Skip to main content

Thijs Jansen

1 mei Dag van Beroepseer, reacties

Afgelopen week heeft Volkskrant Banen twee pagina´s besteed aan ons idee om van 1 mei aanstaande de Dag van Beroepseer te maken.

Naast een algemeen stuk over het idee, en de achtergrond van 1 mei als Dag van de Arbeid, zijn er interessante interviews te vinden met Ronald Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Henk Vermaas, directeur van Capgemini Nederland BV, Michel Koppen, HR Manager Ikea Nederland.

Zij vertellen wat zij verstaan onder beroepseer. Opvallend is dat zij een ander woord prefereren. Koppen spreekt liever van ´een gezonde bedrijfscultuur´. Beroepseer is een woord dat hij niet snel zal gebruiken. Koppen stelt dat het een associatie oproept met de dokter of notaris in een dorpje vroeger, die met veel trots hun werk uitvoerden. Vermaas geeft de voorkeur aan ´beroepstrots´.

De journalisten betitelen de term beroepseer zelfs als ´enigszins christelijk jargon´… Intrigerend dat de woordkeuze zo belangrijk blijkt te zijn. Over de inhoud is minder meningsverschil. Koppen drukt die het meest kernachtig uit als ‘Weinig hiërarchie en regels en veel eigen verantwoordelijkheid en initiatief.’

En zo is het maar net!

1 mei Dag van Beroepseer

1 mei is vanouds de Dag van de Arbeid. Zoals elders op deze site te lezen valt nemen wij het initiatief om dit jaar deze dag om te dopen tot de Dag van de Beroepseer.

Wat gaan we doen?

Wij hebben vijf leden van het kabinet uitgenodigd om de dialoog met u aan te gaan. Daar hebben zij enthousiast op gereageerd. U weet het, dit kabinet wil in de eerste 100 dagen – die tot 1 juni nog duren – in gesprek met de samenleving. Zo wil men zicht krijgen op wat er speelt en zorgen dat het beleid minder ´van bovenaf wordt opgelegd´.
Deze benadering sluit aan bij de doelstellingen van onze stichting (zie de mission statement). En zo zullen vanaf 1 mei op deze site persoonlijke, door ons gemaakte, videoboodschappen te zien zijn van de bewindslieden die gaan over  wat er de komende jaren verbeterd zou moeten worden op de werkvloer in zorg en onderwijs.

Te zien zullen zijn  minister Klink en staatssecretaris Bussemaker (zorg), minister Plasterk en staatssecretaris Van Bijsterveldt (onderwijs). Zij nodigen u uit om hen suggesties te doen.
Op deze site heeft u vervolgens  volop de kans om op die boodschappen te reageren, suggesties te doen en punten te geven aan suggesties van anderen. Daarmee geven wij u de unieke kans om te melden wat u nodig heeft om naar eer en geweten te kunnen werken.
Grijp die kans en nodig zoveel mogelijk collega´s uit om ook hun stem te laten horen. Geef stem aan de ervaring op de werkvloer! Uw inbreng wordt vervolgens voorgelegd aan de bewindslieden. Dus kom naar deze site op 1 mei. Ik hou u op de hoogte!

Namens de Stichting Beroepseer, Thijs Jansen

U P D A T E

Zie de video’s met minister Klink en staatssecretaris Bussemaker,  minister Plasterk en staatssecretaris Van Bijsterveldt op deze site Zie Menu – Magazine – Video’s.

Als ik niet spreek…

Als ik niet in mijn naam spreek, wie zal het dan doen? Maar als ik alleen maar in mijn naam spreek, wie ben ik dan? En als wij onze stem niet laten horen, wie zal het dan doen? En als we dat niet nu doen, wanneer dan wel?´

Hillel

Casusadoptie

Casusadoptie is een interessant initiatief.  Bij casusadoptie ‘adopteert’ een ambtenaar of politicus problemen van burgers en ondernemers en wordt daarmee sponsor.

Dat is overigens wel een beetje een verwarrende naam (alsof de ambtenaar geld gaat schieten om het probleem op te lossen…).
Hoe het ook zij, het allerbelangrijkste wat deze ´sponsor´ moet doen is er vol voor gaan en het gesprek aangaan met een probleemhouder. Zij worden ondersteund door één of meerdere ambtenaren: hun partners in crime (ook al een vreemde naam, omdat het lijkt alsof het iets is dat ambtenaren eigenlijk niet mogen doen..). Op deze manier wordt, als het maar even kan, een concreet probleem in de dagelijkse leefwereld verholpen.
Tegelijkertijd kijken de betrokken ambtenaren intensief hoe dit probleem heeft kunnen ontstaan en waarom zij tot nu toe niet in staat blijken hier iets aan te doen.

