Skip to main content

Verbeter de werkomstandigheden van de gezinsvoogd!

ton_moolenaarGezinsvoogden hebben nog steeds teveel last van bureaucratie en staan teveel onder druk. Daardoor komen ze onvoldoende toe aan het echte werk. Dat stelt Ton Moolenaar die vanaf november 1978 werkzaam is als gezinsvoogd. Hij is sinds kort ook voorzitter van de Belangenvereniging voor Medewerkers bureau Jeugdzorg  en maakt sinds 2008 deel uit van de stuurgroep van een nieuw op te richten beroepsvereniging voor medewerkers in  jeugdbescherming en jeugdhulpverlening. De zware werkomstandigheden van gezinsvoogden brengt de continuïteit van de zorg direct in gevaar.

Zo bleek eind maart 2009 dat in een Bureau Jeugdzorg recent ongeveer 30 gezinsvoogden emotioneel onderuit zijn gegaan. Dit zijn goed geschoolde, ervaren en gedreven voogden. Dit is een zorgwekkend verschijnsel. Een aantal prioriteiten om de werkomstandigheden te verbeteren zijn:  indicatiestelling beperken tot 1 A4; goede administratieve ondersteuning; garanderen dat zorg na ondertoezichtstelling direct beschikbaar is; het grote tekort aan pleeggezinnen bestrijden door een minimumloon in te voeren voor een van de pleegouders.