Skip to main content

Redactie Beroepseer

Gestuurde zorg… laten we ons sturen?

Onderstaand artikel stamt uit 2008 en heb ik geschreven in de “WDH Berichten”, een regionaal nascholingskrantje. Maar het is nu nog steeds erg actueel, dus breng ik het nog eens onder de aandacht!

Met een stevig bak koffie installeer ik me toch maar even achter de PC om uit de grote verzameling notities en gedachten een stukje voor de WDH berichten te baren. Hoopvol had ik nog even het Medisch Contact (19 febr 2008) van deze week erbij gepakt, op de voorpagina stond “Nieuwerwets bijblijven” en dat zou vast iets heel moois kunnen zijn voor de WDH berichten.

Het enige artikel waar deze titel naar verwijst is het verhaal van Frank Bosch over RSS-feeds. Een onderwerp wat voor mij niet nieuw is en waar ik op dit moment heel druk mee ben in om de beschikbare stroom van informatie te kanaliseren tot behapbare stukken. Laten we ons door de e-mail- en RSS-overvloed sturen?

Waar ik over wil schrijven is de moeite die ik ervaar om juist in een wereld waar we zo snel en veelvuldig overspoeld worden met informatie, de juiste keuzes blijven maken. Overwegingen vanwaaruit we indertijd ons vak gekozen hebben, keuzes die naar je eigen overtuiging belangrijk en van waarde zijn.
In hoeverre laten we ons sturen door de financiële prikkels die dit nieuwe zorgstelsel als verleidelijke taarten (want het zijn geen snoepjes) ons voorzet?
Ik zeg wel eens tegen mijn patiënten, ‘luisteren en praten betaalt niet’, snijden, meten (ecg, spirometrie etc) wel.
Toch is naar mijn stellige overtuiging het persoonlijke contact wat gebaseerd is op een gesprek tussen twee mensen de kern van ons vak. Het vertrouwen dat tussen arts en patiënt moet groeien. Daarmee is het ‘kennen van de patiënt in zijn omgeving’ om het populistisch te zeggen “the unique selling point” van de huisarts.
Door de tijd heen bouwen we een relatie op met onze patiënten die van grote waarde is en door patiënten ook erg gewaardeerd wordt. Het komt ons niet altijd even goed uit en vraagt veel tijd met een relatief magere materiële beloning. De verleiding is groot om onze spreekuurtijd in te gaan korten en meer tijd aan de M&I’s te besteden. Dat is in ieder geval goed voor de omzet, maar wat doet dat op de lange termijn met onze patiënten en het huisartsenvak?

De ‘gehoor-shops’, ‘opticiëns met directe verwijzingen naar oogklinieken’, ‘internetsites waar direct specialistische hulp wordt aangeboden’, ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Wij doen driftig mee en verruimen onze indicaties voor b.v. ECG’s en preventieve vraaggestuurde controles met een ongebreidelde gretigheid.
Er zijn ook goede ontwikkelingen in deze M&I’s, maar we moeten ook dit kritisch en evidence based proberen te doen.

In hetzelfde MC van deze week lees ik dat er een onderzoek komt naar verrichtingen van huisartsen. Volgens het Nivel werd in 2006 een bedrag tussen de 81 en 128 miljoen euro gedeclareerd, terwijl de prognose zo’n 50 miljoen was. Er zijn geen goede controlestudies en wat erger is, we hebben ook niet goed gedocumenteerd wat het aan andere winst opbrengt anders dan in onze portemonnee.

Ik mocht eens aan tafel zitten met een van onze huidige hoogleraren huisartsgeneeskunde en sprak mijn zorg uit over het feit dat de oude driepoot van de huisartsgeneeskunde, ‘levensloop-‘, ‘gezins-‘ en curatieve geneeskunde zo weinig betaalt.
Het antwoord wat ik kreeg was dat er zo weinig ‘evidence-based’ over bekend was. Daarin had hij gelijk. Toch zullen velen met mij eens zijn dat ‘het kennen van de patiënt in zijn context’ een bijzonder en essentieel deel van ons vak is. Naar mijn mening ons “Unique Selling Point”!

