Leergang Ambtelijk Vakmanschap

Balanceren tussen burger en bestuur

 

Ambtenaren en ambtelijke organisaties werken in toenemende mate van buiten naar binnen – responsief en netwerkend, verbindend en integraal. Er moet samengewerkt worden met inwoners, bedrijfsleven en instellingen, intensiever dan ooit tevoren. Dit is geen eenvoudige opgave, want er komt veel op overheidsorganisaties af: nieuwe grote complexe taken, financiële tekorten; mondiger burgers; druk via sociale media, dilemma’s rondom digitalisering en big data. Dit alles tegen de achtergrond van een toenemende behoefte aan herstel van vertrouwen tussen overheid en burger.

 
 

Waarom deze leergang onmisbaar is voor overheidsorganisaties en ambtenaren

De grote uitdagingen voor ambtenaren en hun organisaties zijn:

 • Hoe op een vertrouwenwekkende, uitnodigende en gezaghebbende manier te handelen?
 • Welke houding, kennis en vaardigheden zijn nodig om, steeds meer in contact en in samenwerking met de samenleving, publieke taken te vervullen?
 • Hoe aansluiten bij initiatieven van burgers en samen met maatschappelijke partners opgaven in kaart brengen en aanpakken?

Deze tijd vraagt zowel om een goed werkend rechtsstatelijk kompas, als om een scherp afgesteld democratisch kompas. Om de uitdagingen voor het ambtelijk vakmanschap het hoofd te kunnen bieden, is leren en ontwikkelen noodzakelijk. Stichting Beroepseer en Tilburg University hebben hiervoor een leergang ontwikkeld die ambtenaren en hun organisaties beter in staat stelt in de veeleisende omgeving vertrouwenwekkend en gezagsvol hun werk te blijven doen.

Locatie: De Broodfabriek in Zutphen, onderdeel van het Pakhuis Noorderhaven
Fotografie: J. van Velzen

“Ik was me er tot nu toe niet van bewust dat ik eigenlijk veel meer bezig ben met publieke zaken dan ik dacht. Vooral op de dag toen we het hadden over democratie, viel het me op dat je ook anders kunt kijken dan we vaak doen. Nu kan ik gerichter reageren op zaken.”

Deelnemer Leergang gemeente Zutphen

Leerdoelen deelnemers

 • Ontdekken hoe je effectief van buiten naar binnen, en van binnen naar buiten kan werken - responsief en netwerkend, verbindend en integraal.
 • Doordenken en doorleven van de rollen en de spanningen en dilemma’s die je als ambtenaar in je werk ervaart.
 • Versterken van het eigen rechtsstatelijk en democratisch kompas.
 • Ontwikkelen van meer persoonlijk gezag door theateroefeningen en embodied learning.
 • Leren vaker hardop te twijfelen en onbegane paden te verkennen.

Voor wie?

 • Gemeenten die serieus werk willen maken van:
  • Het versterken van hun professionele cultuur.
  • Opgavegericht werken.
  • Leren en ontwikkelen.
  • Een omslag in mindset en gedrag van hun medewerkers, gericht op het versterken van vakmanschap, rolbewustzijn, handelingsbekwaamheid, lef en gezag.
 • Ambitieuze, leergierige deelnemers, voorlopers die bereid zijn om een stapje extra te zetten en die een ambassadeursrol in hun eigen organisatie willen vervullen na afloop van de leergang.

Locatie: De Broodfabriek in Zutphen, onderdeel van het Pakhuis Noorderhaven
Fotografie: J. van Velzen

“Het was een inspirerende leergang, met interessante onderwerpen en een goede opbouw. De cursusdagen hebben mij aan het denken gezet en hebben gezorgd voor reflectie op mijn eigen werk en soms ook voor toepassing van een andere werkwijze. Door de leergang heb ik een beter beeld van de gemeente Zutphen en het werk van collega's, maar ook van de complexiteit aan vraagstukken die zich voordoen. De leergang heeft gezorgd voor meer verbinding intern, maar ook extern.”

Deelnemer Leergang gemeente Zutphen

Wat levert de leergang de organisatie op?

