Reactie KNAW op Kamerbrief minister OCW over rapport ‘Wissels om’. Op 1 juli Notaoverleg met minister en 2e Kamercommissie

Op maandag 1 juli 2019 vindt er een Notaoverleg (NO) plaats met de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en minister Van Engelshoven van OCW over de Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek. Aanleiding is het zg. rapport-Van Rijn Wissels om waarvan de consequenties voor betrokkenen nog niet geheel duidelijk zijn, maar zeker is dat brede universiteiten miljoenen euro’s gaan inleveren aan technische universiteiten. Voor de Universiteit van Tilburg betekent dat bijvoorbeeld een verlies van meer dan 70 FTE wetenschappelijk personeel.
Het debat in de Groen van Prinstererzaal begint om 11.00 uur (tot 17.00 uur) en is live te volgen op internet. Gedetailleerd overzicht van de agendapunten is te zien op de site van de Tweede Kamer en Europa.nu.*)

Commentaar KNAW

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) schrijft te betreuren dat minister Van Engelshoven besloten heeft om de aanbevelingen van Van Rijn in essentie te volgen. Op vrijdag 21 juni 2019 stuurde zij haar reactie**) op het rapport naar de Tweede Kamer

De KNAW heeft in reactie op het rapport van de commissie-Van Rijn al aangegeven dat het de inzet van het regeerakkoord om met extra investeringen het onderwijs en het onderzoek in de bètasector meer ruimte te geven respecteert, maar dat de voorstellen van de commissie-Van Rijn onvoldoende oog hebben voor wat al in gang wordt gezet met nieuwe sectorplannen.

Bovendien benadrukte de KNAW dat de voorstellen tot aanzienlijk grotere verschuivingen zullen leiden dan de cijfers in het rapport suggereren. De verschuivingen tussen én binnen universiteiten vergroot de druk bij disciplines en jonge onderzoekers die toch al onder hoge druk staan.

De KNAW waarschuwde ook voor het gevaar dat deze aanpak instellingen en faculteiten onnodig tegen elkaar op zet. De KNAW bepleit versterking van de bètatechniek met extra middelen, niet door nieuwe bezuinigingen op niet-bètatechnische disciplines.

Zwaard van Damocles

De KNAW betreurt het dan ook dat de minister besloten heeft om de aanbevelingen van Van Rijn in essentie te volgen. Ook bij de voorgestelde geleidelijke implementatie van het rapport Wissels om zullen de implicaties de komende jaren als een zwaard van Damocles boven het Nederlandse wetenschapssysteem blijven hangen.

Noten
*) Notaoverleg Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek, Livedebat vanaf 11.00 uur, Tweede Kamer: www.tweedekamer.nl
Notaoverleg Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek, Den Haag, Europa Nu: www.europa-nu.nl (website is opgeheven per 3 juli 2023)

**) Reactie op rapport Van Rijn: ‘investeringen in bètatechniek gaan ten koste van andere disciplines die ook al sterk onder druk staan’, KNAW, 18 mei 2019: https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/reactie-op-rapport-van-rijn (Niet meer beschikbaar op site KNAW).

Reactie KNAW op de Kamerbrief van minister OCW over het rapport ‘Wissels om’, KNAW, 27 juni 2019: https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/reactie-knaw-op-de-kamerbrief-over-het-rapport-wissels-om (Niet meer beschikbaar)

Uitgebreide reactie KNAW op rapport Van Rijn, KNAW, 18 mei 2019: https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/bestanden/190518uitgebreidereactieKNAWoprapportVanRijn.pdf (Niet meer beschikbaar)

Downloaden Rapport Wissels om. Naar een transparante en evenwichtige bekostiging, en meer samenwerking in hoger onderwijs en onderzoek. Adviescommissie Bekostiging hoger onderwijs onderzoek: https://beroepseer.nl

Universiteiten lopen nog meer geld mis dan gedacht. Ook bezuinigingen voor hogescholen, door Sicco de Knecht, Science Guide, 28 juni 2019: www.scienceguide.nl

Kamerleden in het duister over effecten Van Rijn, interview met Claes de Vreese, voorzitter van het Landelijke beraad van Sociale wetenschappen en Geesteswetenschappen, door Sicco de Knecht, Science Guide, 25 juni 2019: www.scienceguide.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer