Skip to main content

Verankering Brede Welvaart in Nederlandse begroting

Op Prinsjesdag 15 september 2020 bood minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. In plaats van de koopkrachtplaatjes van voorgaande jaren staat de begroting van 2021 in het teken van brede welvaart en verdienvermogen. Standaard koopkrachtplaatjes zijn uit de gratie.

Op verzoek van de Tweede Kamer om brede welvaart beter te integreren in de begrotings- en verantwoordingssystematiek, hebben de drie planbureaus CPB, PBL en SCP*) een plan van aanpak gemaakt voor de ontwikkeling van een zogeheten Kernset Indicatoren brede welvaart. Deze indicatoren bieden de planbureaus concrete handvatten om de effecten van beleid te analyseren vanuit het perspectief van brede welvaart.

Brede welvaart**) gaat over welvaart en welzijn van mensen. Dat wil zeggen de kwaliteit van leven in het hier en nu, mede in verhouding tot toekomstige generaties van zowel Nederland als elders in de wereld.
De planbureaus hebben de ambitie om op termijn indicatoren en analyses te ontwikkelen op de volgende terreinen:

SCP: welzijn, samenleving, participatie, talentontwikkeling en vertrouwen.
PBL: energie en klimaat, biodiversiteit/natuur/landbouw, grondstoffengebruik, ruimtelijke samenhang en kwaliteit.
CPB: bbp, werkgelegenheid, inkomens, fysiek, kennis en menselijk kapitaalgoederenvoorraad

De planbureaus voeren het plan over een periode van vijf jaar uit. De stapsgewijze ontwikkeling van de Kernset krijgt vorm in een dashboard met brede welvaartsindicatoren. De planbureaus zullen dit dashboard jaarlijks voorafgaand aan de Voorjaarsnota***) publiceren. Beleidsmakers kunnen deze kennis vervolgens gebruiken om beleid verder te ontwikkelen. Waar mogelijk en relevant, leggen de planbureaus ook een relatie met de indicatoren uit de Monitor Brede Welvaart (MBW) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft een lange traditie op het terrein van onderzoek naar de kwaliteit van leven en publiceerde hierover periodiek in de Sociale Staat van Nederland. Het SCP startte 1 januari 2021 met het meerjarenprogramma 2021-2026 dat deze traditie voortzet vanuit de notie van brede welvaart:

Downloaden Brief: Plan van Aanpak Verankering Brede Welvaart in de Begrotingssystematiek van Kabinet en Kamer, verstuurd op 8 februari 2021 aan Tweede Kamer: www.scp.nl/publicaties/kamerstukken/2021/02/12/plan-van-aanpak-verankering-brede-welvaarts-denken-in-begrotingssystematiek-van-kabinet-en-kamer

Plan van aanpak planbureaus om brede welvaart te verankeren in Nederlandse begroting, SCP, 12 februari 2021:
www.scp.nl

Meerjarenplan SCP 2021-2025, 13 januari 2021: https://beroepseer.nl

Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals 2020: https://longreads.cbs.nl/monitor-brede-welvaart-en-sdgs-2020/

Noten
*) CPB: Centraal Planbureau;  PBL: Planbureau voor de Leefomgeving; SCP: Sociaal Cultureel Planbureau
**) Voor een uitgebreide definitie van brede welvaart, zie de Financiële Begrippenlijst: www.dfbonline.nl/begrip/19585/brede-welvaart
***) De Voorjaarsnota geeft een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar en wordt jaarlijks voor 1 juni door de Minister van Financiën aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden.

Afbeelding bovenaan: Reliëf Welvaart, verbroedering, beschaving, Centraal Station Amsterdam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.