Skip to main content

Het effect van het TopGGZ-keurmerk

marc_blomMarc Blom is psychiater en hoofd van de afdeling Depressie Ambulant locatie Lijnbaan (PsyQ Haaglanden) in Den Haag. Hier worden chronisch depressieve mensen behandeld en ook in het bijzonder therapieresistente patiënten. Deze afdeling heeft in december 2008 van de Stichting Topklinische GGz het TopGGZ-keurmerk gekregen. Dit betekent de erkenning dat Bloms afdeling excelleert op het gebied van onderzoek, patiëntenzorg en onderwijs.

Het keurmerk is 1 jaar geldig. Blom beschrijft de effecten van de beroepstrots die hieruit voortkomen. Daarnaast bestrijdt hij de kritische verhalen die de ronde doen over PsyQ. De commerciële benadering zou erin bestaan dat er uitsluitend met protocollen gewerkt wordt, dat makkelijk en snel te behandelen patiënten geselecteerd zouden worden en het lopende bandwerk zou zijn met goedkope medewerkers. Dit zijn beelden die volstrekt  niet met de werkelijkheid stroken.