Wij zijn het die een, vaak volledig geautomatiseerd, medisch dossier hebben. We hebben de mogelijkheid een hele woonomgeving te onderzoeken en begeleiden. Deze kenmerken moeten we koesteren en bewaken en dat vraagt inspanningen en investeringen. Een SOS dokter of wat dan ook, heeft daarop een gigantische achterstand. Misschien moeten er ook wel andere M&I’s bijkomen, b.v. bijwonen van oncologiebesprekingen, bezoek in het ziekenhuis, etc.
Marketing technisch moeten we daarom op de bres staan, als b.v ons consult of visite tarief bedreigd gaat worden, b.v. omdat we overmatig en soms slecht onderbouwd M&I’s declareren. Dat vraagt een kritische houding naar onszelf en de beroepsgroep, willen we dit vak voor de toekomst bewaren.

Straks geven sommige apotheekketens bij elke eerste uitgifte van een β-blokker, een online beoordeeld ECG mee, misschien zelfs wel via een RSS-feed op je pocket-pc. Of minder futuristisch; wat te denken als de hospices, in navolging van de UK, de palliatieve zorg ook consultatief thuis gaan verzorgen? De verloskunde zijn we al kwijt, de reizigersadvisering gaat al meer naar gespecialiseerde clinics waar zorgverzekeraars tariefafspraken mee maken. Waar blijft onze continue zorg…?

In hetzelfde Medisch Contact staat in de column van Luc Bonneux een leuk zinnetje: “Het cholesterol dient enkel om mensen de medische fuik in te lokken”. Gaat het daarom? Ooit waren wij de poortwachters, die moesten voorkomen dat mensen de medische fuik inzwommen. Willen wij de beheerders zijn van de medische fuiken of de kooikers van een eendenkooi? Zoals Wikipedia schrijft: Een eendenkooi (soms kortweg kooi genoemd) is van oorsprong een plek waar diverse soorten in het wild levende eenden werden gevangen voor consumptie.

Wat stuurt ons…? Wat is onze overtuiging…? Hopelijk komt er meer onderzoek naar de plaats van en het behoud van dit uitdagende vak. Dat vraagt meer dan (een tijdelijk) goede honorering, maar een bevechten van het in stand houden van onze krachtige en unieke positie in de gezondheidszorg.
Daarom een belangrijke taak voor goede (na-)scholing, introspectie en toetsing met een intensieve samenwerking met de 2e lijn, allemaal aspecten waarin de WDH van dienst kan zijn.
Dan wordt het een duurzame ´booming business (LHV slogan)´ voor de lange termijn.

Martin Beeres, huisarts
e-mail: beeres@praktijkparklaan.nl

Februari 2008

Enquête onder huisartsen in Nederland gestart door SP

De Socialistische Partij (SP) is op 9 december 2009 gestart met een grote enquête onder de huisartsen in Nederland. De SP wil de huisartsen aan het woord laten over de grote veranderingen die de afgelopen tien jaar hebben plaatsgevonden. SP-Kamerlid Henk van Gerven: “Wij zijn vooral erg benieuwd naar het oordeel van de huisartsen over de steeds groter wordende huisartsenposten, de nieuwe Zorgverzekeringswet en de invoering van marktwerking en prestatiebeloning.”

Daarnaast wordt de huisartsen gevraagd wat zij vinden van de nieuwste plannen van minister Klink. Die wil de concurrentie in de huisartsenzorg aanwakkeren door de invoering van zorgstraten met dbc-financiering. Verder is de vraag in hoeverre de dreigende bezuinigingen op de huisartsenzorg van 60 tot 127 miljoen euro de kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg bedreigen.

Met de resultaten van de enquête wil Van Gerven aan de slag om de huisartsenzorg toekomst en perspectief te bieden. “Voor de SP is het erg belangrijk van de huisartsen op de werkvloer te horen wat zij verstaan onder goede huisartsenzorg en welke voorwaarden de politiek moet scheppen voor huisartsen om goede zorg te kunnen bieden.”

