Uitnodiging Installatie Alternatieven-kabinet De Blok op 31 mei 2018

logo beroepseer kleinBegin 2018 heeft Stichting Beroepseer het initiatief genomen tot de oprichting van het Alternatieven-kabinet.
Het Alternatieven-kabinet, onder leiding van Jos de Blok, bestaat uit professionals die hun kennis, ethiek en ervaring en die van andere professionals inzetten om tot sociaal-duurzame alternatieven te komen, gebaseerd op vertrouwen, vakmanschap en menselijk contact. Het Alternatieven-kabinet wil laten zien hoe het beter, slimmer en duurzamer kan en  burgers en professionals, die nu in de schaduw staan, in het zonnetje zetten.

Op donderdag 31 mei 2018 wordt om 20.00 uur het Alternatieven-kabinet geïnstalleerd in Utrecht. De kabinetsleden stellen zich voor, presenteren de visie van het Kabinet en geven uitleg over de manier waarop het Kabinet wil bijdragen aan het creëren van een podium van alternatieven voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken. Het Alternatieven-kabinet doet dat niet alleen, maar gaat graag in gesprek met de aanwezigen: studenten, professionals, initiatiefnemers en organisaties die met het Alternatieven-kabinet de schouders eronder willen zetten.

Maatschappelijke vraagstukken waarop het Alternatieven-kabinet zich de komende tijd richt

 • Jeugdhulp. Het zou allemaal beter en goedkoper worden, maar drie jaar na de introductie van de Jeugdwet is daar weinig van te merken. Onderzoeken laten zien dat kinderen momenteel niet de zorg krijgen die zij verdienen doordat een groot aantal gemeenten en zorgaanbieders onder druk staan en moeten bezuinigen. Ze zijn vooral bezig met de eigen belangen. De chaos in de aanbestedingen voor jeugdzorgaanbieders is het gevolg van een heuse tarievenoorlog. Het is tijd voor een alternatief.
 • Tweedeling in het onderwijs. Uit onderzoeken van o.a. de onderwijsinspectie blijkt dat de kansenongelijkheid in het onderwijs al jaren toeneemt. Vooral praktisch opgeleide leerlingen zijn hiervan de dupe. Op twaalfjarige leeftijd worden VMBO-leerlingen gescheiden van HAVO- en VWO-leerlingen en die komen elkaar daarna ook net meer tegen. Deze scheiding tussen hoog- en praktisch opgeleiden is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen, zowel in de fysieke wereld als online, waarin iedereen in zijn eigen bubbel zit. Zo ontstaan er verschillende, van elkaar gescheiden gemeenschappen op basis van intelligentie: nieuwe ongelijkheid.

Doel van het Alternatieven-kabinet is het ontwikkelen van duurzame alternatieven voor deze twee vraagstukken, het bundelen van bestaande alternatieven en het gezamenlijk campagne voeren voor structurele veranderingen en verbeteringen. Het Kabinet nodigt iedereen uit die kan en wil bijdragen aan het succes van de campagnes.

Programma 20.00 – 22.00 uur

 • Opening
 • Introductie Kabinetsleden
 • Visie en werkwijze Alternatieven-kabinet. Jos de Blok.
 • Introductie maatschappelijke vraagstukken waar het Alternatieven-kabinet zich de komende tijd op richt:
  – Jeugdhulp met Tim Robbe
  – Tweedeling in het onderwijs met Corine Korrel
 • Jason Bhugwandass is ervaringsdeskundige jeugdzorg en blogger (www.expex.nl/person/jason-bhugwandas). Hij draagt op deze avond twee columns voor: de eerste is probleemstellend, de tweede column schetst een alternatief.
 • In gesprek met elkaar en de Kabinetsleden over de manier waarop het initiatief een succes kan worden: input voor werkwijze en inventariseren wie kan en wil meedoen.

Aanmelden

Wie erbij wil zijn en de installatie van het Kabinet wil bijwonen, kan zich aanmelden door het sturen van een e-mail aan Maurits Hoenders: m.hoenders@beroepseer.nl
Vermeld in de e-mail voornaam, achternaam en of u wilt bijdragen aan een van de campagnes. Voor vragen kunt u ook op dit adres terecht.
Deelname is kosteloos.

Samenstelling Alternatieven-kabinet

De Kabinetsleden zijn professionals met een grote staat van dienst die vanuit hun vakmanschap een scherp oog hebben voor wat er maatschappelijk speelt en wat er wel en niet werkt in de dagelijkse praktijk. Zij spreken vanuit een brede betrokkenheid en morele verantwoordelijkheid vrijmoedig over diverse maatschappelijke thema’s. Ze zijn inventief en functioneren graag als vertolker van maatschappelijke zorgen.

 Jos de Blok  Oprichter en directeur van Buurtzorg
 Jelmer Evers  Leraar en onderwijsactivist
 Alan Ralston  Psychiater bij Dijk en Duin en Castricum (Parnassia)
 Toosje  Valkenburg  Huisarts en lid van het comité ’Het roer moet om’
 Corine Korrel  Oprichtster Beroepenfeesten VMBO on Stage
 Hans Wilmink  Was werkzaam op Ministerie van BZK, nu betrokken bij activiteiten Beroepseer
 Tim Robbe  Aanbestedingsjurist en advocaat bij Victor Advocaten
 Bennie Beuvink  Politiecoach in Twente
 Amber Bindels  Zet zich in voor beweging Wij staan op! ter verbetering positie mensen met een beperking
 Shukria Ibrahim  Sociaal-maatschappelijk werker/student Bestuurskunde en overheidsmanagement Saxion Hogeschool

 

Datum en locatie Installatie 

Datum en tijd: Donderdag 31 mei 2018, van 20.00 – 22.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur
Locatie: Social Impact Factory, Vredenburg 40, Utrecht

Samenwerking Alternatieven-kabinet & Social Impact Factory

De Social Impact Factory (SIF) in Utrecht is gericht op sociaal ondernemerschap, van startups tot (semi) publieke organisaties. Hier werken, vergaderen en ontmoeten mensen elkaar. Het Alternatieven-kabinet en SIF werken samen: Het Alternatieven-kabinet komt bijeen en vergadert in de Socal Impact Factory en de SIF zorgt voor ruimtes en faciliteert.

Klik hier voor meer achtergrondinfo over het Alternatieven-kabinet

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer