Skip to main content

1 mei Dag van Beroepseer, reacties

Afgelopen week heeft Volkskrant Banen twee pagina´s besteed aan ons idee om van 1 mei aanstaande de Dag van Beroepseer te maken.

Naast een algemeen stuk over het idee, en de achtergrond van 1 mei als Dag van de Arbeid, zijn er interessante interviews te vinden met Ronald Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Henk Vermaas, directeur van Capgemini Nederland BV, Michel Koppen, HR Manager Ikea Nederland.

Zij vertellen wat zij verstaan onder beroepseer. Opvallend is dat zij een ander woord prefereren. Koppen spreekt liever van ´een gezonde bedrijfscultuur´. Beroepseer is een woord dat hij niet snel zal gebruiken. Koppen stelt dat het een associatie oproept met de dokter of notaris in een dorpje vroeger, die met veel trots hun werk uitvoerden. Vermaas geeft de voorkeur aan ´beroepstrots´.

De journalisten betitelen de term beroepseer zelfs als ´enigszins christelijk jargon´… Intrigerend dat de woordkeuze zo belangrijk blijkt te zijn. Over de inhoud is minder meningsverschil. Koppen drukt die het meest kernachtig uit als ‘Weinig hiërarchie en regels en veel eigen verantwoordelijkheid en initiatief.’

En zo is het maar net!