SP start enquête onder huisartsen in Nederland, SP, 9 december 2009: www.sp.nl/nieuws/2009/12/sp-start-enquete-onder-huisartsen-in-nederland

Howard Gardner over goed werk

howard_ gardnerWat is goed werk? Wat zijn de voorwaarden voor goed werk? Daarover gaat de videoboodschap van Professor Howard Gardner. Hij bekleedt de leerstoel voor Cognitie- en Onderwijswetenschappen aan de Graduate School of Education van Harvard University (VS) en publiceerde meer dan 20 boeken, vertaald in 27 talen.

Hij is het meest bekend geworden met zijn theorie over verschillende soorten intelligentie, die hij voor het eerst in 1983 uiteen zette in het klassiek geworden boek `Frames Of Mind. The Theory Of Multiple Intelligences´. Hij ontving o.a. de MacArthur Genius Award en meer dan twintig eredoctoraten. Met onderzoek naar goed werk is hij vanaf 1995 bezig. Sindsdien is hij met Mihaly Csikszentmihalyi en William Damon de trekker van het GoodWork Project.
In deze videoboodschap vat Gardner een aantal kern-inzichten samen uit het project.

Voor wie in het Nederlands verder wil lezen: in het boek Beroepstrots is een in het Nederlands vertaald artikel van de drie initiatiefnemers van het project te vinden met een uitgebreid overzicht van de resultaten van het Good Work Project.
In 2010 zijn de School voor Politiek en Bestuur van de Universiteit Tilburg (Thijs Jansen) en de Stichting Beroepseer een samenwerking met Gardners Good Work Project gestart. Wie hierin geïnteresseerd is kan contact opnemen met Thijs Jansen: thijsjansen@beroepseer.nl

Klik hier voor meer info over boek Beroepstrots

 

Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen

OPROEP van VMBO-DOCENT WIM VAN DER MERWE:

“Leraren, kom massaal naar de bijeenkomsten van de Parlementaire Onderzoekscommissie Onderwijsvernieuwingen!!! op 1, 3 en 4 oktober in resp. Meppel, Eindhoven en Utrecht.

Zie voor meer informatie onder “Evenementen”. (Niet meer beschikbaar)

U P D A T E

Parlementair onderzoek onderwijsvernieuwingen: www.parlement.com/id/vhnnmt7mtyqi/parlementair_onderzoek

Oproep aan iedereen die het onderwijs een warm hart toedraagt

De Volkskrant is een onderzoek gestart naar de actuele onderwerpen in het onderwijs. Je kan tot 10 december je stem uitbrengen. Zie de link http://deonderwijsagenda.nl/vraagstukken.php (Niet meer beschikbaar)

Onderwijsagenda: Ouders, docenten en andere ervaringsdeskundigen zijn aan zet. Hoe kan het onderwijs in Nederland beter? De Volkskrant, 21 november 2009: Zie: http://www.hersenenenleren.nl/wp-content/uploads/2010/03/91121VOKonderwijsAgenda.pdf

Volkskrant en ThiemeMeulenhoff starten Onderwijsagenda, Vives Ipon, 20 november 2009: https://vives.nl/volkskrant-en-thiememeulenhoff-starten-onderwijsagenda/ (Niet meer beschikbaar)

Nationaal Onderzoek Zorgcultuur

De resultaten van de cultuurmeting van de Kikkergroep in de jaren 2007 en 2008 zijn gepubliceerd in de eindrapportage Nationaal Onderzoek Zorgcultuur – Een onderzoek naar cultuur in de Nederlandse zorgsector met het Organizational Culture Assessment Instrument 2007 – 2008.

De huidige cultuur is vooral intern gericht: de collegiale familiecultuur en beheersmatige hiërarchiecultuur scoren het hoogst. Dat moet anders, vindt de sector.
De zorg wil nog meer mensgerichtheid maar ook veel meer ondernemende, vernieuwende adhocratiecultuur. Dat betekent vrijheid om dingen op je eigen manier te doen en ruimte om te vernieuwen, naast nog meer aandacht voor de mens, collegialiteit en betrokkenheid. Belangrijke andere verschuiving is een sterke afname van resultaatgerichte marktcultuur, waarin men belang hecht aan productie en doelstellingen.
Bovendien blijkt: hoe groter de organisatie, hoe groter de wens tot verandering.

