Skip to main content

Leiding geven aan professionals

niek_van_keulenNiek van Keulen, team-manager en senior-adviseur bij GITP in Tilburg, legt kort en bondig uit wat de meest geschikte manier is om leiding te geven aan professionals: heel veel vertrouwen geven, goede afspraken maken, de ruimte geven en controleren op resultaat. Het gaat erom het beste uit jezelf te halen.

Van Keulen is co-auteur van het boek scORen – Tactische tips voor ondernemingsraden dat in 2007 verscheen. Een ander boek van hem is 100 actuele OR-tips – Invloed verwerven en resultaat bereiken.