Skip to main content

Gestuurde zorg… laten we ons sturen?

5 februari 2010
Onderstaand artikel stamt uit 2008 en heb ik geschreven in de “WDH Berichten”, een regionaal nascholingskrantje. Maar het is nu nog steeds erg actu…

Maak de professional meer baas

5 februari 2010
De meester is de baas en als dat niet zo is, iets wat tegenwoordig helemaal niet vreemd is, dan is hij in ieder geval iets meester. Bij de brandwee…

Kom naar de winterateliers Beroepstrots!

12 januari 2010
Op woensdag 20 januari 2010 is het eerste atelier over het thema Macht en tegenmacht. Gast is dan Jos Lamé, bestuurder van Riagg Rijnmond. Hij is r…

Enquête onder huisartsen in Nederland gestart door SP

12 januari 2010
De Socialistische Partij (SP) is op 9 december 2009 gestart met een grote enquête onder de huisartsen in Nederland. De SP wil de huisartsen aan het…

Word je dement, krijg je een smartcard om je nek

17 december 2009
“Procesmanagement. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ook directie en management van onze instelling door de veranderingen onder druk staan. Wie …

Wie is hier nou gek…

17 december 2009
“Als hulpverlener word je vooral beoordeeld op grond van je productie en niet op de inhoudelijke kwaliteit van je werk. Voor de dagelijkse praktijk…

Tot hier en niet verder

17 december 2009
Vandaag merkte ik dat zorgverzekeraars ook op het gebied van de orthopaedische schoenmakers bezig zijn de keuzevrijheid te beperken, onder het mom …

Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen

17 december 2009
OPROEP van VMBO-DOCENT WIM VAN DER MERWE: “Leraren, kom massaal naar de bijeenkomsten van de Parlementaire Onderzoekscommissie Onderwijsvernieuwing…

Organisaties met leerstoornissen

17 december 2009
Inleiding – In mijn dagelijkse werk, als bestuurder bij Jeugdhulp Friesland, ontmoet ik geregeld kinderen met leerstoornissen. Dat willen zeggen da…