Skip to main content

Hoe nu verder als docent?

26 mei 2009
Arjen Schouten, docent in het middelbaar beroepsonderwijs, legt zijn collega´s een pittige stelling voor: Ondanks zijn beroepstrots doet een docent…

Werkvloer moet humane gezondheidszorg afdwingen

12 mei 2009
Verpleegkundigen en verzorgenden vormen de grootste en de machtigste beroepsgroep in de gezondheidszorg. Toch weten zij niet hoe zij hun eisen kunn…

Leiding geven aan professionals

21 april 2009
Niek van Keulen, team-manager en senior-adviseur bij GITP in Tilburg, legt kort en bondig uit wat de meest geschikte manier is om leiding te geven …

Verbeter de werkomstandigheden van de gezinsvoogd!

5 april 2009
Gezinsvoogden hebben nog steeds teveel last van bureaucratie en staan teveel onder druk. Daardoor komen ze onvoldoende toe aan het echte werk. Dat …

Ketenzorg geen garantie voor betere zorg

26 februari 2009
Ketenzorg is geen garantie voor betere zorg. Dat is de stelling van Coen Albers, huisarts te Middelburg. Het idee van ketenzorg is opgekomen in de…

Over het wezenlijke van politiewerk

18 februari 2009
De  essentie van het politieberoep is te vinden in de betekenisvolle ontmoetingen tussen politiemensen en burgers. Daar wordt het basisvertrouwen v…

Elke HBO-docent minimaal een masterdiploma!

6 februari 2009
Pim Breebaart is voorzitter van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool. Hij constateert dat slechts 40% van de HBO docenten op dit moment…

Het effect van het TopGGZ-keurmerk

21 januari 2009
Marc Blom is psychiater en hoofd van de afdeling Depressie Ambulant locatie Lijnbaan (PsyQ Haaglanden) in Den Haag. Hier worden chronisch depressie…

Goed leiderschap maakt verschil

9 januari 2009
Gabriel Anthonio is directeur van Jeugdhulp Friesland. Daarnaast is hij lector aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Zijn stelling: er is in de …