Bij casusadoptie staat naast een echte oplossing het lerend effect centraal: de gevonden oplossing wordt vervolgens bij de eindgebruiker getoetst. Er zijn voor dit jaar acht ´zaken´geadopteerd en het werken daaraan loopt tot september 2007.
Een initiatief dat wij beslist toejuichen. Deze benadering past overigens bij de focusgroepen die de Stichting Beroepseer heeft samengesteld voor onder andere de zorg, het onderwijs en de veiligheid (en de bijpassende ministeries) om ambtenaren in gesprek te brengen met mensen van de werkvloer.

Zie op deze site de video: Op naar het echte werk in de zorg over de bijeenkomst van de focusgroep zorg. Zijn er nog meer van dit soort initiatieven te melden? En helpt het?

(Thijs Jansen, Stichting Beroepseer)

Zie ook: Gewoon doén! Casusadoptie als instrument voor verandering van cultuur en werkwijze bij de overheid. Uitgave van het Programma Andere Overheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink­rijksrelaties, oktober 2006: www.wending.nl/wp-content/uploads/2016/10/CA_Gewoon-doen.pdf

 

Hoe moet het kabinet met u in gesprek?

Het kabinet heeft aangekondigd het land in te trekken en met u in gesprek te gaan. Zo wil men tot beleid komen dat gedragen wordt door de burgers. Het cynisme over politici die komen luisteren, is echter groot. Daarom de vraag of u dringende adviezen heeft aan dit kabinet hoe het dat gesprek het beste kan aanpakken

Zet iedereen aan het denken

Bij veel veranderingsprocessen wordt voor mensen gedacht. De reden daarvoor is volgens mij dat de leiding bang is voor verzet en vertraging. Toch is het essentieel voor het draagvlak voor veranderingen dat de mensen op de werkvloer de kans hebben gehad om zelf ook te denken en te discussiëren over de vraag of er in reactie op bepaalde ontwikkelingen iets zou moeten veranderen en, zo ja, wat dan. Kortom, zet zoveel mogelijk mensen aan het denken. En neem serieus wat daar uit komt. Wie heeft hier ervaring mee en kan anderen tippen over hoe je dit kunt aanpakken?

BZK Focusgroep Het Echte Werk

Bijna 30 mensen uit de zorg, onderwijs, politie, welzijnswerk en rechtspraak ontmoetten elkaar begin december 2006 rond het thema TERUG NAAR HET ECHTE WERK  in een houtzaagmolen in Utrecht.

We spraken samen met Herman en Ellen, twee ambtenaren het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ook op hun uitnodiging ,over wat je dagelijkse in je werk ervaart aan regels en bureaucratie. Er werd gesproken over de druk van de managers, de nadruk van productie en efficiency boven kwaliteit en aandacht, het te ver doorgevoerde gelijkheidsprincipe, de kloof tussen beleid en uitvoering, zorgen over de effecten van marktwerking en privatisering en over de trots op en het zeer van het eigen beroep.Verrassend om vanuit verschillende posities, dwars door de sectoren heen, inzichten te delen en diepere oorzaken op te sporen.
Een uitspraak: Er is sprake van een sfeerverandering en toenemende onzekerheid bij professionals op de werkvloer.
Tekenend was de wens van de mensen om vanuit eigen betrokkenheid de echte dialoog te willen aangaan. Uitleggen wat er in je werk gebeurt. Erkend worden. Zelf oplossingen bedenken voor complexe problemen die binnen je eigen invloed kunnen worden opgelost.
Ter plekke werden de ambtenaren uitgenodigd voor een werkbezoek, dat zij binnenkort ook daadwerkelijk gaan doen. Het is belangrijk om er met elkaar over verder te praten. Wat is belangrijk voor je? Wat staat je in de weg? Wat heb je nodig? Vertel waar je trots op bent. Nodig bestuurders en beleidsmakers uit bij jou op de werkvloer. Terug Naar Het Echte Werk gaat in 2007 met een verder verdieping in de sectoren veiligheid, onderwijs en zorg, onder begeleiding van Annette en Rosa van Echte Welvaart. Welke support is voor jou belangrijk?

Gebruik dit digitale platform om van je te laten horen!
Al vast dank voor je bijdrage.

Zie video Op naar het echte werk, 2 maart 2007: https://beroepseer.nl