Interview in Het Financieele Dagblad: De accountants hebben hun ei van Columbus al lang: hun beroepseer

De accountants hebben hun ei van Columbus al lang: hun beroepseer. De kop boven een interview door Jeroen Piersma in het Financieele Dagblad vat kort en bondig het onderwerp samen. Het interview met gesprekspartners Margreeth Kloppenburg en Arnout van Kempen gaat over het nieuw verschenen boek Artikel 5. Kloppenburg is redacteur van het boek, Van Kempen – adviseur voor accountantskantoren – schreef het hoofdstuk De eer van de stand, waarin hij twee historische ontwikkelingen in het accountangsberoep behandelt.

De eerste vraag: Wat is een echt goede accountant?
Arnout van Kempen: “Hij stelt jaarrekeningen op en geeft fiscaal advies. Hij heeft schoffies onder zijn klanten, ondernemers die de neiging hebben grenzen op te zoeken. Maar hij zegt tegen hen: zo gaan we dat niet doen, zo ben jij niet! Op zijn gevoel trekt hij een grens. En die klanten pikken het”.
Ze zijn er dus nog, accountants die precies weten waar de grens van het betamelijke ligt en die het moreel gezag hebben om hun klanten aan die grens te houden. Poortwachters, vertrouwenspersonen van het maatschappelijk verkeer, dienaars van het publieke belang. Maar ze zijn de afgelopen jaren wel een stuk zeldzamer geworden.

Artikel 5: De beroepseer van de accountant is een bundel essays en interviews en analyseert waar het ‘accountantsprobleem‘ vandaan komt en wat eraan te doen is. Het beroep wordt al jaren gekweld door affaires, tanend vertrouwen van de buitenwereld, en gefrustreerde beroepsbeoefenaren. De oplossing zoeken Van Kempen en Kloppenburg niet in meer regels of nog een groot hervormingsplan. De oplossing moet komen uit het binnenste van de accountant zelf. Het boek roept op tot een soort ethisch reveil. De beroepseer, de afgelopen jaren ondergesneeuwd, moet weer centraal komen te staan in het werk van de accountant. Van Kempen: “Verantwoordelijkheidsgevoel, professionalisme en een zeker idealisme, waar het beroep om moet draaien, zijn op de achtergrond geraakt. Het gevolg is dat de accountant een uitvoerder is geworden en zich niet langer eindverantwoordelijk voelt. Herstel van de beroepseer moet hem zijn vroegere positie teruggeven”.

Lees het hele artikel De accountants hebben hun ei van Columbus al lang: hun beroepseer,
door Jeroen Piersma, Het Financieele Dagblad, 14 januari 2018: https://fd.nl
Het interview in het FD zit achter een betaalmuur, maar kan toch gelezen worden na registratie op de website van het FD. Men heeft dan recht op vijf gratis artikelen per maand.

Meer info over boek Artkel 5: De beroepseer van de accountant: https://beroepseer.nl

financieele dagblad interview kloppenburgh van kempen artikel5 beroepseer accountant

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer