Skip to main content

Casusadoptie

Casusadoptie is een interessant initiatief.  Bij casusadoptie ‘adopteert’ een ambtenaar of politicus problemen van burgers en ondernemers en wordt daarmee sponsor.

Dat is overigens wel een beetje een verwarrende naam (alsof de ambtenaar geld gaat schieten om het probleem op te lossen…).
Hoe het ook zij, het allerbelangrijkste wat deze ´sponsor´ moet doen is er vol voor gaan en het gesprek aangaan met een probleemhouder. Zij worden ondersteund door één of meerdere ambtenaren: hun partners in crime (ook al een vreemde naam, omdat het lijkt alsof het iets is dat ambtenaren eigenlijk niet mogen doen..). Op deze manier wordt, als het maar even kan, een concreet probleem in de dagelijkse leefwereld verholpen.
Tegelijkertijd kijken de betrokken ambtenaren intensief hoe dit probleem heeft kunnen ontstaan en waarom zij tot nu toe niet in staat blijken hier iets aan te doen.

Bij casusadoptie staat naast een echte oplossing het lerend effect centraal: de gevonden oplossing wordt vervolgens bij de eindgebruiker getoetst. Er zijn voor dit jaar acht ´zaken´geadopteerd en het werken daaraan loopt tot september 2007.
Een initiatief dat wij beslist toejuichen. Deze benadering past overigens bij de focusgroepen die de Stichting Beroepseer heeft samengesteld voor onder andere de zorg, het onderwijs en de veiligheid (en de bijpassende ministeries) om ambtenaren in gesprek te brengen met mensen van de werkvloer.

Zie op deze site de video: Op naar het echte werk in de zorg over de bijeenkomst van de focusgroep zorg. Zijn er nog meer van dit soort initiatieven te melden? En helpt het?

(Thijs Jansen, Stichting Beroepseer)

Zie ook: Gewoon doén! Casusadoptie als instrument voor verandering van cultuur en werkwijze bij de overheid. Uitgave van het Programma Andere Overheid, ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink­rijksrelaties, oktober 2006: www.wending.nl/wp-content/uploads/2016/10/CA_Gewoon-doen.pdf