Behoud van passie door solidariteit

Op 14 maart j.l. heeft de ABVAKABO en NU’91 in de regio Oost een minisymposium gehouden. Er waren ruim 100 deelnemers die er genoeg van hadden dat allerlei ontwikkelingen in en rond de gezondheidszorg de passie voor het vak van veel professionals ernstig aantasten. Denk hierbij aan de administratiedwang en de toename van regelgeving.
Ook de marktwerking wat in veel gevallen leidt tot het product denken waardoor de zorgrelatie ernstig onder druk komt. De deelnemers gingen met elkaar in gesprek over de vraag: “Hoe keren we gezamenlijk dit tij en zorgen we er voor dat er in de toekomst weer menswaardige zorg geboden kan worden door professionals die op hun juiste waarde wordt geschat?”
Deelnemers konden hun reacties op papier inleveren.

Een greep uit die reacties:

• Ik heb vertrouwen nodig wat mijn vakdeskundigheid betreft zowel van de overheid als het management

• Ik wil een manager die bereikbaar is en weet waarmee we bezig zijn

• Door te hoge administratief werkdruk is er te weinig personeel op de werkvloer

• Ik wil meer kwaliteit in plaats van kwantiteit, nu draait alles om productie.

• Meer tijd voor collegiaal overleg

• We moeten ons zelf meer betrekken bij de besluitvorming en ons niet murw laten maken

• Door het stellen van kritische vragen en uitnodigen tot open communicatie met het management komen tot een gezamenlijke visie op het beleid en kwaliteit van zorg

Het symposium wordt afgesloten met als eindconclusie dat het belangrijk is om zelf vanuit je beroepsverantwoordelijkheid het beleid kritisch te volgen en positief te beïnvloeden. Hierbij is het van belang dat je actief de samenwerking zoekt.

Een groep van 10 deelnemers gaan de groep Passie Oost vormen om de professionals te ondersteunen en te stimuleren om dat doel te bereiken. Ik doe hierbij een oproep aan de andere regio’s om dit voorbeeld te volgen. Indien gewenst ben ik bereid mijn medewerking te verlenen.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer