Over het wezenlijke van politiewerk

jaco_van_hoornDe  essentie van het politieberoep is te vinden in de betekenisvolle ontmoetingen tussen politiemensen en burgers. Daar wordt het basisvertrouwen van mensen in de politie geschapen en onderhouden.  Dat is de stelling van  Jaco van Hoorn, districtschef politie Hollands Midden. In iedere situatie het juiste doen, dat is het ambachtelijke van het politieberoep. Het gaat daarbij onder anderen om troosten, steun geven, helpen, aanspreken, beschermen,  corrigeren. Soms zelfs allemaal tegelijk…

Deze kern dreigt men de laatste jaren  uit het oog te verliezen, doordat  de centrale overheid meer op resultaten is  gaan sturen. Leidinggevenden moeten de processen-verbaal, de bekeuringen en doorlooptijden gaan tellen.  Dat is op zich prima.  Het risico is echter dat de leidinggevenden gaan denken dat alleen het telbare betekenis heeft.  Wat de leiding telt, is echter  niet  wat de agent thuis vertelt. Ook het ingevoerde procesmanagement heeft risico’s: als we denken dat meer protocollen automatisch leiden tot beter politiewerk en meer vertrouwen van burgers vergist men zich.  Vertrouwen in de politie hangt af van wat er van geval tot geval op straat tussen burgers en politie gebeurt.

Jaco van Hoorn

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer