Skip to main content

‘Ik ben een mens, geen menselijke hulpbron’. Een revolutie in HRM?

30 mei 2024
Antoinette Weibel en Otti Vogt, oprichters van de Global Society for Good Leadership hebben half mei 2024 op het in de Portugese stad Porto gehoude…

‘We wilden wel veranderen, maar hóé dan?’ Medezeggenschap voor iedereen

3 januari 2024
“De vernieuwde medezeggenschap geeft meer werkplezier en betekent ook dat we als bestuurders een betere binding krijgen met onze achterban”, zegt E…

Verandergekte als gevolg van beleid

11 juli 2023
Verandergekte draagt niet bij aan de kwaliteit van dienstverlening en ook niet aan het geluk van medewerkers op de werkvloer. Wie zich telkens weer…

Bij sociaal werkers in België groeit het ongenoegen: ‘We zwoegen aan formulieren en documenten waarvan we weten dat het onzinnig is’

15 juni 2023
Een bijeenkomst tussen 42 deelnemers over veerkracht en motivatie bleek bijzonder moeilijk te verlopen. Ze maakten elkaar over en weer verwijten. O…

Pleidooi voor wettelijke erkenning van het beroep van sociaal werker

15 maart 2023
Vóór de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten in 2015, was het vrijwel ondenkbaar dat een (algemeen) maatschappelijk werker niet een op…

Verdwaald raken in werk en ontsnappen aan het kapitalisme

20 januari 2022
In haar boek Lost in work – Escaping capitalism gaat de Britse Amelia Horgan in op zowel de urgente als eeuwige vraag waarom werk zoveel mensen ong…

Manifest voor echte bijstand met bestaanszekerheid

10 januari 2022
De Participatiewet is bedoeld als vangnet. Mensen die zelf onvoldoende inkomen hebben, moeten worden beschermd in hun bestaanszekerheid, toekomstpe…

Ondanks inkomen uit werk, toch arm zijn. SER-verkenning biedt aanpak om te ‘Werken zonder armoede’

4 oktober 2021
Werk en salaris bieden niet voor iedereen voldoende bestaanszekerheid. Zo’n 220.000 werkenden zijn arm, ondanks hun inkomen uit werk. Om uit die ar…

Aanpak van tekort aan arbeidskrachten in de EU-lidstaten

11 augustus 2021
Europa kampt nog steeds met het probleem van een tekort aan arbeidskrachten. Het rapport Aanpak van het tekort aan arbeidskrachten in de EU-lidstat…