 • Geeft een impuls aan het leren en ontwikkelen in de organisatie. Deelnemers maken zich een andere manier van kijken, denken en handelen eigen, ontwikkelen nieuwe werkwijzen en ontdekken hoe ze collega’s daarin kunnen meenemen.
 • Geeft een impuls aan een professionele cultuur met ambtenaren die zelfbewust, rolbewust, responsief, verbindend, gezagsvol en met lef hun vak uitoefenen.
 • Concrete handelingsperspectieven rond werken met maatschappelijke opgaven.
 • Betere samenwerking intern en extern.
 • Ambassadeurs die zich willen inzetten om het geleerde – responsief en netwerkend, verbindend en integraal werken – in de organisatie te verbreiden.

Wat levert de leergang deelnemers op?

 • Een versterkt rechtsstatelijk en democratisch kompas.
 • Doorleefd besef van wat het betekent om ambtenaar te zijn en wat dat van je vraagt.
 • Een andere manier van kijken, denken en doen.
 • Leren hoe je gezag ontwikkelt.
 • Theorie in je lijf krijgen door middel van fysieke oefeningen (embodied learning).
 • Leren van collega’s, verschillende zienswijzen en praktijkvoorbeelden.
 • Het leren inzien van het belang van relaties en op vertrouwen gebaseerde samenwerking om gezagsvol en effectief te handelen.
 • Effectiever leren omgaan met de spanningen, paradoxen en dilemma’s waarmee ambtenaren en hun organisaties worden geconfronteerd, als ze van buiten naar binnen werken.
 • Leren hoe je, in specifieke situaties, samen met alle betrokken actoren, kunt ontdekken wat er nodig is, zonder blauwdruk, en daar een zowel een leidende als een faciliterende rol in kunnen nemen.

“Het was' verfrissend' om vanuit een andere dan de gebruikelijke blik naar het ambtenaarschap en het ambtenaarschap als vakmanschap te kijken. Want vakmanschap is nodig! Ook en juist in een tijd dat presteren onder druk de norm lijkt te zijn geworden is het goed do's, don’ts én andere gezichtspunten los te laten op het werken als ambtenaar.”

Deelnemer Leergang gemeente Zutphen

“Ik heb veel aan de leergang, juist in mijn eigen werk, in contact met inwoners. Ik ben meer bezig met reflectie op hoe ik dingen doe en hoe doen we het als gemeente?”

Deelnemer Leergang gemeente Zutphen

Opzet leergang

7 volle dagen

 • Dag 1: Rechtsstatelijk vakmanschap
 • Dag 2: Democratisch vakmanschap
 • Dag 3: Omgaan met conflict en dilemma
 • Dag 4: Oplossingsgericht werken
 • Dag 5: Rollen en samenwerking
 • Dag 6: Creativiteit
 • Dag 7: Afsluiting

12-15 deelnemers

 • Leergierig, ambitieus, bereid om een stapje extra te zetten.
 • Dwarsdoorsnede van de organisatie: beleid, uitvoering, HR, bestuursadvisering, communicatie, bedrijfsvoering etc.
 • Voorlopers die na de leergang een ambassadeursrol in de eigen organisatie kunnen vervullen.
 • Hebben in hun dagelijkse werk direct of indirect te maken met maatschappelijke opgaven te maken.

Tijdsinvestering deelnemers

 • 7 trainingsdagen
 • Tussendoor 1-2 uur per week werken aan opdrachten

Uitvoerende partijen

Stichting Beroepseer en Tilburg University zijn de kernpartners die de leergang opzetten en uitvoeren. Daarnaast zijn de CMHF, de Nationale Ombudsman, de Ombudsman Metropool Amsterdam, Maas Theater en Dans en het Ministerie van BZK partners die vorm en inhoud geven aan de leergang. Samen maken we ons sterk voor een geloofwaardige, kwalitatief hoogwaardige overheidsorganisaties, met ambtenaren die naar eer en geweten hun werk kunnen doen, met voldoende ruimte voor vakmanschap.

Meer weten

Interesse? Neem contact op met Maurits Hoenders (m.hoenders@beroepseer.nl of 06-19405356).

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer