relevant is voor het beroep. Een eerste, reeds afgeronde stap was het equiperen van de faculties. De besturen gaan nu aan het werk en zullen hun nieuwe plannen begin 2022 presenteren.

Ethiek, cultuur en gedrag

Voor tijdschrift Accountancy interviewt Peter Steeman de vier voorzitters van de faculties over hun aanpak en werkwijze. Het eerste interview is met Margreeth Kloppenburg, voorzitter sinds februari 2021 van faculty Ethiek, cultuur en gedrag. Kloppenburg is publicist en als onderzoeker/docent verbonden aan Hogeschool Utrecht. In 2017 verscheen de door haar en Thijs Jansen geredigeerde bundel Artikel 5 – De beroepseer van de accountant, die inmiddels een vierde druk beleeft.

Voorzitter Margreeth Kloppenburg over Ethiek, cultuur en gedrag

“De ambitie van de faculty rijmt met mijn opvatting over wat een beroepsorganisatie moet zijn voor haar leden. Het gaat om het creëren van betrokkenheid. Zorgen dat leden vinden wat ze nodig hebben om hun beroep moreel vorm te geven. Doortimmerd en laagdrempelig. Dat is niet eenvoudig. Die ambitie hebben we als volgt geformuleerd: ‘De faculty is er om in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen de accountants in hun professionele omgeving te helpen morele afwegingen te maken op een zorgvuldige, uitlegbare en standvastige manier in het belang van die samenleving. De accountant hoort niet alleen het rechtmatige maar vooral ook het rechtvaardige te doen”.

“Er is een bestuur samengesteld. Daarmee hebben we allereerst nagedacht over een ordening waarmee we langere tijd uit de voeten kunnen. Dat heeft geleid tot drie blokken. De eerste gaat over de accountant als professional. Daar horen bepaalde individuele eigenschappen bij, zoals integriteit en morele oordeelsvorming, die belangrijk zijn om goed werk te leveren. Het tweede blok is de accountant en de omgeving. Die omgeving creëert in het beste geval institutionele voorwaarden om de accountant te helpen die eigenschappen waar te maken. Het derde blok bestaat uit een aanbod waarmee we de accountant betrekken bij centrale kwesties in onze maatschappij. Dat doen we vanuit de gedachte dat professionals het hogere doel van hun beroepspraktijk doorzien en hierdoor gemotiveerd raken”.

“Ook hebben we een eerste project gedefinieerd. We willen een ethisch profiel van de accountant ontwikkelen. Van de accountant wordt verondersteld dat hij of zij een ethisch professional is, maar wat betekent dat? Ben je je bewust van vooroordelen? Kun je voldoende doorvragen? Hoe richt je het voor jezelf zo in dat je de juiste besluiten neemt? Als je naar jezelf kijkt ben je misschien heel tevreden over je eigen integriteit, maar de toets zit in het afstemmen met anderen. Voor integriteit heb je anderen nodig. Die collegiale toets kun je faciliteren. Bijvoorbeeld in de vorm van intervisie sessies waar je in een vertrouwde omgeving met vakgenoten kunt spreken over dilemma’s. Een aantal grote kantoren kennen dat al. Als faculty brengen we dit binnen het bereik van alle leden”.

“Tot slot voeren we als bestuursleden gesprekken met een diverse groep mensen – van hoogleraren, MCA-leden*) tot praktiserende accountants – om hun gedachten over de oprichting van deze faculty te horen. Wat hopen zij dat de faculty gaat brengen?”

Noot
*) MCA = Monitoring Commissie Accountancy

Lees het hele interview met Margreeth Kloppeburg: Faculty Ethiek, Cultuur & Gedrag: ‘Voor integriteit heb je anderen nodig’ door Peter Steeman, Accountancy, 17 november 2021: www.accountant.nl/achtergrond/2021/11/faculty-ethiek-cultuur–gedrag-voor-integriteit-heb-je-anderen-nodig/

Meer info over de faculties: www.nba.nl

Een beroep met toekomst in het publieke belang. Vernieuwingsagenda accountantsberoep, NBA, april 2018: www.nba.nl/globalassets/projecten/visie/nba-bmt_vernieuwingsagenda.pdf

Faculty ECG: Ethiek, Cultuur en Gedrag: www.nba.nl/over-de-nba/faculty-ethiek-cultuur-gedrag/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.