De scores laten een flinke verschuiving zien: een maat voor ontevredenheid. Professor Kim Cameron, ontwikkelaar van de OCAI cultuurscan, oordeelde: “De verschillen tussen de huidige en gewenste cultuurprofielen zijn substantieel. Het is een duidelijke boodschap dat verandering nodig is”.

Rapportage Nationaal Onderzoek Zorgcultuur – Een onderzoek naar cultuur in de Nederlandse zorgsector met het Organizational Culture Assessment Instrument 2007 – 2008, 1 oktober 2008: www.kikkergroep.nl/documenten/noz.pdf

Nationaal Onderzoek Zorgcultuur is af, Kikkergroep: www.kikkergroep.nl/actueel/files/actueel_noz_rapportage.htm

Kikkergroep. Organisatiecultuur in ontwikkeling: www.kikkergroep.nl

Eerdere publicaties

De jeugdhulpverlener aan het woord. Onderzoek onder jeugdhulpverleners, door Marianne Langkamp, november 2009

Essay dr. Gabriël Anthonio: Vervreemding of vrienden?

Reacties peiling zorgnetwerk Stichting Beroepseer over regeldruk in de zorg.  Oktober 2009

Brief Stichting Beroepseer aan Vaste Kamercommissie VWS over zorgregels. 9 oktober 2009

Brief Minister Klink van VWS over Voortgang vermindering regeldruk. 2 september 2009

Lezing van Margo Trappenburg voor het jubileumcongres van Divosa : ´Ethiek voor managers´. 12 juni 2009

Interview met Jos Lamé in Pedagogiek in Praktijk. Juni 2009

Verslag evenement Denken, durven, doen n.a.v. presentatie boek Beroepstrots in Den Haag op 4 juni 2009

Speech van staatssecretaris Ank Bijleveld tijdens presentatie boek Beroepstrots in Den Haag op 4 juni 2009

Powerpoint presentatie van prof. Geert Blijham tijdens presentatie boek Beroepstrots in Den Haag op 4 juni 2009

Laat de kracht van beroepstrots spreken, De Volkskrant, 6 juni 2009

Leerlingen moeten trots zijn op vmbo-diploma, De Twentsche Courant Tubantia, 30 mei 2009

Presentatie boek Beroepstrots 4 juni 2009

Nieuwsbrief  Beroepseer no. 4.  Mei 2009

Boek van B. Heyl: Zorg over de zorgverlening door Alexandra Gabrielli, november 2008

Essay Publieke beroepstrots door Thijs Jansen, september 2008

Nieuwsbrief Beroepseer no. 3.  December 2008

Verslag De GGZ spreekt, bijeenkomst Amersfoort zaterdag 25 oktober 2008. Door Alexandra Gabrielli.

Verslag Werkconferentie Publieke beroepstrots van 1 oktober 2008

Het nut van ‘de’ crisis voor herstel van de beroepstrots. Bijdrage Marc Chavannes aan conferentie Publieke Beroepstrots, Den Haag, 1 oktober 2008

De docent in het hoger onderwijs. Toespraak opening Haagse Hogeschooljaar 2008-2009 door Pim Breebaart

Manifest Middelbaar Beroepsonderwijs Willem I College Den Bosch. 30.augustus 2008

HET WERK, gedicht door Robert Anker

Psychiater Kaspar Mengelberg: ‘Beroepseed niet gewaarborgd’, Volkskrant 10 juli 2008

Wat is een Diagnosebehandelingcombinatie (DBC)? Volkskrant, 10 juli 2008

Psychiatrie: Elitezorg gevolg van nieuwe regels, Volkskrant 10 juli 2008

Bezieling en beheersing. Door Detlef Petry, september 2007; geplaatst door Annette Schulte

Frans van de Pol: Gereguleerde marktwerking in de GGZ. Uit Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, november 2005

ADHD-bestuur laat publieke sector ontsporen, door Jos de Beus in: NRC Handelsblad, 28/29 juni 2008

Evaluatie klokkenluidersregeling publieke sector. Eindrapport. April 2008. Onderzoek in opdracht van het ministerie BZK, door Departement Bestuurs- en organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht.

