Uitzonderlijke uitspraak over privacy en beroepsgeheim bij de behandeling van psychische klachten

Op 8 maart 2012 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) uitspraak gedaan in de beroepsprocedure tegen de Nederlands Zorgautoriteit (NZa), betreffende de verplichting om de diagnose te vermelden op de DBC-rekening.*) De zaak gaat over het feit dat vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten met ingang van 20 mei 2011 weer verplicht zijn om diagnoses op declaraties te vermelden. Deze verplichting was eerder door de rechter, in afwachting van het beroep tegen de nieuwe Beslissing op Bezwaar (BoB) geschorst.

De uitspraak van 8 maart is uitgebreid en zorgvuldig gemotiveerd, waarin het College de eerdere BoB van de NZa vernietigt, voor zover deze niet tegemoet komt aan gegrond verklaarde bezwaren en onvoldoende uitwerking geeft aan overwegingen en conclusies in de eerdere uitspraak van het College (2-8-2010) in deze procedure.
In deze nieuwe uitspraak van het CBb worden informatieverplichtingen met betrekking tot zorgverlening aan zelfbetalende patiënten niet verbindend verklaard en worden NZa en het Ministerie van Volksgezondheid verplicht om binnen drie maanden een uitzonderingsregeling te maken voor informatie-uitwisseling in de verzekerde zorg bij de behandeling van psychische klachten.

Klik hier voor een eerste korte reflectie van de KDVP, Koepel van DBC-vrije Praktijken, die de zaak met anderen heeft aangespannen.

Zie ook eerdere berichten over deze zaak op site Beroepseer:

Principiële rechtszaak over verplichte schending van privacy en beroepsgeheim, : https://beroepseer.nl

Bezwaren KDVP tegen gedragscode Zorgverzekeraars, 31 augustus 2011: https://beroepseer.nl

Uitspraak College van Beroep over DBC, : https://beroepseer.nl

Video: In de GGZ is het beroepsgeheim uitgehold, 8 maart 2010: https://beroepseer.nl/video-podcast/ggz/in-de-ggz-is-het-beroepsgeheim-uitgehold/

 

Noot
*)
De Diagnose Behandel Combinatie (DBC) is een manier van registreren en declareren van medische handelingen, ingevoerd per 1 januari 2005. DBC-codes worden voor declaratiedoeleinden overgedragen aan de zorgverzekeraars. Aan de hand van de codes is te achterhalen welke diagnoses de patiënt heeft gekregen en welke behandelingen hij daarvoor heeft ontvangen.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wij houden u graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen Stichting Beroepseer.  Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u zich hieronder aanmelden.

Contact

Adres:
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Email:
info@beroepseer.nl

© Stichting beroepseer