Skip to main content

Minder onnodige regels voor burgers en professionals

Burgers en professionals, zoals politieagenten, mensen in de zorg en onderwijzers zijn de komende jaren beduidend minder tijd kwijt aan gedoe met de overheid. Dat komt door maatregelen van dit kabinet om knelpunten in de regelgeving waar burgers en professionals tegenaan lopen, op te lossen.

Burgers besparen hierdoor 118 miljoen euro en ook de overheid zelf is goedkoper uit door mindere en betere regelgeving. Dat schrijft minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer.

Een paar voorbeelden van de maatregelen: bij overlijden van een partner is een verklaring van erfrecht niet altijd meer nodig zodat een gezamenlijke bankrekening eenvoudiger toegankelijk wordt voor de achterblijvende partner. Ook wordt het straks mogelijk om wijzigingen in de tenaamstelling van de auto digitaal af te handelen. De procedure voor het aanvragen van een bouwvergunning wordt vereenvoudigd. Uit berekeningen blijkt dat gezinnen het meest zullen merken van de maatregelen.

Behalve minder regelgeving geeft dit kabinet ook ruimte voor experimenten: burgers, instellingen en professionals krijgen hiermee de mogelijkheid om te experimenteren met het tijdelijk buiten werking stellen van regels, om zo aan te tonen dat de uitvoering anders en beter kan. In de zorgsector komen 28 experimenten voor regelarme zorginstellingen, waarmee de instellingen zelf kunnen aantonen dat hun alternatief beter werkt met minder regeldruk.

Bij de aanpak van onnodige regels, zo schrijft minister Spies, zullen burgers, ondernemers en professionals worden betrokken. Daarnaast worden allianties aangegaan met brancheorganisaties, uitvoeringsorganisaties en medeoverheden omdat ook zij invloed hebben op een betere uitvoering van wet- en regelgeving.

Voortgangsrapportage Regeldruk burgers, professionals en interbestuurlijk. Rapport Voortgangsrapportage Regeldruk burgers, professionals en interbestuurlijk van juni 2012. Rapport | 11-06-2012 | BZK: https://beroepseer.nl