Skip to main content

Podcast met raadsheer Ybo Buruma over vertrouwen en controle

14 november 2021
“Het grote probleem zit ‘m erin dat deze leiders binnen de politie-organisatie een organisatie hebben die in hoge mate gebaseerd is op intern wantr…

De visuele kant van politiegezag

20 januari 2015
De burger ziet in één oogopslag of een politieman of -vrouw gezag heeft of niet. Maar hoe ziet de burger dat? Hoe belangrijk is die eerste indruk? …

Leidinggevende politievrouw vertelt waar het om gaat bij politiewerk

6 september 2014
Erna Eenink is teamchef en deelprojectleider dienstverlening bij de politie-eenheid Oost-Nederland. Ze is verantwoordelijk voor houding en gedrag e…

Beroepscode en integriteit van de politie

4 augustus 2014
Ben Heemstra werkt bijna veertig jaar bij de politie, waarvan zestien jaar als intern onderzoeker naar strafbare feiten en plichtsverzuim van polit…

Politiegezag op straat

20 juni 2012
Jurriën Rood, filmer en filosoof, heeft ruim vier jaar onderzoek gedaan bij de politie Amsterdam-Amstelland  naar het straatgezag van de politie. H…

Hoe krijgt de politie haar gezag en autoriteit terug?

8 april 2010
Jacques Smeets is ruim veertig jaar politieman. Ook hij maakte mee hoe agressie en geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners de laatste ja…

Over het wezenlijke van politiewerk

18 februari 2009
De  essentie van het politieberoep is te vinden in de betekenisvolle ontmoetingen tussen politiemensen en burgers. Daar wordt het basisvertrouwen v…