Verslag bijeenkomst Stichting Beroepseer, CAOP en literair tijdschrift Parmentier te Den Haag op 4 april 2008

‘Je ziel op straat. Psychische diagnose openbaar’, door Rudie Kagie. In Vrij Nederland, 12 april 2008.

Thijs Jansen en Ad Standaart: ‘Geef de vakman ook verantwoordelijkheid’, NRC Handelsblad, 29/30 maart 2008

‘Socioloog Gabriel van den Brink over onrust bij professionals: ‘Het gaat niet om geld’, in NRC Handelsblad, 29/30 maart 2008

J. Schaberg, ‘Iedereen heet professional, maar bijna niemand is het’, in NRC Handelsblad, 29/30 maart 2008.

Paul Schnabel, ‘Het wijze afdelingshoofd’, bespreking van Yolande Witman, De medicus maatgevend. Over leiderschap en habitus. Proefschrift, Rotterdam 2008

Jos van der Lans, ‘Stop de transparantieterreur’, NRC Handelsblad, 1 maart 2008

Rapport Dijsselbloem Tijd voor Onderwijs. Eindrapport van de parlementaire onderzoekscommissie Onderwijsvernieuwingen, 13 februari 2008

Rapport Dijsselbloem Tijd voor Onderwijs, samenvatting, 13 februari 2008

Mirko Noordegraaf, Professioneel bestuur. De tegenstelling tussen publieke managers en professionals. Oratie bij de aanvaarding van de leerstoel Bestuurs- en organisatiewetenschap, in het bijzonder publiek management, op 4 februari 2008 te Utrecht.

‘Kwijnende trots’. Artikel over Stichting Beroepseer in Binnenlands Bestuur, 1 februari 2008

Burgerschap verzilverd. Jaarverslag Nationale Ombudsman 2007

Nieuwsbrief  Beroepseer no. 2. Stichting Beroepseer, 19 december 2007

Verslag Stop uitverkoop thuiszorg. Verslag van een manifestatie 3 oktober 2007, Plein, Den Haag. Door Alexandra Gabrielli

Artikel Stichting Beroepseer in Staatscourant. 7 november 2007

Verslag van presentatie Actieplan AWBZ – Bureaucratie wordt aangepakt! van het Ministerie van VWS. 28 augustus 2007

Dag van de Arbeid en van de Beroepseer vieren met staatssecretaris Jet Bussemaker en ouderen
van verzorgingstehuis Het Schouw
, Alexandra Gabrielli, 1.05.2007

Bijdrage aan symposium De Gekooide Professie? van Hein Dijkstra, CVB-voorzitter Windesheim , Zwolle , 21 mei 2007

Verslag Symposium Gekooide professie? mei 2007, door Alexandra Gabrielli

Verslag De Gekooide Professie in de Stentor (22 mei 2007)

Verslag symposium De gekooide professie? (Zwolle 21 mei 2007), door Ale Pietersma

Minister Klink en staatssecretaris Bussemaker (VWS) reageren op BeroepsEer videoreacties. 12 juni 2007

Plasterk en Van Bijsterveld (OC&W) reageren op BeroepsEer videoreacties. 19 juni 2007

Samenvatting en bundeling reacties Onderwijs, ontvangen in het kader van de actie ´Adviseer het kabinet over beroepseer´ in mei 2007

Samenvatting en bundeling reacties Zorg, in het kader van de actie ´Adviseer het kabinet over beroepseer´ in mei 2007

Interview met Tiny Tulner, regiobestuurder ABVAKABO FNV, door Alexandra Gabrielli, 29.5.2007

Vertrouw op uw bestuurder, Niek van Keulen

Een kwestie van vertrouwen. Over transparantie en verantwoorden in de zorg en het terugdringen van administratieve lasten. Rapport van de VWS-commissie Administratieve lasten in de zorg. Januari 2006

Over professionalisering in de jeugdzorg. 2006

`Noblesse oblige´ geldt ook voor de huidige elite, Thijs Jansen

Flyer oproep video-actie ´Adviseer het kabinet over beroepseer´

Vertrouwen in professionals. Fragmenten regeerakkoord kabinet Balkenende IV.

