Skip to main content

Politiegezag op straat

politiegezag kleinJurriën Rood, filmer en filosoof, heeft ruim vier jaar onderzoek gedaan bij de politie Amsterdam-Amstelland  naar het straatgezag van de politie. Hij vroeg niet naar de mening van burgers, maar observeerde hoe het in de praktijk toeging en hoe mensen zich gedragen. De uitkomst was dat het gezag van de politie op straat groot is en een bijzondere vorm heeft: vriendelijk, maar ook resoluut.

Volgens Rood is een aantal door de politie gebruikte methoden geschikt om te leren aan andere gezagsdragers om de problemen op hun werk aan te pakken.
Rood schreef een bijdrage in het op 21 juni 2012 verschenen boek GezagsdragersDe publieke zaak op zoek naar haar verdedigers: “Het gezag van de politie in drie vragen”, waarin hij pleit voor meer kennis en steun van burgers voor de nieuwe vorm van politiegezag die werkzaam blijkt.