Skip to main content

Financiële sector fungeert niet meer als smeerolie voor de economie maar parasiteert steeds meer op de reële economie

18 januari 2024
“Snappen we de economie nog?”, vroeg hoogleraar economie Dirk Bezemer in een artikel, om meteen zelf antwoord te geven: “alleen wanneer financialis…

Resultaten Nationaal Salaris Onderzoek 2023

6 november 2023
Carrièrewebsite Intermediair en Nyenrode Business Universiteit organiseren elke twee jaar het Nationaal Salaris Onderzoek onder leiding van Jaap va…

Moreel besluitvormingsmodel voor accountants: een waardevol kompas

8 juni 2023
Wat doet een ethisch competente accountant precies? Sinds 6 juni 2023 staat het geformuleerd in het Moreel Besluitvormingsmodel voor accountants. H…

Hoe kijkt de accountancy sector terug op 2022 en wat zijn de wensen voor 2023? Margreeth Kloppenburg blikt terug en kijkt vooruit

28 december 2022
Wat vindt de accountancy sector van het afgelopen jaar, en wat ligt er in het verschiet? Welke wensen heeft de sector voor 2023? Accountancy Vanmor…

Margreeth Kloppenburg over ‘Vertrouwen als essentie van de accountantscontrole’

1 september 2022
‘Verstegen accountants en adviseurs’ bestaat in 2022 vijftig jaar. Voor die gelegenheid is er een jubileummagazine gepubliceerd van ruim honderd pa…

Een voorbeeldig nieuw Brits consumentenrecht is in de maak. Mentaliteitsverandering bij bedrijven is het doel

5 maart 2022
John Seddon schrijft in zijn Nieuwsbrief dat hij voor het eerst een aanpak van regelgeving is tegengekomen die hem goed bevalt. Hij denkt zelfs dat…

Vier NBA-faculties voor vergaren van kennis en beroepsontwikkeling van de accountant

19 november 2021
Met de meerjarenvisie Een beroep met toekomst heeft de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in 2018 de ambities voor ko…

Auditpedia, nieuw platform voor openbaarmaking relevante kennis over maatschappelijke rol accountant

27 oktober 2021
Het is tijd voor een tussenevaluatie van het innovatieve project Auditpedia, in mei 2020 van start gegaan vanuit Hogeschool Utrecht. Auditpedia is …

Lege kantoren: Thuiswerkers beseffen de waarde van met elkaar vertoeven in dezelfde fysieke ruimte

10 juni 2021
Het zijn de de informele, ongeplande interacties en rituelen die het belangrijkst zijn in een werkomgeving. Nu we thuis werken missen we die toeval…