Van Ede lezing ‘Talent in Nederland’, door SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, 29 maart 2007

De spagaat van de verpleegkunde door Wilfried van der Bles, Trouw, 15 februari 2007

Thuiszorg in transitie. Door Harry Kunneman en Marjan Slob. Bunnik, januari 2007

´Haal (m)eer uit je werk´ door Gijs Herderscheé, Volkskrant Banen, 2 januari 2007

Pompoenen, hazenschade en het labyrinth der regelingen. Gesprek met boerin Mia Salomons door Alexandra Gabrielli, januari 2007

Nieuwe regentenkliek Door Max van Weezel. Vrij Nederland, 6 januari 2007

Verslag Focusgroep Het echte werk, 7 december 2006

Ken je dat land achter de regels, standaarden en protocollen? Door Hans van der Schaaf en Jacques van der Palen

Goede en kwade trouw in openbaar bestuur. Lezing Dorien Pessers, 12 september 2006

Van marktwerking, zorgkavels en mededogen, Artikel door Jan Bijker in Interunit, september 2006

Profilering wijkverpleegkundigen, door Patricia ten Brinke, 24 oktober 2006

Nieuwsbrief  Beroepseer no.1. Stichting Beroepseer, 26 oktober 2006

GGZ manifest Genoeg is genoeg. 25 oktober 2006

Verslag Debat “Genoeg is genoeg” tegen controlezucht in de zorg, door Alexandra Gabrielli,  10 november 2006

Beroepseer moet terugkomen, artikel De Telegraaf, 25 november 2006

Vakmanschap is meesterschap, Henk Smeijsters, Maandblad voor geestelijke gezondheid, november 2006

Geef mensen op de werkvloer de ruimte, Gids Signaal, december 2006

De ethiek van de publieke sector. Den Uyl lezing van MargoTrappenburg in De Rode Hoed, 18 december 2006

Brief van GGZ Nederland aan kabinetsinformateur Wijffels.  27 december 2006

Terug naar beroepseer in ZorgVisie, 30 juni 2006

Werknemer wordt gek van regelzucht van managers. Volkskrant,  28 april 2006

De opmars van de managers in  Enquête Netwerk, 21 april 2006

Verslag conferentie van BeroepsZeer naar BeroepsEer op 7 april 2006, door Alexandra Gabrielli

Stop onteigening beroepseer. Volkskrant | Thijs Jansen, A van der Burgt, 6 april 2006

De Zorgsector voegt leed toe. De Volkskrant, 1 april 2006

‘Ruzie is niet erg’ , PM, interview met A. van der Burgt, 30 maart 2006

Zes manieren om de journalistiek “aanspreekbaar”  te maken, door Claude-Jean Bertrand en Thijs Jansen, 26 april 2005

Flink de P in uw organisatie. Door Hans van der Schaaf en Jacques van der Palen, maart 2004

 

Kennis en ervaring delen

Wat een goed initiatief om een website als deze in het leven te roepen. Jammer dat ik er pas onlangs achter kwam dat deze site bestaat. (Ben meteen lid geworden, een fotootje volgt nog). Dat is dan wel een aandachtspunt denk ik.
Wanneer jullie willen dat steeds meer professionals lid worden van dit forum, dat tot doel heeft de professional weer de ruimte (terug) te geven die hij verdient, zou er wellicht wat steviger gecommuniceerd mogen worden over het bestaan van de Stichting. Ik zal in ieder geval in mijn organisatie de naam geregeld laten vallen en een link laten plaatsen op ons intranet.

