Skip to main content

Hoe moet het kabinet met u in gesprek?

Het kabinet heeft aangekondigd het land in te trekken en met u in gesprek te gaan. Zo wil men tot beleid komen dat gedragen wordt door de burgers. Het cynisme over politici die komen luisteren, is echter groot. Daarom de vraag of u dringende adviezen heeft aan dit kabinet hoe het dat gesprek het beste kan aanpakken