Skip to main content

Versterken van eigenaarschap en bondgenootschap bij de gemeente Midden-Groningen

Dit voorjaar is Stichting Beroepseer gestart met de uitvoering van de training Eigenaarschap en Bondgenootschap voor alle medewerkers (700-800) van de gemeente Midden-Groningen. Deze eendaagse training helpt de medewerkers te groeien in hun rol van bondgenoot van het college, de gemeenteraad, van inwoners en bedrijven en van hun collega’s. En eigenaarschap speelt hierbij een grote rol. Het doel is om de interne samenwerking tussen college, raad en ambtelijke organisatie verder te verbeteren en het als gemeente (nog) beter te doen voor de inwoners. De training ((40-50 edities, 10-15 deelnemers per training) is onderdeel van het programma Organisatieontwikkeling van de gemeente. Met dit programma geeft de gemeente uitvoering aan adviezen die gegeven zijn na de evaluatie van de eerste 4 jaren van de gemeente Midden-Groningen (60.953 inwoners).

Het versterken van eigenaarschap en bondgenootschap is in lijn met het boek Het recht op ambtelijk vakmanschap* dat Stichting Beroepseer vorig jaar heeft gepubliceerd. Hierin wordt gepleit voor een viervoudig recht op ambtelijk vakmanschap: ambtenaren werkzaam in beleid, uitvoering en toezicht moeten het recht en de plicht krijgen om niet alleen politieke bestuurders te dienen, maar ook burgers en volksvertegenwoordigers. En ambtenaren zelf hebben ook recht op ambtelijk vakmanschap. Anders gezegd, betekent dit dat ambtenaren de taak hebben zich als bondgenoot op te stellen ten opzichte van deze vier groepen.

Bondgenootschap is echter geen eenrichtingsverkeer. De basis voor bondgenootschap is wederkerigheid: het besef dat je elkaar nodig hebt en dat je op elkaar moet kunnen vertrouwen om gezamenlijk het goede te doen. Dat geldt voor collega’s met elkaar, in het samenspel met het college van B&W en de gemeenteraad, maar ook voor de relatie met inwoners en bedrijven. Die wederkerigheid kan alleen ontstaan als iedere medewerker eigenaarschap laat zien door goed, betrokken en verantwoordelijk te werken.

Voorafgaand aan deze organisatiebrede training volgden een aantal collega’s van gemeente Midden-Groningen van november 2021 tot maart 2022 een pilot van de Leergang Ambtelijk Vakmanschap**. Stichting Beroepseer en Tilburg University ontwikkelden de leergang Ambtelijk Vakmanschap om het vermogen van de deelnemers om gezaghebbend te kunnen beoordelen en handelen te versterken. Dit gebeurt uiteraard vaak in samenspraak en afstemming met collega’s en partners. Eigenaarschap en omgevingsbewustzijn waren daarin belangrijke thema’s. De deelnemers aan deze pilot waren enthousiast en verzorgden zelf een bijeenkomst waarin ze hun bevindingen en ervaringen deelden met de directie en collega’s in de gemeente. Een van hun aanbevelingen was om het bewustzijn van alle medewerkers te vergroten over hun bijzondere rol, positie en vakmanschap als ambtenaar van de gemeente Midden-Groningen. De training Eigenaarschap & Bondgenootschap geeft hier invulling aan.

* Kijk hier voor meer informatie over Het recht op ambtelijk vakmanschap

** Kijk hier voor meer informatie over de Leergang Ambtelijk Vakmanschap

Reacties (1)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.