Ik ben directievoorzitter van een school voor voortgezet onderwijs in het zuiden des lands. Een brede scholengemeenschap van gymnasium tot en met leerwegondersteunend onderwijs. We hebben op dit moment 1654 leerlingen en er werken zo’n 200 medewerkers dagelijks aan goed onderwijs voor al die pubers, die elk op hun manier hunkeren naar ontwikkeling.
Sinds mijn aantreden in maart 2008 maak ik samen met mijn directieteam werk van het ruimte geven aan de vaklui in de school die dagelijks oog in oog staan met leerlingen en ouders. Kenniswerkers aan het front. Frontwerkers zoals ze in het boek ‘Beroepseer, een ongekende kracht’ genoemd worden. (Overigens een absolute aanrader, mooie mix tussen praktijkverhalen en wetenschap over dat wat zal bijdragen tot beter onderwijs, maar ook tot betere zorg, betere dienstverlening enz. )

We hebben het afgelopen schooljaar een teamorganisatie ingevoerd die hulpmiddel moet zijn in een structurele communicatie onder professionals over de essentie van hun werk. Tegelijk biedt de teamstructuur een basis voor het stimuleren van meer eigenaarschap van het primaire proces in de klas voor die professionals. Daarnaast hebben we een personeelsbeleid ingevoerd dat gericht is op presteren en ontwikkelen. Waarbij het ontwikkelen van de medewerker in dienst staat van het verbeteren van de leerresultaten van de leerlingen. De invoering hiervan mag je slechts instrumenteel noemen. Het zijn HR instrumenten die als veerboot gezien moeten worden, net als de andere organisatiestructuur. Met een nieuwe structuur heb je immers nog geen nieuwe cultuur. En daar willen we uiteindelijk wel naar toe.

We hebben de ambitie om de school te leiden als een organisatie waar professionals echt het verschil maken. In de zin van zoals Drücker deze stijl in 6 punten samenvat: dat we voortdurend stilstaan bij de centrale vraag: ‘wat is onze taak?”, dat de verantwoordelijkheid voor de resultaten van het werk bij de professionals ligt, dat continue innovatie een verantwoordelijkheid is van elke professional, dat kenniswerk continue leren en scholen vereist, dat het bij kenniswerk niet om de kwantiteit van de output gaat, maar om de kwaliteit en dat de professional gezien wordt als een asset en niet als een kostenpost.
Of zoals Aristoteles het in het artikel van de heer Gabriël Antonio in het eerder genoemd boek zo inspirerend weet te zeggen: ‘de belangrijkste kwaliteit van een leider is een gemeenschap van vrienden te creëren: de leider zou in staat moeten zijn de grootst mogelijke diversiteit aan werkelijkheden die van invloed zijn op de diverse meningen en gevoelens van de medewerkers te begrijpen. Tegelijk moet hij in staat zijn over deze werkelijkheden te communiceren en ze met elkaar te verbinden, zodat een gemeenschappelijke wereld ontstaat.

Het gaat er bij een goede leider dus niet om mensen aan zichzelf of zijn organisatie te binden, maar om de diverse werelden en opinies op elkaar te laten aansluiten in een gedeelde wereld die door alle deelnemers herkend wordt en daarmee en open scheppingsruimte biedt’.

Zoals gezegd: de structuur ligt er in mijn school, de HR instrumenten zijn (bijna) ingevoerd, het besef en de wil bij de schoolleiding om ruimte te geven aan professionals is er, maar daarmee heb je nog geen ander, professioneel, gedrag in je organisatie. Die stap is wel al voorzichtig gezet en het doorstappen staat met stip op nummer 1 van onze beleidsagenda voor de komende jaren.
We zullen niet de eerste en de enige zijn die deze stappen zetten. Daarom zou ik graag ervaringen willen horen van directeuren en/of bestuurders en/of wetenschappers die al een stuk verder zijn en ook serieus werk (willen) maken van het leidinggeven aan professionals.

Binnen mijn eigen school hebben we vorig jaar een ‘Academy’ opgericht. Deze is niets meer of minder dan een zestal bijeenkomsten van de schoolleiding, waarin ontwikkelingen in de school door onszelf of door een deskundige buitenstaander worden belicht. Het simpele doel is scholing van de schoolleiding op een inspirerende en prikkelende manier.
Misschien is er wel een collega in het land, van binnen het onderwijs, of misschien nog liever van buiten het onderwijs, die dit leest en bereid is om zijn of haar ervaringen over hoe realiseer je een professionele cultuur te komen vertellen in een volgende ‘Academy’.

Mail kan naar j.fasen@connectcollege.nl