header2

 • autom beslisambtenaar thumb 6De geautomatiseerde beslisambtenaar
  medisch thumb 5Defensieve zorgverlening en weerbaarheid huisarts
  stop making stupid people famous thumbAdvies van de maand
 • jordi lammers thumbIn de tussentijd, door Jordi Lammers
  hoogtijd politie thumb 3Hoogtijd voor nieuwe besturingsfilosofie bij politie
  professioneel persoonlijk thumbHoe persoonlijk moeten we het professionele nemen?
 • vrijwillige slavenVrijwillige slaven
  omslag goed werk voor academici thumbGoed werk voor academici
  jubileumbundel tien jaar stichting beroepseer3 thumbTien jaar Stichting Beroepseer 2006 - 2016

webshop beroepseer 5Actueel in Beroepseer

Laatste video's

 • Lars Tummers over beleidsvervreemding van professionals in de publieke sector

  lars tummers policy alienation 2Lars Tummers legt in het kort uit wat hij bedoelt met beleidsvervreemding. Tummers is universitair hoofddocent Public Management aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (Universiteit Utrecht) en onderzoeker aan de Arizona State University in de VS. Tummers houdt zich al jaren intensief bezig met de relatie publieke sector-professional-overheid en heeft een model ontwikkeld om beleidsvervreemding onder professionals te peilen. Professionals in de publieke sector zijn vervreemd geraakt van overheidsbeleid en dat belemmert hen hun werk goed uit te voeren. Als een leraar bijvoorbeeld een onderwijsprogramma moet invoeren dat hij slecht vindt voor de leerlingen en de samenleving, kan hij zich daarmee niet identificeren.

  Lees meer...
 • MBO-Manifest met 7 speerpunten voor goed beroepsonderwijs krijgt steun bij bestuurders

  het mbo manifest 2Op 22 juni 2017 ondertekende Sarien Shkolnik het MBO-Manifest. Shkolnik is bestuurder van het regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs, het Graafschap College in Doetinchem. De beroepsvereniging Opleiders MBO - BVMBO - lanceerde in maart 2017 een Manifest dat op 14 juni 2017 overhandigd werd aan het bestuur van de MBO Raad. Het MBO-Manifest bevat een lijst met zeven speerpunten die voor MBO-docenten noodzakelijk zijn voor het geven van kwalitatief goed beroepsonderwijs. De docenten willen bijvoorbeeld afschaffing van de 1.000-urennorm, meer vrijheid voor teams om goed onderwijs te ontwikkelen en meer tijd voor kwaliteit. Het manifest is inmiddels door meer dan tweeduizend docenten/opleiders ondertekend.

  Lees meer...

Groepsblog

 • Finalisten Beste Overheidsorganisatie 2017 bekend gemaakt
  De drie finalisten voor de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2017 zijn bekend. Staatsbosbeheer, Waterschap Brabantse Delta en Stadsregio Parkstad Limburg gaan met elkaar de strijd aan in de finale, die op 20 november aanstaande wordt gehouden in de Ridderzaal. De jury, onder voorzitterschap van de burgemeester van Utrecht en voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten Jan van Zanen is onder de indruk van de kwaliteit van de drie finalisten. De organisaties staan dicht bij de burger en bouwen aan samenwerkingsverbanden met de…
 • LIA heeft Onderwijscoöperatie brief gestuurd en eist stopzetting verkiezingen Deelnemersvergadering van Lerarenregister
  Onderwijsvakbond Leraren in Actie (LIA) heeft op 20 september 2017 een brief gestuurd (zie update onderaan) aan de Onderwijscoöperatie met het verzoek de verkiezingen voor de Deelnemersvergadering per direct stop te zetten.De Deelnemersvergadering is een nieuw orgaan van de Onderwijscoöperatie. Sinds 1 augustus 2017 heeft Nederland de Wet Beroep leraar en lerarenregister, welke gefaseerd ingevoerd zal gaan worden. Met deze wet wordt de professionele ruimte en zeggenschap van leraren vastgelegd en krijgt het nieuwe lerarenregister een wettelijke basis in 2018. Leraren die zijn aangemeld bij…
 • Examenonrecht ‘en effet’
  Blog van Ben Wilbrink, 20 september 2017: https://benwilbrink.wordpress.com Bij deze blog. Dit stuk vooronderstelt kennis van het wereldje rond onze eindexamens. Zo ga ik hier niet uitleggen wat een N-term is. Wie daar meer over wil weten: zoek hier: http://www.wiskundebrief.nl/. De voorzieningenrechter heeft het kort samengevat in zijn vonnis in de zaak ‘en effet’, de aanleiding voor al dit rumoer: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:4334 Een eigenaardigheid in het volgende is dat ik graag verwijs naar eigen publicaties uit een ver verleden. Toch zijn die verwijzingen strak functioneel in…

Joomla webdesign: Zoccolo Concepting & Design