Skip to main content

1 mei Dag van Beroepseer

1 mei is vanouds de Dag van de Arbeid. Zoals elders op deze site te lezen valt nemen wij het initiatief om dit jaar deze dag om te dopen tot de Dag van de Beroepseer.

Wat gaan we doen?

Wij hebben vijf leden van het kabinet uitgenodigd om de dialoog met u aan te gaan. Daar hebben zij enthousiast op gereageerd. U weet het, dit kabinet wil in de eerste 100 dagen – die tot 1 juni nog duren – in gesprek met de samenleving. Zo wil men zicht krijgen op wat er speelt en zorgen dat het beleid minder ´van bovenaf wordt opgelegd´.
Deze benadering sluit aan bij de doelstellingen van onze stichting (zie de mission statement). En zo zullen vanaf 1 mei op deze site persoonlijke, door ons gemaakte, videoboodschappen te zien zijn van de bewindslieden die gaan over  wat er de komende jaren verbeterd zou moeten worden op de werkvloer in zorg en onderwijs.

Te zien zullen zijn  minister Klink en staatssecretaris Bussemaker (zorg), minister Plasterk en staatssecretaris Van Bijsterveldt (onderwijs). Zij nodigen u uit om hen suggesties te doen.
Op deze site heeft u vervolgens  volop de kans om op die boodschappen te reageren, suggesties te doen en punten te geven aan suggesties van anderen. Daarmee geven wij u de unieke kans om te melden wat u nodig heeft om naar eer en geweten te kunnen werken.
Grijp die kans en nodig zoveel mogelijk collega´s uit om ook hun stem te laten horen. Geef stem aan de ervaring op de werkvloer! Uw inbreng wordt vervolgens voorgelegd aan de bewindslieden. Dus kom naar deze site op 1 mei. Ik hou u op de hoogte!

Namens de Stichting Beroepseer, Thijs Jansen

U P D A T E

Zie de video’s met minister Klink en staatssecretaris Bussemaker,  minister Plasterk en staatssecretaris Van Bijsterveldt op deze site Zie Menu – Magazine – Video’s.