Skip to main content

Goed leiderschap maakt verschil

gabriel_anthonioGabriel Anthonio is directeur van Jeugdhulp Friesland. Daarnaast is hij lector aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Zijn stelling: er is in de (semi)publieke sector behoefte aan persoonlijk leiderschap in plaats van management. De kern daarvan is werkelijk contact willen maken met anderen.

Anthonio geeft in dat licht een aantal adviezen. Ten eerste dien je de waarden die je in je organisatie van belang zegt te vinden, zelf voor te  leven. Ten tweede, wees verbindend en geef ruimte.  Ten derde moet je niet eenvoudigweg begrip opeisen van je medewerkers, maar proberen eerst de anderen echt te begrijpen.  Deze adviezen kun je alleen echt in praktijk brengen, als je de moed hebt bij je zelf te beginnen.