Skip to main content

BZK Focusgroep Het Echte Werk

Bijna 30 mensen uit de zorg, onderwijs, politie, welzijnswerk en rechtspraak ontmoetten elkaar begin december 2006 rond het thema TERUG NAAR HET ECHTE WERK  in een houtzaagmolen in Utrecht.

We spraken samen met Herman en Ellen, twee ambtenaren het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ook op hun uitnodiging ,over wat je dagelijkse in je werk ervaart aan regels en bureaucratie. Er werd gesproken over de druk van de managers, de nadruk van productie en efficiency boven kwaliteit en aandacht, het te ver doorgevoerde gelijkheidsprincipe, de kloof tussen beleid en uitvoering, zorgen over de effecten van marktwerking en privatisering en over de trots op en het zeer van het eigen beroep.Verrassend om vanuit verschillende posities, dwars door de sectoren heen, inzichten te delen en diepere oorzaken op te sporen.
Een uitspraak: Er is sprake van een sfeerverandering en toenemende onzekerheid bij professionals op de werkvloer.
Tekenend was de wens van de mensen om vanuit eigen betrokkenheid de echte dialoog te willen aangaan. Uitleggen wat er in je werk gebeurt. Erkend worden. Zelf oplossingen bedenken voor complexe problemen die binnen je eigen invloed kunnen worden opgelost.
Ter plekke werden de ambtenaren uitgenodigd voor een werkbezoek, dat zij binnenkort ook daadwerkelijk gaan doen. Het is belangrijk om er met elkaar over verder te praten. Wat is belangrijk voor je? Wat staat je in de weg? Wat heb je nodig? Vertel waar je trots op bent. Nodig bestuurders en beleidsmakers uit bij jou op de werkvloer. Terug Naar Het Echte Werk gaat in 2007 met een verder verdieping in de sectoren veiligheid, onderwijs en zorg, onder begeleiding van Annette en Rosa van Echte Welvaart. Welke support is voor jou belangrijk?

Gebruik dit digitale platform om van je te laten horen!
Al vast dank voor je bijdrage.

Zie video Op naar het echte werk, 2 maart 2007: https://beroepseer.nl