Wat betekent het nieuwe regeerakkoord van Rutte III voor het VMBO? Corine Korrel reageert

Corine Korrel, oprichtster van het VMBO On Stage Beroepenfeest, heeft gereageerd op het nieuwe Regeerakkoord van het kabinet Rutte III. Korrel heeft het Regeerakkoord vooral bekeken op de betekenis voor de VMBO-jongeren. Wat ze mist in het Regeerakkoord is onder meer visie en waardering.

Het VMBO On Stage Beroepenfeest wordt regionaal georganiseerd. Leerlingen van het voorbereidend middelbaar beroepsonders en beroepsbeoefenaren gaan bij die gelegenheid in gesprek met elkaar over hun beroep en werk, en maken afspraken voor de toekomst,. Ze regelen bijvoorbeeld een stageplaats of een dienstverband tijdens of na de opleiding. Het On Stage Beroepenfeest stimuleert direct contact van mens tot mens, het  is onderdeel van Korrels missie: een sterke positie voor VMBO-leerlingen en verbetering van het imago van het VMBO.

“Dit zie ik niet terug in het Regeerakkoord”

Korrel: “Het VMBO loopt vaak voorop in onderwijsontwikkelingen. Nergens is zo veel veranderd en ontwikkeld in de afgelopen jaren als in het VMBO. Nergens is de begeleiding van leerlingen zo intensief als in het VMBO. Nergens in het VO is de band met het bedrijfsleven al zo sterk. En nergens is de diversiteit zo groot wat betreft niveau, afkomst, talenten en vaardigheden en sociaal economische achtergrond, waardoor veel maatwerk nodig is. De combinatie van praktijk en theorie wordt nergens ter wereld zo uitgevoerd als in het VMBO in Nederland. Dit alles maakt het VMBO uniek en wellicht de meest dynamische en ook complexe onderwijsvorm die er is. En de grootste.
Toch is in vele opzichten de positie van VMBO-scholen minder gunstig dan die van HAVO en VWO. Het grootste deel van kwetsbare jongeren met een hoger risico op uitval, armoede, kansenongelijkheid, uitsluiting en achterstand zitten op het VMBO. De maatschappelijke context van het VMBO is erg groot, dit zie ik niet terug in het Regeerakkoord en wordt te weinig weerspiegeld in (de verdeling van) de middelen en faciliteiten die het VMBO ter beschikking staan. Lumpsum genereert ongelijkheid in het onderwijs. Gelijke kansen worden ook gecreëerd door gelijke middelen en faciliteiten voor VMBO tov HAVO/VWO”.

Klik hier voor meer lezen van Mijn reactie op het Regeerakkoord, door Corine Korrel, november 2017.

reactie corine korrel regeerakkoort rutteIII

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Godfried Bomansstraat 8, Unit 15
4103 WR Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

Stichting Beroepseer

© Stichting beroepseer