breaking news!

Misschien kunt u het zich nog herinneren, in 2009, werden er 20 ambtelijke werkgroepen ingesteld. Ik kan het me nog goed herinneren, want ik heb destijds deze oproep gedaan, op deze site.

Ik kreeg vandaag een nieuwsbrief van de Eigen Kracht Centrale, en viel bijna van m’n stoel af…
Een ambtenaar, een topambtenaar nog wel, Dr. Arend Janssen, voorzitter van de interdepartementale werkgroep Participatie, geeft zijn visie, op ‘de nieuwe professional’, en hoe… https://www.youtube.com/watch?v=ooXYsV_vEzA  (als de inleiding u te lang duurt, even doorscrollen naar 3.50, waar hij over de pilot begint te praten.). De wonderen zijn de wereld nog niet uit, ik weet niet hoe het met u is, maar ik word hier heel blij van…

Dat geeft de burger weer moed!

Update 28-01-’11: Ondertussen wordt er hevig gespeculeerd, op twitter, onder welzijnswerkers en aanverwanten, of dit filmpje ‘echt’ is…En dan met name of de Arend Janssen de werkelijke Arend Janssen wel is….. Dat kan toch niet waar zijn (dat is de tendens, zie ook de gezichten van het publiek in het filmpje) dat een topambtenaar zich ‘zo gedraagt…’  Ja, wat moet ik zeggen, ik weet dat de Eigen Kracht Centrale absoluut een integere club is, dus het verhaal an sich klopt, daar steek ik m’n handen voor in het vuur. En ik vind het persoonlijk inhoudelijk ook een geweldig verhaal waar ik voor 100 % achter sta. Dit is een statement van jewelste…  En verder: of dr.Arend Janssen al dan niet een acteur heeft ingehuurd om zijn boodschap met verve te verkondigen: we gaan het zien en beleven. Wil de ware Arend Janssen opstaan?

Wat mij betreft, of er nou een acteur is ingezet of niet, mogen er meer van dergelijke New Tribal Topambtenaren opstaan: mij lijkt, dat dat de professionale wereld enorm goed zou doen.

 
update 11-02-2011
Uit betrouwbare bron heb ik ondertussen vernomen, dat Arend Jansen niet bestaat.
Wat moet ik zeggen…

au….
mijn handen doen zeer….
Ik blijf het hoe dan ook een geweldig verhaal vinden, inhoudelijk. We mochten willen, dat we zo’n Topambtenaar hadden.
Maar we hebben hem niet. Jammer.

Update!!!   (zie, wat zei ik; ‘het verhaal an sich klopt’…..en of het klopte! )

Bron: Nieuwsbrief Eigen Kracht Centrale maart 2011

“In wet: eerst plan ouders en hun netwerk
Voorstel CU-wetswijziging aangenomen in Tweede Kamer.

Vraag ouders en hun familie en vrienden bij dreigend overheidsingrijpen een hulpplan te maken voordat hulpverleners de regie overnemen. Een amendement (nr. 32 015) met deze strekking van Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) is 15 maart jl. met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.

Met deze wet is het recht van burgers gewaarborgd om zelf een plan te maken voor hulp, steun of zorg en aan de uitvoering daarvan bij te dragen. Zo wordt de gangbare werkwijze en machtsverhoudingen in de jeugdzorg omgekeerd. De aanbodgerichte standaardbenadering wordt verlaten en maakt plaats voor het recht en de plicht van burgers om allereerst hun eigen kracht aan te spreken. Ervaring en onderzoek bij Eigen Kracht-conferenties laat zien dat mensen dat willen en kunnen: zij maken veilige plannen. Ouders en kinderen krijgen de mogelijkheid zeggenschap te houden over hun situatie nu zij voortaan het recht hebben zelf een plan te maken. Hulpverleners kunnen werken met een plan waar draagvlak voor is, doordat het is opgesteld door cliënten met hun eigen mensen.

Voor hulpverleners is dit plan uitgangspunt voor te verlenen diensten en zorg. De wet geeft hun een mandaat om eerst de familiegroep in te schakelen bij hulp die voor kinderen nodig is. Zo zijn meer hoofden, handen en harten beschikbaar. Tot op heden was deze mogelijkheid voor burgers altijd afhankelijk van de goedkeuring van een hulpverlener, hulporganisatie of de overheid. Nu schrijft de wet het voor. De wetswijziging is dan ook een belangrijke stap voorwaarts voor burgerrechten en voor vraaggestuurde zorg.

Dit amendement wordt, na toetsing op kwaliteit door de Eerste Kamer, in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Het streven is om in het vrijwillig kader van jeugdzorg een vergelijkbaar mandaat te verwerven voor burgers en professionals.”

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer