Skip to main content

Stichting Beroepseer lanceert Alternatieven-kabinet onder leiding van Jos de Blok

logo beroepseer klein
Stichting Beroepseer heeft het initiatief genomen voor de oprichting van het Alternatieven-kabinet. Het Alternatieven-kabinet, onder leiding van Jos de Blok, bestaat uit professionals uit diverse beroepsgroepen die hun eigen kennis, ethiek en ervaring en die van andere professionals inzetten om tot duurzame alternatieven te komen.

Het kabinet wil alternatieven laten zien voor oude vormen van werken, denken en organiseren, gericht op systemen en eigenbelang, waarbij de menselijke maat uit het oog verloren is. Het Alternatieven-kabinet wil, in een tijd van politieke en maatschappelijke verdeeldheid, goede initiatieven en ontwikkelingen die er al zijn een platform geven, laten zien hoe het anders, beter en duurzamer kan. De titel van het kabinet verwijst naar de inhoud van het boek Het alternatief. Weg met de afrekencultuur in het onderwijs! (2013) en het boek Het alternatief voor de zorg. Humaniteit boven bureaucratie (2015), waar de kabinetsleden Jos de Blok en Jelmer Evers een actieve bijdrage aan hebben geleverd.

Visie

Het Alternatieven-kabinet staat voor:

  • Duurzame oplossingen in plaats van symptoombestrijding
  • Kleinschaligheid in plaats van grootschaligheid
  • Humaniteit boven bureaucratie
  • Betrokkenheid in plaats van verdeeldheid
  • Vertrouwen in plaats van afrekenen
  • Verenigd in plaats van verkokerd
  • Flip the system: bottom up in plaats van top down
  • Vakmanschap: wie het weet mag het zeggen
  • Een inclusieve samenleving zonder uitsluiting

De kabinetsleden zijn professionals die met een grote staat van dienst en vanuit hun vakmanschap een scherp oog hebben voor wat er maatschappelijk speelt en wat er wel en niet werkt in de dagelijkse praktijk. Vanuit een brede betrokkenheid en morele verantwoordelijk zullen zij vrijmoedig spreken over allerlei maatschappelijke thema’s. Ze functioneren graag als vertolker van maatschappelijke zorgen, betrokkenheid, inventiviteit.
De oprichtingsvergadering van het kabinet vond plaats op 10 januari 2018.

Samenstelling kabinet

 Jos de Blok  Oprichter en directeur van Buurtzorg
 Alan Ralston  Psychiater bij Dijk en Duin en Castricum (Parnassia)
 Toosje Valkenburg  Huisarts en lid van het comité ’Het roer moet om’
 Corine Korrel  Oprichtster Beroepenfeesten VMBO on Stage
 Hans Wilmink  Was werkzaam op Ministerie van BZK, nu betrokken bij activiteiten Beroepseer
 Tim Robbe  Aanbestedingsjurist en advocaat bij Victor Advocaten
 Bennie Beuvink  Politiecoach in Twente
 Shukria Ibrahim  Sociaal-maatschappelijk werker/student Bestuurskunde en overheidsmanagement Saxion  Hogeschool

Contact

Mail Thijs Jansen
Telefoon: 06-45510971

Mail Maurits Hoenders
Telefoon 06-19405356

 U P D A T E

Het Alternatieven-kabinet stopt. Blogs Beroepseer, 14 oktober 2020: https://beroepseer.nl

Uitnodiging Installatie Alternatieven-kabinet De Blok op 31 mei 2018: https://beroepseer.nl